Đào tạo an toàn bức xạ

Đào tạo an toàn bức xạ là hoạt động nhằm phòng chống những tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả của chiếu xạ đối với con người, môi trường. Bên cạnh đó, khóa đào tạo cung cấp kiến thức, kỹ năng về an toàn bức xạ cho các cá nhân và doanh nghiệp có hoạt động về bức xạ

1. Đối tượng tham gia đào tạo an toàn bức xạ

Các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ; nhân viên bức xạ; người phụ trách an toàn; tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Cụ thể:

 • Các nhân viên bức xạ mới, người phụ trách an toàn mới chưa qua đào tạo hoặc nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn có giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (giấy chứng nhận đào tạo chỉ có giá trị trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp).
 • Cán bộ quản lý và nhân viên, kỹ thuật viên làm việc trong các ngành công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải,… có sử dụng kỹ thuật phân tích, chụp NDT bằng nguồn phóng xạ và máy phát tia X (X-ray, XRF, Sky-Ray, máy kiểm tra bo mạch điện tử, máy phân tích huỳnh quang tia X,..)
 • Cán bộ quản lý, bác sĩ và kỹ thuật viên làm việc tại các cơ sở ý tế có thiết bị X-quang chuẩn đoán, y học hạt nhân, xạ trị và ung bướu…

2. Quy định về thời gian đào tạo an toàn bức xạ:

– Đối với nhân viên bức xạ

 • Nhân viên bức xạ phải được đào tạo theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành. Được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ theo quy định và chỉ được tiến hành công việc bức xạ sau khi được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ.
 • Đào tạo định kỳ 03 năm một lần nhằm bổ sung kiến thức chuyên sau, cập nhật thông tin mới về an toàn bức xạ.
 • Hàng năm nhân viên bức xạ phải được huấn luyện các quy định của cơ sở về các nội dung liên quan đến bảo đảm an toàn bức xạ, quy trình ứng phó sự cố bức xạ, được phổ biến các quy định mới, các thông tin mới về bảo đảm an toàn bức xạ.

– Đối với người phụ trách an toàn

 • Người phụ trách an toàn phải được đào tạo theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn.
 • Định kỳ 03 năm một lần người phụ trách an toàn phải được đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức chuyên sâu, thông tin mới về an toàn bức xạ.

3. Nội dung chương trình đào tạo an toàn bức xạ

Chương trình đào tạo an toàn bức xạ được xây dựng phù hợp với công việc đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ theo quy định của Thông tư 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và công nghệ quy định về đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

a) Nội dung đào tạo cho nhân viên bức xạ (trong X-quang chuẩn đoán y tế; trong xạ trị; trong y học hạt nhân; trong chiếu xạ công nghiệp; trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp; trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ; trong sử dụng nguồn phóng xạ kín) gồm những nội dung:

 • Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa
 • Tương tác của bức xạ với vật chất
 • Ghi đo bức xạ
 • Hiệu ứng sinh học của bức xạ (tương tác với cơ thể con người)
 • Nguyên lý làm việc của các thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan
 • Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
 • Hướng dẫn đảm bảo an toàn bức xạ đối với việc sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ
 • Hướng dẫn đảm bảo an toàn bức xạ trong vận chuyển
 • Hệ thống các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn bức xạ
 • Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
 • Yêu cần đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ
 • Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ

b) Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ

 • Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa
 • Tương tác của bức xạ với vật chất
 • Ghi đo bức xạ
 • Hiệu ứng sinh học của bức xạ
 • Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
 • Bảo vệ chống chiếu xạ trong và hướng dẫn tẩy xạ
 • Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ
 • Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
 • Công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ
 • Các giai đoạn trong ứng phó sự cố bức xạ
 • Thực hành một số kịch bản ứng phó sự cố bức xạ điển hình

c) Chương trình đào bức xạ cho người phụ trách an toàn

– Tổ chức quản lý an toàn bức xạ tại cơ sở:

 • Hướng dẫn xây dựng chính sách quản lý an toàn bức xạ, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong công tác bảo đảm an toàn bức xạ tại cơ sở;
 • Hướng dẫn xây dựng nội quy an toàn bức xạ tại cơ sở;
 • Hướng dẫn lập và lưu giữ hồ sơ về an toàn bức xạ.

