Quy định về huấn luyện an toàn hoá chất

Quy định về huấn luyện an toàn hóa chất

Quy định về huấn luyện an toàn hóa chất chủ yếu căn cứ vào Nghị định 44/2016 NĐ-CP và Nghị định 113/2017 NĐ-CP. Trong đó:

 • Nghị định 44/2016 NĐ-CP quy định một số Điều của Luật an toàn vệ sinh lao động. Về các hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
 • Nghị định 113/2017 NĐ-CP có quy định và hướng dẫn chi tiết một số Điều của Luật an toàn hóa chất.

Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất

Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất nhóm 1

 • Một số quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động an toàn hóa chất
 • Những yếu tố độc hại và nguy hiểm trong kinh doanh, sản xuất, lưu trữ vận chuyển hóa chất
 • Biện pháp phối hợp với các cơ quan chức năng, các nguồi lực bên trong và bên ngoài cơ sở trong công tác ứng phó và khắc phục sự cố

Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất nhóm 2

 • Một số quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động an toàn hóa chất
 • Đặc tính nguy hiểm của hóa chất độc hại; phiếu an toàn hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng và bảo quản hóa chất tại cơ sở. Cách thức ghi chú, dán nhãn, phân biệt các loại hóa chất
 • Những yếu tố nguy hiểm độc hại sản xuất, sử dụng, lưu trữ, vận chuyển hóa chất…
 • Phương pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố hóa chất xảy ra. Các phương án phối hợp với cơ quan chức năng, các nguồn lực bên ngoài cơ sở. Để có biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố, ngăn chặn nguồn lây lan ô nhiễm, khắc phục môi trường sau sự cố…

Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất nhóm 3

 • Các hóa chất trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất. Nhận biết tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại dán nhãn…
 • Những nguy cơ làm mất an toàn hóa chất trong sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất
 • Quy trình sản xuất, lưu trữ, bảo quản hóa chất phù hợp từng khâu làm việc. Những quy định về an toàn hóa chất…
 • Quy trình ứng phó sự cố hóa chất; phương tiện cứu hộ, ứng phó sự cố cháy nổ…Cách sử dụng, kiểm tra thiết bị, phương tiện bảo vệ cá nhân khi ứng phó sự cố. Sơ cấp cứu cho người bị nạn. Sơ đồ liên lạc, thông báo, ngăn chặn nguyên nhân gây ra sự cố hóa chất. Ngăn chặn các nguồn lây lan ô nhiễm môi trường. Cách khắc phục môi trường sau khi xảy ra sự cố…

Đối tượng huấn luyện an toàn hóa chất

Căn cứ theo quy định về huấn luyện an toàn hóa chất thì các nhóm đối tượng tham gia huấn luyện bao gồm:

Nhóm 1: Người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sở bao gồm giám đốc, quản đốc, trưởng chi nhánh, trưởng phòng ban…Ví dụ như trưởng phòng kinh doanh hóa chất, trưởng phòng thí nghiệm. Ngoài ra còn có các cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất. Ví dụ như phó phòng kinh doanh hóa chất, phó phòng thí nghiệm…

Nhóm 2: Người đang làm công tác chuyên trách hoặc bán chuyên trách về an toàn hóa chất tại cơ sở kinh doanh. Giám sát an toàn hóa chất cũng thuộc vào nhóm 2.

Nhóm 3: Người lao động làm việc và tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. Ví dụ như công nhân pha chế hoặc làm việc tại khu vực thí nghiệm, kho lưu trữ bảo quản…

Thời gian huấn luyện an toàn hóa chất

Theo quy định về huấn luyện an toàn hóa chất thì thời gian huấn luyện của các nhóm đối tượng như sau:

 • Nhóm 1 có thời gian huấn luyện tối thiểu là 8 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra
 • Nhóm 2 có thời gian huấn luyện tối thiểu là 12 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra
 • Nhóm 3 có thời gian huấn luyện tối thiểu là 16 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra

 

 

 

logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Bình luận của học viên:

error: Alert: Content is protected !!