Quy định huấn luyện an toàn lao động

I. Quy định huấn luyện an toàn lao động

Tai nạn lao động là tình huống bất ngờ gây ra nhiều tổn thất và mất mát. Chúng ta không thể nào biết trước được những tình huống xấu nào có thể xảy ra trong lúc làm việc. Vì vậy người lao động cần phải cẩn thận chú ý an toàn. Bên cạnh đó phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật nói chung và của doanh nghiệp nói riêng. Doanh nghiệp cũng cần phải quan tâm và nhắc nhở người lao động. Không được chủ quan với các vấn đề về an toàn. Tổ chức huấn luyện an toàn lao động định kỳ hàng năm. Tuân thủ đúng quy định huấn luyện an toàn lao động đối với từng nhóm đối tượng.

Huấn luyện an toàn lao động căn cứ theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP trong đó quy định một số Điều của Luật an toàn vệ sinh lao động. Theo đó những đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động đều phải được huấn luyện an toàn. Ngoài việc tuân thủ đúng quy định của pháp luật thì huấn luyện an toàn còn giúp nâng cao kỹ năng cho người lao động.

Quy định huấn luyện an toàn lao động

II. Quy định nội dung huấn luyện an toàn lao động

Nội dung huấn luyện an toàn lao động được xây dựng dựa trên Nghị định 44/2016 NĐ-CP. Tùy vào từng nhóm đối tượng mà nội dung huấn luyện sẽ khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung vẫn là các nội dung cơ bản bao gồm:

  • Hệ thống các chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động;
  • Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;
  • Huấn luyện lý thuyết chuyên ngành;
  • Huấn luyện thực hành;

III. Quy định đối tượng huấn luyện an toàn lao động

Theo quy định huấn luyện an toàn lao động thì đối tượng phải tham gia huấn luyện an toàn lao động bao gồm có:

Nhóm 1: Người làm ở vị trí quản lý như giám đốc, quản đốc, người phụ trách các bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, nhân sự.

Nhóm 2: Người vừa làm công tác an toàn, vệ sinh lao động vừa làm quản lý an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị, cơ sở.

Nhóm 3: Người lao động đang làm những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

Nhóm 4: Người lao động không thuộc vào các nhóm đối tượng 1, 2, 3, 5. Kể cả những người đang học việc, thử việc, học nghề để làm việc cho doanh nghiệp.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế, cứu thương.

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên được quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện an toàn lao động

IV. Quy định thời gian huấn luyện an toàn lao động

  • Thời gian huấn luyện định kỳ cho nhóm 1 ít nhất 2 năm một lần
  • Thời gian huấn luyện định kỳ cho nhóm 2 ít nhất 2 năm một lần
  • Thời gian huấn luyện định kỳ cho nhóm 3 ít nhất 2 năm một lần
  • Thời gian huấn luyện định kỳ cho nhóm 4 ít nhất mỗi năm một lần
  • Thời gian huấn luyện định kỳ cho nhóm 5 ít nhất 2 năm một lần
  • Thời gian huấn luyện định kỳ cho nhóm 6 ít nhất 2 năm một lần

 

 

logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Bình luận của học viên:

error: Alert: Content is protected !!