– Hướng dẫn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở:

 • Phân tích nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ;
 • Phân công trách nhiệm trong ứng phó sự cố;
 • Hướng dẫn lập một số kịch bản ứng phó sự cố điển hình.

– Hướng dẫn khai báo, cấp phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ:

 • Hướng dẫn yêu cầu, trình tự thủ tục khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;
 • Hướng dẫn xây dựng bản báo cáo đánh giá an toàn/báo cáo phân tích an toàn.

– Hệ thống quản lý chất lượng đối với công việc bức xạ, cơ sở tiến hành công việc bức xạ và cơ sở hạt nhân, cụ thể:

 • Cơ sở X-quang chẩn đoán y tế;
 • Cơ sở xạ trị;
 • Cơ sở y học hạt nhân;
 • Cơ sở chiếu xạ công nghiệp;
 • Cơ sở chụp ảnh bức xạ công nghiệp;
 • Cơ sở thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ;
 • Cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ;
 • Cơ sở địa vật lý phóng xạ;
 • Cơ sở sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ;
 • Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ kín khác;
 • Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ hở khác;
 • Cơ sở hạt nhân.

Tùy theo đối tượng tham dự khóa học, chúng tôi sẽ thiết kế nội dung chương trình đào tạo chuyên biệt theo yêu cầu, mục đích và lĩnh vực nghề nghiệp của từng đối tượng và doanh nghiệp

4. Vì sao chọn Safety Care là đơn vị đào tạo an toàn bức xạ

 • Đội ngũ chuyên gia có trình độ cao và nhiều năm kinh nghiệm ở lĩnh vực an toàn bức xạ sẽ chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế trong công việc đem lại nhiều thông tin bổ ích cho học viên.
 • Giáo án được biên soạn, xây dựng theo hướng cải tiến, không ngừng cập nhật kiến thức mới nhưng vẫn đảm bảo nội dung theo chuẩn do Bộ Khoa học công nghệ quy định.
 • Mức cho phí hợp lí; thời gian đào tạo linh hoạt phù hợp cho học viên và doanh nghiệp
 • Chúng tôi hỗ trợ trước và sau chương trình đào tạo hoàn toàn miễn phí, nhiệt tình
 • Sau khóa đào tạo, học viên được cấp giấy chứng nhận an toàn bức xạ theo tiêu chuẩn của Sở khoa học Công nghệ
 • Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo cho nhiều đối tượng an toàn bức xạ phù hợp với từng loại hình công việc bức xạ khác nhau.

Huấn luyện sơ cấp cứu

Huấn luyện sơ cấp cứu là khóa huấn luyện bổ ích dành cho mọi đối tượng và các ngành nghề. Từ người chuyên trách làm việc về y tế đến những người không chuyên trách như nhân viên văn phòng, công nhân, người nội trợ, giáo viên, học sinh,…. Nhất là môi trường làm việc chân tay như xây dựng và sản xuất thì những chấn thương nhỏ là điều hay xảy ra.

Khóa học sẽ trang bị kiến thức cần thiết để người lao động linh hoạt ứng biến khi có sự cố xảy ra lúc nguy cấp .

1. Giáo trình huấn luyện sơ cấp cứu

Căn cứ theo Thông tư 19/2016/TT-BYT về Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. Safety Care tổ chức HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU & CẤP CHỨNG NHẬN

Theo chương trình chuẩn giáo trình phải đảm bảo đủ các nội dung huấn luyện sơ cấp cứu như: Kỹ thuật di chuyển nạn nhân khẩn cấp, Sơ cứu dị vật, tắc đường thở, Sơ cứu ngừng thở, ngừng tim, Sơ cứu chảy máu-sốc, Sơ cứu các vết thương phần mềm, băng bó vết thương, Sơ cứu gẫy xương và tổn thương xương khớp, Kỹ thuật vận chuyển nạn nhân an toàn, Sơ cứu bỏng, Sơ cứu điện giật, Sơ cứu đuối nước…..

