Thông tư

Thông tư ban hành danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
05 Tháng Một 2017, 05:50
THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Căn cứ...
Xem thêm
Thông tư hướng dẫn việc thu thập lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình TNLĐ và sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ nghiêm trọng
06 Tháng Một 2017, 04:53
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP, CUNG CẤP, CÔNG BỐ, ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TA...
Xem thêm
Thông tư hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng
09 Tháng Một 2017, 04:56
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÔNG VIỆC...
Xem thêm
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế
10 Tháng Một 2017, 04:20
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI THƯỜNG, TRỢ CẤP VÀ CHI PHÍ Y TẾ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘ...
Xem thêm
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79-2014-NĐ-CP
13 Tháng Một 2017, 04:51
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2014/NĐ-CP NGÀY 31/7/2014 QU...
Xem thêm
Thông tư ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ LĐTBXH
13 Tháng Một 2017, 06:18
 THÔNG TƯ BAN HÀNH 27 QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHI...
Xem thêm
Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuât ATLĐ đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ thuộc trách nhiệm qlý của Bộ LDTB và XH
13 Tháng Một 2017, 06:24
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ...
Xem thêm
Thông tư ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ
13 Tháng Một 2017, 06:29
THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG Căn...
Xem thêm
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
13 Tháng Một 2017, 06:38
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN Căn cứ Điều 149 Bộ luật...
Xem thêm
Thông tư hướng dẫn Nghị định 44-2013-NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
14 Tháng Một 2017, 02:42
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2013/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2013 ...
Xem thêm
Thông tư quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
14 Tháng Một 2017, 03:03
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG Căn cứ Điều 150 c...
Xem thêm
Thông tư ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ
18 Tháng Một 2017, 11:59
THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ Căn cứ Điều 160 Bộ luật lao...
Xem thêm
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
31 Tháng Một 2017, 12:25
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRON...
Xem thêm
Thông tư ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc
31 Tháng Một 2017, 12:39
THÔNG TƯ ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc Căn cứ Bộ lu...
Xem thêm
Thông tư ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên
31 Tháng Một 2017, 12:51
THÔNG TƯ Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thàn...
Xem thêm
error: Alert: Content is protected !!