training@safecare.com.vn
 • Home
 • Tin tức
 • [TÌM HIỂU] Việc Tồn Tại Của Toàn Cầu Hóa Là Gì?

[TÌM HIỂU] Việc Tồn Tại Của Toàn Cầu Hóa Là Gì?

Image

Toàn cầu hóa là một khái niệm quen thuộc trong thời đại hiện nay, nhưng bạn có biết sự tồn tại của toàn cầu hóa là gì?

Bài viết này Huấn luyện an toàn lao động sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình toàn cầu hóa, những yếu tố thúc đẩy, Việc Tồn Tại Của Toàn Cầu Hóa Là Gì?. Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan và sâu sắc hơn về toàn cầu hóa.

Toàn cầu hóa- Việc Tồn Tại Của Toàn Cầu Hóa Là Gì?

Toàn cầu hóa là quá trình các hoạt động về thương mại, đầu tư, lao động, ngân hàng… được kết nối mạnh mẽ và rộng rãi giữa các quốc gia trên toàn cầu. Trong kinh doanh, toàn cầu hóa được hiểu là quá trình tự do giao thương, tự do sử dụng lực lượng lao động của thị trường lao động khác để tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận cho cả đôi bên

Việc Tồn Tại Của Toàn Cầu Hóa Là
Việc Tồn Tại Của Toàn Cầu Hóa Là

Toàn cầu hóa không chỉ diễn ra ở mặt kinh tế, mà còn ở mặt chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học… Toàn cầu hóa làm cho các quốc gia trên thế giới gần gũi và phụ thuộc lẫn nhau hơn. Toàn cầu hóa cũng làm cho con người có thể tiếp xúc và trao đổi với nhiều nền văn hóa khác nhau, nâng cao kiến thức và kỹ năng của bản thân.

Lịch sử của toàn cầu hóa

Toàn cầu hóa không phải là một hiện tượng mới mẻ. Theo nghĩa rộng, toàn cầu hóa đã bắt đầu từ khi con người có những cuộc khám phá và giao lưu với các vùng đất xa xôi. Tuy nhiên, theo nghĩa hẹp, toàn cầu hóa được chia thành ba giai đoạn:

 • Giai đoạn I (1870-1914):

Đây là giai đoạn bắt đầu của toàn cầu hóa, khi các nước công nghiệp hoá như Anh, Pháp, Đức… bắt đầu mở rộng thị trường và ảnh hưởng của mình qua các cuộc xâm lược và thực dân hoá. Các nước này thiết lập bản vị vàng để tạo ra một tiêu chuẩn tiền tệ quốc tế. Các công ty đa quốc gia xuất hiện và phát triển. Thương mại quốc tế tăng trưởng nhanh chóng nhờ sự phát triển của giao thông vận tải và viễn thông.

 • Giai đoạn II (1945-1980):

Đây là giai đoạn tái thiết lập của toàn cầu hóa sau hai cuộc chiến tranh thế giới. Các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế… được thành lập để duy trì hoà bình và ổn định thế giới.

Các hiệp định thương mại tự do được ký kết để giảm bớt các rào cản thương mại. Các khối kinh tế vùng như Liên minh châu Âu, Hiệp ước Bắc Mỹ về Thương mại Tự do… được hình thành để tăng cường hợp tác kinh tế giữa các quốc gia thành viên. Công nghệ thông tin và truyền thông bắt đầu phát triển mạnh mẽ.

 • Giai đoạn III (1980-nay):
Việc Tồn Tại Của Toàn Cầu Hóa Là
Việc Tồn Tại Của Toàn Cầu Hóa Là

Đây là giai đoạn bùng nổ của toàn cầu hóa, khi các nước trên thế giới thực hiện các biện pháp cải cách và mở cửa kinh tế. Các quốc gia mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil… trở thành những đối tác kinh tế quan trọng của thế giới.

Các công ty đa quốc gia mở rộng hoạt động và chi nhánh của mình khắp nơi. Internet và công nghệ số làm cho việc truyền thông và giao dịch trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bất bình đẳng, khủng bố… được chú ý và giải quyết.

