training@safecare.com.vn
 • Home
 • Tin tức
 • Tính Chất Của Công Tác Bảo Hộ Lao Động Là Gì?

Tính Chất Của Công Tác Bảo Hộ Lao Động Là Gì?

Tính chất của công tác bảo hộ lao động

Bảo hộ lao động được quy định chi tiết trong Bộ luật lao động 2012. Pháp luật thuộc kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ biện chứng với cơ sở hạn tầng.

Chúng tồn tại song song, là tiền đề của nhau và có sự tác động ngược trở lại.

Bảo hộ lao động là một trong những hoạt động thiết yếu bảo vệ con người. Dưới đây, chúng tôi giới thiệu cùng bạn về tính chất của công tác bảo hộ lao động.

Tính Chất Của Công Tác Bảo Hộ Lao Động Là Gì?
Tính Chất Của Công Tác Bảo Hộ Lao Động Là Gì?

Nội dung công tác bảo hộ an toàn lao động

Bảo hộ lao động là quyền của người lao động ( Điều 5 Luật lao động 2012). Các văn bản dưới luật hướng dẫn chi tiết, cụ thể về nội dung này. Dưới đây là những nội dung cụ thể của công tác bảo hộ an toàn lao động:

Kỹ thuật an toàn

 • Xác định vùng nguy hiểm;    
 • Xác định các biện pháp về quản lý, tổ chức và thao tác làm việc đảm bảo an toàn;
 • Sử dụng các thiết bị an toàn thích ứng: Thiết bị che chắn, thiết bị phòng ngừa, tín hiệu, , trang bị bảo hộ cá nhân,…. 

Vệ sinh an toàn

 • Xác định khoảng cách về vệ sinh
 • Xác định các yếu tố có hại cho sức khỏe
 • Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh: Kỹ thuật thông gió, thoát nhiệt, kỹ thuật chống bụi, chống ồn, kỹ thuật chống bức xạ, điện từ trường…    
Tính Chất Của Công Tác Bảo Hộ Lao Động Là Gì?
Tính Chất Của Công Tác Bảo Hộ Lao Động Là Gì?

Chính sách, chế độ bảo hộ lao động

 • Các biện pháp kinh tế xã hội, tổ chức quản lý và cơ chế quản lý công tác bảo hộ lao động.
 • Các chính sách, chế độ bảo hộ lao động nhằm bảo đảm thúc đẩy việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động ,…..

Tính chất của công tác bảo hộ lao động

Với các nội dung bảo hộ lao động trên, chúng ta có thể nhận thấy tính chất của công tác bảo hộ lao động gồm:

Tính chất pháp lý

 • Chính sách, quy định về bảo hộ lao động được thể hiện bằng luật, nghị định, thông tư,…
 • Là cơ sở pháp lý cao nhất giúp ràng buộc trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động.
 • Bảo vệ người lao động trong quá trình lao động.
Tính Chất Của Công Tác Bảo Hộ Lao Động Là Gì?
Tính Chất Của Công Tác Bảo Hộ Lao Động Là Gì?

Tính khoa học – kỹ thuật

 • Áp dụng các thành tựu khoa học – kỹ thuật để thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động
 • Loại trừ và giảm thiểu tối đa các nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình lao động, bảo hộ người lao động
 • Nghiên cứu, đưa ra các giải pháp bảo hộ người lao động, môi trường
 • Là hoạt động khoa học
 • Phát triển khoa học – kỹ thuật, thay thế con người lao động trong  môi trường ô nhiễm, độc hại, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động

Tính chất quần chúng

 • Môi trường lao động là môi trường tập hợp của nhiều người lao động: công nhân, quản lý, tạp vụ, kế toán, pháp chế,…..
 • Người lao động trực tiếp tham gia quá trình lao động, trực tiếp thực hiện công tác bảo hộ lao động
 • Vận động, tuyên truyền tất cả người lao động động tham gia, nâng cao tinh thần đoàn kết, tính tập thể
 • Mục đích bảo hộ lao động hướng  về người lao động, cơ sở sản xuất.
 • Góp phần bảo vệ quyền lợi cho cá nhân, gia đình, xã hội

Trên đây là ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động. Bảo hộ lao động không đơn thuần là bảo vệ một cá nhân. Bảo hộ lao động góp phần bảo vệ, mang lại quyền lợi cho gia đình và toàn xã hội.