Giáo trình sử dụng trong khóa huấn luyện được xây dựng bởi các chuyên gia đảm bảo sẽ cung cấp về kiến thức sơ cứu, cấp cứu ban đầu một cách toàn diện nhất.

2. Bài giảng huấn luyện sơ cấp cứu

Huấn luyện sơ cấp cứu là vấn đề cần thiết ở hầu hết các doanh nghiệp. Những trường hợp nếu sơ cứu đúng kỹ thuật, kịp thời sẽ làm tăng cơ hội sống và phục hồi cho người gặp nạn. Ngược lại sẽ gây những thiệt hại không những cá nhân người gặp nạn mà cho cả doanh nghiệp và xã hội.

Chính vì thế quy trình sơ cấp cứu là rất quan trọng. Nội dung huấn luyện phải đảm bảo đủ kiến thức, kỹ năng thực tế nhằm hỗ trợ ban đầu khi người gặp nạn vừa xảy ra sự cố rủi ro trước khi được đưa đến cơ sở y tế cứu chữa.

Bài giảng huấn luyện gồm các nội dung:

 • Đại cương về sơ cứu, cấp cứu tại chỗ
 • Băng bó vết thương (Nguyên tắc, các phương tiện dùng để băng bó, kỹ thuật băng bó)
 • Kỹ thuật cầm máu tạm thời (Nguyên tắc cầm máu, các biện pháp cầm máu tạm thời)
 • Kỹ thuật cố định gãy xương tạm thời (Nguyên tắc cố định gãy xương, các phương tiện cố định gãy xương)
 • Kỹ thuật hồi sinh tim phổi (Nhận biết dấu hiệu ngừng tuần hoàn hô hấp, hướng dẫn thông thoáng đường thở và hỗ trợ hô hấp, hướng dẫn hồi sức tim phổi)
 • Xử lý bỏng; (Đánh giá nguyên nhân và mức độ bỏng, xử lý cấp cứu bỏng tại chỗ)
 • Phương pháp vận chuyển nạn nhân an toàn không cáng và có cáng để cấp cứu ban đầu
 • Các hình thức cấp cứu:

                – Cấp cứu điện giật

                – Cấp cứu đuối nước

                – Cấp cứu tai nạn do hóa chất

 • Hướng dẫn chung nội dung và sử dụng túi sơ cứu
 • Thực hành chung cho các nội dung

Mỗi nội dung huấn luyện đều sử dụng hình ảnh minh họa kèm theo, kết hợp thực hành tình huống trên mô hình hoặc với người giả định. Giúp học viên nhớ lâu, dễ vận dụng vào thực tế.

3. Quy định về giảng viên huấn luyện sơ cấp cứu

Giảng viên tại Safety Care là những tập huấn viên, chuyên viên, bác sĩ giàu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và tập huấn sơ cấp cứu.

Với kỹ năng và dày kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, tập huấn sơ cấp cứu, các giảng viên của Safety Care là tập huấn viên, chuyên viên, bác sĩ sẽ đem lại các khóa học những kiến thức cập nhật cùng phương pháp hiện đại thông minh giúp tối ưu kiến thức truyền tải đến học viên.

4. Đơn vị nào được phép huấn luyện sơ cấp cứu

Safety Care là đơn vị đủ điều kiện huấn luyện sơ cấp cứu và cấp giấy chứng nhận theo quy định theo Thông tư 19/2016/TT-BYT

Với kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều khóa học, Safety Care là đơn vị uy tín trong lĩnh vực huấn luyện, tư vấn hệ thống an toàn sức khỏe môi trường cho cả nhà máy và xây dựng.

Bên cạnh đó Safety Care có xây dựng các khóa huấn luyện sơ cấp cứu chuyên biệt theo yêu cầu của mỗi doanh nghiệp. Đó là điểm nổi bật của Safety care. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí đồng thời để được hưởng những ưu đãi đặc biệt dành riêng cho quý doanh nghiệp.

