training@safecare.com.vn
 • Home
 • Tin tức
 • [GIẢI ĐÁP] Vecto Gia Tốc Của Chất Điểm Có Gì?

[GIẢI ĐÁP] Vecto Gia Tốc Của Chất Điểm Có Gì?

Image

Vecto gia tốc là một đại lượng vectơ đặc trưng cho sự thay đổi của vecto vận tốc theo thời gian. Nó là một trong những đại lượng cơ bản dùng để mô tả chuyển động của các vật thể trong không gian. Cũng như vecto vận tốc, vecto gia tốc có cả độ lớn và hướng, và có thể được biểu diễn bằng một đoạn thẳng có hướng hoặc bằng một bộ số thực trong một hệ toạ độ.

Trong bài viết này, hãy cùng Huấn luyện an toàn lao động tìm hiểu Vecto Gia Tốc Của Chất Điểm Có gì nhé!

Khái niệm vecto gia tốc- Vecto Gia Tốc Của Chất Điểm Có Gì?

Vecto Gia Tốc Của Chất Điểm Có
Vecto Gia Tốc Của Chất Điểm Có

Vecto gia tốc của một chất điểm là vecto được xác định bởi tỷ lệ thay đổi của vecto vận tốc theo thời gian. Nếu ta ký hiệu v là vecto vận tốc và a là vecto gia tốc, ta có công thức:

Trong công thức trên, Δv là hiệu hai vecto vận tốc ở hai thời điểm liền kề, Δt là khoảng thời gian giữa hai thời điểm đó, và dtdv​ là đạo hàm theo thời gian của vecto vận tốc.

Vecto gia tốc có cùng phương với hiệu hai vecto vận tốc, và có chiều từ vecto vận tốc ban đầu đến vecto vận tốc sau. Vecto gia tốc có độ lớn bằng tỷ số giữa độ lớn của hiệu hai vecto vận tốc và khoảng thời gian.

Nếu ta biểu diễn vecto vận tốc bằng các thành phần theo các trục toạ độ x, y và z, ta có:

Khi đó, ta có thể biểu diễn vecto gia tốc bằng các thành phần theo các trục toạ độ như sau:

Như vậy, vecto gia tốc là tổng hợp của các gia tốc theo các trục toạ độ, và có thể được tính toán bằng cách lấy đạo hàm theo thời gian của các thành phần của vecto vận tốc.

Tính chất vecto gia tốc

Vecto gia tốc có một số tính chất quan trọng như sau:

 • Vecto gia tốc là một đại lượng biến thiên, nghĩa là nó có thể thay đổi độ lớn và hướng theo thời gian. Một chất điểm có thể có vecto gia tốc khác nhau ở các thời điểm khác nhau.
 • Vecto gia tốc là một đại lượng cộng, nghĩa là nếu một chất điểm chịu tác dụng của nhiều lực khác nhau, vecto gia tốc của nó sẽ bằng tổng các vecto gia tốc do từng lực gây ra. Điều này được suy ra từ định luật Newton về chuyển động:

F  =  ma

Trong đó F là tổng các lực tác dụng lên chất điểm, m là khối lượng của chất điểm, và a là vecto gia tốc của chất điểm.

 • Vecto gia tốc là một đại lượng liên quan đến sự thay đổi của vecto vận tốc, không phải sự thay đổi của vị trí. Một chất điểm có thể có vecto gia tốc khác không mà không cần phải di chuyển. Ví dụ, một vật trên bàn cân bằng có thể có vecto gia tốc hướng xuống dưới bằng với vecto gia tốc trọng trường, nhưng không di chuyển được vì bị cản lại bởi lực ma sát và lực phản hồi của bàn.

Ứng dụng vecto gia tốc

Vecto Gia Tốc Của Chất Điểm Có
Vecto Gia Tốc Của Chất Điểm Có

Vecto gia tốc là một khái niệm rất quan trọng trong vật lý học, bởi nó cho phép ta mô tả và dự đoán chuyển động của các vật thể trong không gian. Vecto gia tốc giúp ta xác định được sự biến thiên của vận tốc, quãng đường và vị trí của các vật thể theo thời gian. Vecto gia tốc cũng giúp ta xác định được các lực tác dụng lên các vật thể theo định luật Newton.

