training@safecare.com.vn

Tin tức

[GIẢI ĐÁP] Vecto Gia Tốc Của Chất…

[GIẢI ĐÁP] Vecto Gia Tốc Của Chất…

Vecto gia tốc là một đại lượng vectơ đặc trưng cho sự thay đổi của vecto vận tốc theo thời…

5576 phút để đọc
[GIẢI ĐÁP] Vua Đinh Tiên Hoàng Đóng…

[GIẢI ĐÁP] Vua Đinh Tiên Hoàng Đóng…

Vua Đinh Tiên Hoàng là vị hoàng đế sáng lập triều đại nhà Đinh, nước Đại Cồ Việt trong lịch…

6604 phút để đọc
[TÌM HIỂU] Ví Dụ Về Định Nghĩa…

[TÌM HIỂU] Ví Dụ Về Định Nghĩa…

Ví Dụ Về Định Nghĩa Vật Chất Của Lênin – Vật chất là một khái niệm cơ bản trong triết…

9304 phút để đọc
[TÌM HIỂU] Các Ví Dụ Về Thiết…

[TÌM HIỂU] Các Ví Dụ Về Thiết…

Thiết kế sản phẩm là quá trình tạo ra các giải pháp cho các vấn đề hoặc nhu cầu của…

6667 phút để đọc
[TÌM HIỂU] Ví Dụ Đột Biến Cấu…

[TÌM HIỂU] Ví Dụ Đột Biến Cấu…

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là những biến đổi bất thường về hình thái, cấu trúc hay số…

5926 phút để đọc