Huấn luyện an toàn phòng cháy chữa cháy – Công ty Cổ phần xây dựng số 1 (COFICO)

HUẤN LUYỆN AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (COFICO)

 • Thời hạn đào tạo: ngày 01/11/2019
 • Vị trí đào tạo: Tại TT đào tạo COFICO
 • Nội dung đào tạo
  • Lý thuyết:
   • Nguyên nhân gây cháy
   • Tác nhân chữa cháy
   • Những loại bình chữa cháy
   • Kỹ thuật thoát hiểm lúc mang cháy
   • Những biện pháp phòng cháy
   • Phản ứng lúc mang tình huống khẩn cấp
   • Những thiết bị/công cụ cần trang bị
  • Thực hành thực tế

   • Phản ứng lúc mang trường hợp nguy cấp
   • Tín hiệu báo động
   • Cách sử dụng bình chữa cháy (bình CO2, bình bột)
 • Hình ảnh trong buổi đào tạo:

Huấn luyện sơ cấp cứu cơ bản – Công ty TNHH Metal One Việt Nam

HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU CƠ BẢN – CÔNG TY TNHH METAL ONE VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: 29/10/2019
 • Địa điểm huấn luyện: tại Công ty TNHH Metal One Việt Nam. Phòng 1606, Tầng16, Cao Ốc SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Nội dung huấn luyện:
  • Lý thuyết
   • Mục đích của việc sơ cấp cứu
   • Cấu tạo và chức năng các hệ cơ bản trên cơ thể
   • Kế hoạch, hành động trong tình huống khẩn cấp
   • Kỹ thuật hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực (CPR)
   • Chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân
   • Đưa nạn nhân về tư thế hồi phục
   • Sơ cứu chảy máu
   • Sơ cứu bỏng
   • Dị vật đường thở ( người lớn & trẻ em)
   • Quy trình RICE cho những tổn thương: Căng cơ, bong gân, trật khớp, gãy xương, di chuyển nạn nhân.
  • Thực hành
   • Sơ cứu chảy máu
   • Dị vật đường thở (người lớn & trẻ em)
   • Cố định gãy xương
   • Di chuyển nạn nhân
   • Thực hành hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực (CPR) trên mô hình manikin.
   • Sử dụng găng tay y tế đúng cách
 • Hình ảnh của buổi huấn luyện

 

Huấn luyện an toàn phòng cháy chữa cháy – Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

HUẤN LUYỆN AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CƠ BẢN – CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG

 • Thời gian huấn luyện: ngày 26/10/2019 huấn luyện lý thuyết; ngày 02/11/2019 diễn tập
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
 • Nội dung huấn luyện
  • Lý thuyết:
   • Nguyên nhân gây cháy
   • Tác nhân chữa cháy
   • Các loại bình chữa cháy
   • Kỹ thuật thoát hiểm khi có cháy
   • Các biện pháp phòng cháy
   • Phản ứng khi có tình huống khẩn cấp
   • Những thiết bị/dụng cụ cần trang bị
  • Thực hành

   • Phản ứng khi có tình huống khẩn cấp
   • Tín hiệu báo động
   • Cách sử dụng bình chữa cháy (bình CO2, bình bột)
 • Hình ảnh trong buổi huấn luyện:

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động – Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

 • Thời gian huấn luyện: 19/10/2019
 • Địa điểm huấn luyện: tại Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền
 • Nội dung huấn luyện:
  • Hệ thống các chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động;
  • Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;
  • Huấn luyện lý thuyết chuyên ngành;
  • Huấn luyện thực hành;
 • Hình ảnh của khóa huấn luyện

 