Một số ứng dụng cụ thể của vecto gia tốc trong vật lý học như sau:

 • Vecto gia tốc giúp ta tính toán được quãng đường mà một vật di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định, nếu biết vecto vận tốc ban đầu và vecto gia tốc của vật. Công thức tính quãng đường là:

Trong đó v0​ là vecto vận tốc ban đầu, Δt là khoảng thời gian, a là vecto gia tốc, và s là quãng đường.

 • Vecto gia tốc giúp ta xác định được hướng và độ lớn của vecto vận tốc cuối cùng của một vật sau một khoảng thời gian nhất định, nếu biết vecto vận tốc ban đầu và vecto gia tốc của vật.
 • Vecto gia tốc giúp ta phân loại được các loại chuyển động của các vật thể theo sự biến thiên của vecto vận tốc. Có ba loại chuyển động cơ bản như sau:
 • Chuyển động đều: là chuyển động có vecto vận tốc không đổi theo thời gian, nghĩa là vecto gia tốc bằng không. Ví dụ, một vật rơi tự do trong không khí có thể coi là chuyển động đều khi bỏ qua sự cản trở của không khí.
 • Chuyển động đều biến thiên: là chuyển động có vecto gia tốc không đổi theo thời gian, nghĩa là vecto gia tốc là một hằng số. Ví dụ, một vật rơi tự do trong không trống có thể coi là chuyển động đều biến thiên khi bỏ qua sự ảnh hưởng của trái đất.
 • Chuyển động biến thiên: là chuyển động có vecto gia tốc thay đổi theo thời gian, nghĩa là vecto gia tốc là một hàm số của thời gian. Ví dụ, một vật đi trên một quỹ đạo cong có thể coi là chuyển động biến thiên khi tính toán được công thức của vecto gia tốc theo thời gian.

Một số loại gia tốc đặc biệt

Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá một số loại gia tốc đặc biệt mà các chất điểm có thể có trong các trường hợp nhất định. Đây là những loại gia tốc có những tính chất và công thức riêng biệt, và có ý nghĩa quan trọng trong các ứng dụng thực tiễn.

 • Gia tốc trọng trường

Gia tốc trọng trường là loại gia tốc do sự hấp dẫn của một khối lượng lớn (như trái đất) gây ra cho các vật thể xung quanh nó. Gia tốc trọng trường có hướng từ khối lượng lớn ra ngoài, và có độ lớn tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ khối lượng lớn đến vật thể.

Gia tốc trọng trường có ý nghĩa quan trọng trong việc mô tả chuyển động của các vật thể trên bề mặt trái đất, cũng như chuyển động của các hành tinh, vệ tinh, sao chổi và các thiên thể khác trong hệ mặt trời.

 • Gia tốc trung tâm
Vecto Gia Tốc Của Chất Điểm Có
Vecto Gia Tốc Của Chất Điểm Có

Gia tốc trung tâm là loại gia tốc do sự thay đổi của hướng của vecto vận tốc gây ra cho các vật thể đi trên một quỹ đạo cong. Gia tốc trung tâm có hướng vuông góc với vecto vận tốc, và có độ lớn tỷ lệ thuận với bình phương của độ lớn của vecto vận tốc và tỷ lệ nghịch với bán kính cong của quỹ đạo.

Gia tốc trung tâm có ý nghĩa quan trọng trong việc mô tả chuyển động của các vật thể đi trên các quỹ đạo hình tròn, hình elip, hình parabol và hình hyperbol. Gia tốc trung tâm cũng liên quan đến sự biến dạng của các vật thể do chuyển động xoay.

 • Gia tốc góc

Gia tốc góc là loại gia tốc do sự thay đổi của góc quay gây ra cho các vật thể xoay quanh một trục cố định. Gia tốc góc có hướng song song với trục quay, và có độ lớn bằng tích của góc quay và gia tốc góc.

Gia tốc góc có ý nghĩa quan trọng trong việc mô tả chuyển động xoay của các vật thể như bánh xe, con quay, tuabin và các thiết bị quay khác. Gia tốc góc cũng liên quan đến sự biến thiên của moment xoắn và moment quán tính của các vật thể.

Trên đây là những thông tin giải đáp về câu hỏi Vecto Gia Tốc Của Chất Điểm Có Gì? Huấn luyện an toàn lao động hi vọng bài viết này hữu ích với bạn!