Những yếu tố thúc đẩy toàn cầu hóa

Toàn cầu hóa là kết quả của sự phối hợp giữa nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có thể kể đến những yếu tố sau:

Việc Tồn Tại Của Toàn Cầu Hóa Là
Việc Tồn Tại Của Toàn Cầu Hóa Là
 • Yếu tố kinh tế:

 Là động lực chính của toàn cầu hóa. Các quốc gia trên thế giới muốn mở rộng thị trường, tăng cường cạnh tranh, thu hút đầu tư, khai thác nguồn lực, tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận. Do đó, các quốc gia phải tham gia vào các hoạt động giao thương, hợp tác và liên kết với nhau.

 • Yếu tố chính trị:

Là điều kiện tiên quyết của toàn cầu hóa. Các quốc gia trên thế giới phải có những chính sách và quan điểm nhất quán về toàn cầu hóa. Các quốc gia phải có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, giải quyết các tranh chấp và xung đột bằng biện pháp hòa bình. Các quốc gia phải tham gia vào các tổ chức quốc tế và tuân thủ các nguyên tắc và luật lệ chung.

 • Yếu tố văn hóa:

 Là kết quả và động lực của toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa làm cho các nền văn hóa khác nhau có thể tiếp xúc và giao lưu với nhau. Điều này giúp cho con người có thể hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng văn hóa. Đồng thời, toàn cầu hóa cũng tạo ra những xu hướng văn hóa mới, như văn hóa tiêu dùng, văn hóa số, văn hóa dân chủ…

 • Yếu tố khoa học – công nghệ:

Là công cụ và động lực của toàn cầu hóa. Sự phát triển không ngừng của khoa học – công nghệ đã mang lại nhiều tiến bộ và cải tiến cho các lĩnh vực khác nhau của xã hội. Công nghệ thông tin và truyền thông đã làm cho việc   trao đổi và giao dịch trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Công nghệ sinh học, công nghệ nano, công nghệ vũ trụ… đã mở ra những khả năng và triển vọng mới cho con người. Công nghệ cũng làm cho việc truyền tải và lưu trữ thông tin trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Những lợi ích của toàn cầu hóa

Toàn cầu hóa mang lại nhiều lợi ích cho các quốc gia và con người trên thế giới, trong đó có thể kể đến những lợi ích sau:

 • Tăng trưởng kinh tế:

Toàn cầu hóa tạo ra những cơ hội mới cho các quốc gia để phát triển kinh tế, tăng sản lượng, tăng thu nhập, tăng xuất khẩu, tăng đầu tư, tạo việc làm… Toàn cầu hóa cũng giúp cho các quốc gia có thể khai thác hiệu quả nguồn lực của mình và của nhau, giảm bớt sự phụ thuộc vào một số thị trường hay nguồn lực nhất định. Toàn cầu hóa cũng làm cho giá cả hàng hóa và dịch vụ trên thế giới trở nên ổn định và cạnh tranh hơn.

 • Hòa bình và an ninh:

Toàn cầu hóa làm cho các quốc gia trên thế giới gần gũi và phụ thuộc lẫn nhau hơn. Điều này giúp cho các quốc gia có thể giải quyết các vấn đề và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và hợp tác. Toàn cầu hóa cũng làm cho các quốc gia có thể chia sẻ và hỗ trợ nhau trong việc đối phó với các mối đe dọa an ninh như khủng bố, tội phạm, thiên tai…

Việc Tồn Tại Của Toàn Cầu Hóa Là
Việc Tồn Tại Của Toàn Cầu Hóa Là
 • Tiến bộ khoa học – công nghệ:

 Toàn cầu hóa làm cho việc nghiên cứu và phát triển khoa học – công nghệ trở nên sôi động và hiệu quả hơn. Các nhà khoa học và nhà sáng chế có thể trao đổi và hợp tác với nhau để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới, mang lại nhiều tiện ích và lợi ích cho con người. Toàn cầu hóa cũng làm cho việc bảo vệ sở hữu trí tuệ và khuyến khích sáng tạo trở nên quan trọng và được tôn trọng hơn.

