training@safecare.com.vn
 • Home
 • Tin tức
 • [TÌM HIỂU] Tính Chất Hai Mặt Của Sản Xuất Hàng Hóa

[TÌM HIỂU] Tính Chất Hai Mặt Của Sản Xuất Hàng Hóa

Image

Trong bài viết dưới đây, Huấn luyện an toàn lao động sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin liên quan đến Tính Chất Hai Mặt Của Sản Xuất Hàng Hóa. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Tính Chất Hai Mặt Của Sản Xuất Hàng Hóa
Tính Chất Hai Mặt Của Sản Xuất Hàng Hóa

Sản xuất hàng hóa là gì? Tính Chất Hai Mặt Của Sản Xuất Hàng Hóa

Sản xuất hàng hóa là một hoạt động kinh tế quan trọng, có ảnh hưởng đến đời sống xã hội và phát triển của con người. Sản xuất hàng hóa có thể được hiểu là quá trình biến đổi các nguyên liệu tự nhiên thành các sản phẩm có giá trị sử dụng và giá trị trao đổi. Sản xuất hàng hóa có tính chất hai mặt, bao gồm:

 • Mặt sử dụng:

Là tính chất phản ánh giá trị sử dụng của hàng hóa, tức là khả năng đáp ứng nhu cầu của con người. Mặt sử dụng của hàng hóa được xác định bởi chất lượng, tính năng, công dụng và mục đích sử dụng của hàng hóa. Mặt sử dụng của hàng hóa phụ thuộc vào các yếu tố như nhu cầu thị trường, công nghệ sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng.

 • Mặt trao đổi:

Là tính chất phản ánh giá trị trao đổi của hàng hóa, tức là khả năng được đổi lấy các hàng hóa khác. Mặt trao đổi của hàng hóa được xác định bởi lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa. Mặt trao đổi của hàng hóa phụ thuộc vào các yếu tố như năng suất lao động, chi phí sản xuất, cung và cầu thị trường.

Tính chất hai mặt của sản xuất hàng hóa có ý nghĩa gì?

Tính Chất Hai Mặt Của Sản Xuất Hàng Hóa
Tính Chất Hai Mặt Của Sản Xuất Hàng Hóa

Tính chất hai mặt của sản xuất hàng hóa có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh tế và xã hội, bởi vì:

 • Tính chất hai mặt của sản xuất hàng hóa tạo ra sự khác biệt giữa giá trị sử dụng và giá trị trao đổi của hàng hóa.

 Sự khác biệt này là nguồn gốc của hiện tượng thặng dư giá trị, tức là sự chênh lệch giữa giá trị lao động bỏ ra để sản xuất hàng hóa và giá trị lao động nhận lại từ việc bán hàng hóa. Thặng dư giá trị là cơ sở để tạo ra lợi nhuận cho các nhà sản xuất và là động lực cho sự phát triển kinh tế.

 • Tính chất hai mặt của sản xuất hàng hóa tạo ra sự phân biệt giữa lao động cụ thể và lao động trừu tượng trong quá trình sản xuất.

Lao động cụ thể là lao động tạo ra giá trị sử dụng cho hàng hóa, phản ánh kỹ năng, kinh nghiệm và chuyên môn của người lao động. Lao động trừu tượng là lao động tạo ra giá trị trao đổi cho hàng hóa, phản ánh lượng lao động xã hội bình quân cần thiết để sản xuất hàng hóa. Sự phân biệt này là nguồn gốc của sự phân hóa xã hội giữa các tầng lớp lao động và các tầng lớp sở hữu.

 • Tính chất hai mặt của sản xuất hàng hóa tạo ra sự mâu thuẫn giữa sản xuất và tiêu dùng trong nền kinh tế.

Sản xuất là quá trình tạo ra hàng hóa để đáp ứng nhu cầu của con người, trong khi tiêu dùng là quá trình sử dụng hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu của con người. Sự mâu thuẫn này phát sinh do sự không khớp giữa giá trị sử dụng và giá trị trao đổi của hàng hóa, dẫn đến các hiện tượng như thâm hụt, thặng dư, lạm phát, suy thoái và khủng hoảng kinh tế.

Tính Chất Hai Mặt Của Sản Xuất Hàng Hóa
Tính Chất Hai Mặt Của Sản Xuất Hàng Hóa

Tính chất hai mặt của sản xuất hàng hóa có liên quan đến lịch sử kinh tế không?

Tính chất hai mặt của sản xuất hàng hóa có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong việc nghiên cứu lịch sử kinh tế, bởi vì:

 • Tính chất hai mặt của sản xuất hàng hóa cho ta biết được các giai đoạn phát triển của kiểu tổ chức kinh tế hàng hóa trong lịch sử, từ sản xuất hàng hóa đơn giản, qua sản xuất hàng hóa phát triển, cho đến sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa.
 • Tính chất hai mặt của sản xuất hàng hóa cho ta biết được các nguyên nhân và quy luật của sự phát triển kinh tế trong lịch sử, từ sự phát triển của phân công lao động xã hội, sự tách biệt kinh tế giữa các nhà sản xuất, sự khác biệt giữa giá trị sử dụng và giá trị trao đổi, sự phân biệt giữa lao động cụ thể và lao động trừu tượng, cho đến sự mâu thuẫn giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa các tầng lớp xã hội, giữa các quốc gia và khu vực.
 • Tính chất hai mặt của sản xuất hàng hóa cho ta biết được các hình thức biểu hiện của giá trị hàng hóa trong lịch sử, từ giá trị trao đổi, qua giá cả, tiền tệ, lãi suất, thu nhập, cho đến giá trị thặng dư, lợi nhuận, vốn.

Tính chất hai mặt của sản xuất hàng hóa có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh tế và xã hội, bởi vì nó tạo ra sự khác biệt, phân biệt và mâu thuẫn giữa các yếu tố liên quan đến hàng hóa.  Huấn luyện an toàn lao động hi vọng bài viết này hữu ích với bạn!