training@safecare.com.vn

[ TÌM HIỂU ] Biên Bản Nghiệm Thu PCCC

Biên Bản Nghiệm Thu PCCC

Sau khi hoàn thành xong các hạng mục công trình về phòng cháy chữa cháy. Cần làm thủ tục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trước khi công trình đi vào hoạt độn, sau khi chứng minh bạn đã thực hiện hoàn chỉnh tất cả các bước để đảm bảo về PCCC cho công trình bạn sẽ nhận được biên bản nghiệm thu PCCC. Cùng Safety Care tìm hiểu về vấn đề này nhé!

Biên bản nghiệm thu PCCC là gì?

Biên Bản Nghiệm Thu Pccc
Biên Bản Nghiệm Thu Pccc

Nghiệm thu PCCC là một thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan cảnh sát PCCC. Theo đó, các công trình thuộc diện bắt buộc làm thủ tục này sau khi thực hiện xong các phần việc liên quan sẽ cần phải được Cảnh sát PCCC kiểm tra, đánh giá và chấp nhận. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là một phần việc trong nghiệm thu tổng thể công trình.

Một công trình để được cấp giấy nghiệm thu PCCC cần thực hiện theo trình tự các công việc:

 • Thiết kế về PCCC;
 • Làm thủ tục thẩm duyệt thiết kế về PCCC;
 • Thi công lắp đặt các trang thiết bị về PCCC theo bản thiết kế đã được thẩm duyệt (Bao gồm Hệ thống báo cháy, Hệ thống chữa cháy, Hệ thống chống sét, cầu thang thoát hiểm…)
 • Làm hồ sơ nghiệm thu PCCC cho công trình.

Thủ tục nghiệm thu PCCC

Biên Bản Nghiệm Thu Pccc
Biên Bản Nghiệm Thu Pccc

Bước 1:  Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu PCCC theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

– Đại diện của chủ đầu tư, chủ phương tiện, đại diện đơn vị thi công PCCC đã được Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm duyệt về PCCC.

– Khi hoàn thành một số hạng mục hoặc toàn bộ công trình, phương tiện đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
 • Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Bước 3:

Biên Bản Nghiệm Thu Pccc
Biên Bản Nghiệm Thu Pccc

– Chủ đầu tư, chủ phương tiện có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện và có mặt.

– Khi Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra thực tế các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy của công trình theo thiết kế đã thẩm duyệt;

– Tổ chức thử nghiệm hoạt động thực tế các hệ thống, thiết bị PCCC của công trình khi xét thấy cần thiết.

Kết quả kiểm tra và thử nghiệm được lập thành biên bản.

Bước 4:

– Đến nhận văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

– Tại phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Mẫu biên bản nghiệm thu PCCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

——————————

                                                                               …., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Căn cứ Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi năm 2013;

Căn cứ Hợp đồng số:…../….. thuê thầu xây dựng, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy;

Căn cứ kết quả nghiệm thu ngày…./…../……;

Ngày…/…./….. các bên tiến hành nghiệm thu và bàn giao hệ thống phòng cháy, chữa cháy gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu:

Ông/Bà:……                                                          Chức vụ:……………….

Bên bàn giao nghiệm thu:

Ông/Bà:……                                                          Chức vụ:……………….

1. Đối tượng nghiệm thu:

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Tại địa điểm:…………

2. Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu và bàn giao:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3. Nội dung nghiệm thu:

– Số lượng thiết bị:……

– Kiểm định tiêu chuẩn chất lượng, độ an toàn:……

– Màu sắc yêu cầu:……

Các nội dung khác:………

4. Kết luận chung

……

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy các bên đi đến thống nhất bàn giao và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Bên nghiệm thu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên bàn giao

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết biên bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy?

Biên Bản Nghiệm Thu Pccc
Biên Bản Nghiệm Thu Pccc
 • Tên biên bản: Biên bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
 • Tên – chức vụ bên nghiệm thu
 • Tên – chức vụ bên bàn giao nghiệm thu
 • Đối tượng nghiệm thu là hệ thống phòng cháy chữa cháy
 • Thời gian nghiệm thu:

+ Thời gian bắt đầu

+ Thời gian kết thúc

 • Nội dung nghiệm thu

+ Số lượng thiết bị

+ Kiểm định tiêu chuẩn chất lượng, độ an toàn

+ Màu sắc yêu cầu

+ Các nội dung khác

 • Kết luận chung về hệ thống phòng cháy chữa cháy

Hi vọng bài viết trên Safety Care đã giúp bạn đọc nắm rõ hơn các nội dung cần thiết trong biên bản nghiệm thu PCCC, cũng như thủ tục nghiệm thu PCCC theo quy định pháp luật hiện nay.