training@safecare.com.vn
  • Home
  • Tin tức
  • Những điều cần biết về an toàn vệ sinh viên

Những điều cần biết về an toàn vệ sinh viên

an toàn vệ sinh viên là gì

An toàn vệ sinh viên là ai? Họ đóng vai trò gì trong các công ty, các xưởng sản xuất? Tại sao các công ty lại không thể thiếu họ trong bộ máy tổ chức vận hành của mình? Bài viết này sẽ giải đáp những thắc mắc và giúp bạn hiểu rõ hơn về những con người đặc biệt này.

An toàn vệ sinh viên
An toàn vệ sinh viên

An toàn vệ sinh viên là gì?

An toàn vệ sinh viên là người phụ trách công tác Bảo hộ lao động ở các khoa, phòng, tổ, nhóm hoặc tương đương và không tách rời nhiệm cụ của khoa, tổ. Hay nói cách khác, an toàn vệ sinh viên là người kiêm nhiệm công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCN ở tổ, khoa, phòng.

Định Nghĩa theo Điều 74 Luật An toàn vệ sinh lao động, An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.

An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở).

Nghĩa vụ của an toàn vệ sinh viên

An toàn vệ sinh viên có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn mọi người nâng cao nhận thức về bảo hộ lao động và chấp hành tốt công tác an toàn vệ sinh lao động.

Phát huy tính tích cực của mỗi công nhân viên trong hoạt động phong trào bảo hộ lao động, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ, bảo vệ môi trường,…

Phát hiện, ngăn chặn kịp thời những thiếu sót tồn tại, những biểu hiện vi phạm pháp luật bảo hộ lao động và quy định về an toàn vệ sinh lao động.

Nghĩa vụ của an toàn vệ sinh viên
Nghĩa vụ của an toàn vệ sinh viên

An toàn vệ sinh viên giúp thực hiện tốt ATLĐ

  1. a) Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, đội, phân xưởng chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động;
  2. b) Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;
  3. c) Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; tham gia hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ;
  4. d) Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;

đ) Báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động khi phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã kiến nghị với người sử dụng lao động mà không được khắc phục.

Nguyên tắc tổ chức và tiêu chuẩn ATVSV

Nguyên tắc tổ chức:

+ Là tổ chức hoạt động bảo hộ lao động cho người lao động, được thành lập dưới sự thỏa thuận của người sử dụng lao động và Công đoàn cơ sở

+ Những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và những công ty có công việc mang tính chất độc hại, nguy hiểm…đều phải có an toàn vệ sinh viên. Phải đảm bảo ít nhất mỗi khoa phải có một an toàn vệ sinh viên.

+ Ban chấp hành công đoàn cơ sở đại diện cho tập thể người lao động chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, tổ chức và xây dựng nội dung hoạt động theo quy định của pháp luật, theo quy chế hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Tại điều 74, Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh viên:

+ Tất cả những người lao động trực tiếp ở các tổ sản xuất, công tác chuyên môn…nếu đáp ứng được nguyên tắc, tiêu chuẩn quy định đều có thể được bầu chọn trở thành an toàn vệ sinh viên.

+ An toàn vệ sinh viên là người có kinh nghiệm nghề nghiệp, có kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm về công tác bảo hộ lao động.

+ Có sức khỏe và uy tín, nhiệt tình gương mẫu trong việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động.

Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất về an toàn vệ sinh viên, hi vọng bài viết đã cung cấp phần nào những hiểu biết hữu ích cho bạn đọc về một ngành nghề vô cùng đặc biệt và đáng quý ở các công ty, xí nghiệp.