 • Phong phú văn hóa:

Toàn cầu hóa làm cho các nền văn hóa khác nhau có thể tiếp xúc và giao lưu với nhau. Điều này giúp cho con người có thể hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng văn hóa. Đồng thời, toàn cầu hóa cũng tạo ra những xu hướng văn hóa mới, phản ánh sự kết hợp và sáng tạo của các yếu tố văn hoá khác nhau. Toàn cầu hoá cũng làm cho việc du lịch, giáo dục, giải trí… trở nên phong phú và thuận tiện hơn.

Những hạn chế của toàn cầu hoá

Toàn cầu hoá không chỉ mang lại những lợi ích, mà cũng gây ra những hạn chế và thách thức cho các quốc gia và con người trên thế giới, trong đó có thể kể đến những hạn chế sau:

 • Bất bình đẳng kinh tế:

Toàn cầu hoá làm cho sự chênh lệch về kinh tế giữa các quốc gia và giữa các nhóm người trong một quốc gia trở nên lớn hơn.

Các quốc gia giàu có và phát triển có thể tận dụng toàn cầu hoá để gia tăng ảnh hưởng và lợi ích của mình, trong khi các quốc gia nghèo và kém phát triển có thể bị bỏ lại phía sau và phụ thuộc vào sự can thiệp của các quốc gia giàu. Các nhóm người giàu có và có quyền lực có thể tận hưởng những lợi ích của toàn cầu hoá, trong khi các nhóm người nghèo và bị bất lợi có thể bị đẩy vào cảnh khó khăn và thiếu thốn hơn.

 • Mất cân bằng chính trị:

 Toàn cầu hoá làm cho sự cạnh tranh và xung đột chính trị giữa các quốc gia trên thế giới trở nên gay gắt hơn. Các quốc gia có thể sử dụng toàn cầu hoá để thúc đẩy những mục tiêu và lợi ích của mình, đôi khi làm tổn hại đến những quyền lợi và lợi ích của các quốc gia khác.

Các quốc gia có thể phải đối mặt với những áp lực và thách thức từ các tổ chức quốc tế, các khối kinh tế vùng, các liên minh chiến lược… Các quốc gia cũng có thể mất đi một phần chủ quyền và tự do hành động của mình khi phải tuân theo những nguyên tắc và luật lệ chung.

 • Đe dọa văn hóa:

Toàn cầu hoá làm cho các nền văn hóa truyền thống có nguy cơ bị suy yếu và mất đi. Sự xâm nhập và lan tỏa của văn hóa Tây Âu và Mỹ đã làm cho nhiều nền văn hóa khác bị ảnh hưởng và biến đổi theo hướng tiêu cực. Nhiều giá trị, phong tục, tập quán, ngôn ngữ… của các nền văn hóa khác đã bị mai một hoặc bị thay thế bởi những giá trị, phong tục, tập quán, ngôn ngữ… của văn hóa Tây Âu và Mỹ. Điều này làm cho sự đa dạng văn hóa trên thế giới bị giảm sút và mất đi.

 • Ô nhiễm môi trường:

Toàn cầu hoá làm cho việc khai thác và sử dụng nguồn lực thiên nhiên trên thế giới trở nên quá mức và không bền vững. Sự tăng trưởng kinh tế không kiểm soát đã gây ra nhiều vấn đề môi trường như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, suy thoái rừng, biến đổi khí hậu…

Điều này không chỉ tiếp tục ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của con người, mà còn đe dọa đến sự tồn vậy của nhiều loài động thực vật và hệ sinh thái trên thế giới.

Việc Tồn Tại Của Toàn Cầu Hóa Là
Việc Tồn Tại Của Toàn Cầu Hóa Là

Toàn cầu hóa là một quá trình không thể đảo ngược, có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực của xã hội. Toàn cầu hóa mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng gây ra nhiều hạn chế và thách thức cho các quốc gia và con người trên thế giới.

Huấn luyện an toàn lao động hi vọng những giải đáp trên cho câu hỏi Việc Tồn Tại Của Toàn Cầu Hóa là gìsẽ hữu ích với bạn.