Huấn luyện sơ cấp cứu cơ bản – Công ty TNHH MTV Sự kiện Sunrise Việt Nam

HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU CƠ BẢN – CÔNG TY TNHH MTV SỰ KIỆN SUNRISE VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: 18/10/2019
 • Địa điểm huấn luyện: tại Công ty TNHH MTV Sự kiện Sunrise Việt Nam
 • Nội dung huấn luyện:
  • Lý thuyết
   • Mục đích của việc sơ cấp cứu
   • Cấu tạo và chức năng các hệ cơ bản trên cơ thể
   • Kế hoạch, hành động trong tình huống khẩn cấp
   • Kỹ thuật hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực (CPR)
   • Chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân
   • Đưa nạn nhân về tư thế hồi phục
   • Sơ cứu chảy máu
   • Sơ cứu bỏng
   • Dị vật đường thở ( người lớn & trẻ em)
   • Quy trình RICE cho những tổn thương: Căng cơ, bong gân, trật khớp, gãy xương, di chuyển nạn nhân.
  • Thực hành
   • Sơ cứu chảy máu
   • Dị vật đường thở (người lớn & trẻ em)
   • Cố định gãy xương
   • Di chuyển nạn nhân
   • Thực hành hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực (CPR) trên mô hình manikin.
   • Sử dụng găng tay y tế đúng cách
 • Hình ảnh của buổi huấn luyện

 

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3 – Công ty Cổ phần Vina Đại Phước

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3 – CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ĐẠI PHƯỚC

 • Thời gian huấn luyện: 16/10/2019
 • Địa điểm huấn luyện: Tại công ty Công ty cổ phần Vina Đại Phước
 • Nội dung huấn luyện:
  • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
  • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị dùng trong cơ khí.
  • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.
  • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
  • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn. Phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
  • Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; Phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị cơ khí.
 • Hình ảnh khóa huấn luyện

 

Huấn luyện sơ cấp cứu cơ bản – Công ty TNHH VSL Việt Nam

HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU CƠ BẢN – CÔNG TY TNHH VSL VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: 12/10/2019
 • Địa điểm huấn luyện: tại Công ty TNHH VSL Việt Nam
 • Nội dung huấn luyện:
  • Lý thuyết
   • Mục đích của việc sơ cấp cứu
   • Cấu tạo và chức năng các hệ cơ bản trên cơ thể
   • Kế hoạch, hành động trong tình huống khẩn cấp
   • Kỹ thuật hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực (CPR)
   • Chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân
   • Đưa nạn nhân về tư thế hồi phục
   • Sơ cứu chảy máu
   • Sơ cứu bỏng
   • Dị vật đường thở ( người lớn & trẻ em)
   • Quy trình RICE cho những tổn thương: Căng cơ, bong gân, trật khớp, gãy xương, di chuyển nạn nhân.
  • Thực hành
   • Sơ cứu chảy máu
   • Dị vật đường thở (người lớn & trẻ em)
   • Cố định gãy xương
   • Di chuyển nạn nhân
   • Thực hành hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực (CPR) trên mô hình manikin.
   • Sử dụng găng tay y tế đúng cách

 

Huấn luyện giám sát công tác nâng hạ tải (Lifting Supervisor) – Công ty TNHH Hitachi Việt Nam

HUẤN LUYỆN GIÁM SÁT CÔNG TÁC NÂNG HẠ TẢI (LIFTING SUPERVISOR) – CÔNG TY TNHH HITACHI VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: 03 ngày lý thuyết và 03 ngày thực hành (từ 30/09/2019 đến 05/10/2019)
 • Nội dung huấn luyện:
  • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Nắm được các yêu cầu về pháp luật quốc tế , trong nước  trong lĩnh vực nâng hạ
  • Nhận biết được các dạng/loại cần cẩu trong thực tế, thường gặp trên công trường
  • Các thiết bị an toàn trên cần cẩu
  • Các phụ kiện nâng hạ thường gặp, cách sử dụng, tiêu chuẩn kiểm tra và loại bỏ
  • Các tính toán cơ bản , phức tạp trong nâng hạ
  • Phương thức thông tin liên lạc trong nâng hạ
  • Các bước kiểm tra, bảo dưỡng cần cẩu
  • Quy tắc vận hành an toàn
  • Nhiệm vụ của Lifting Supervisor
  • Nhiệm vụ của thợ móc cáp
  • Nhiệm vụ của người ra tín hiệu
  • Nhiệm vụ của người vận hành cần cẩu
  • Các bước đánh giá rủi ro trong kế hoạch nâng hạ
  • Các bước cơ bản để xây dựng Lifting Plan
 • Hình ảnh trong buổi huấn luyện: