Luật an toàn lao động

Luật phòng cháy chữa cháy
05 Tháng Mười 2016, 03:25
Luật phòng cháy chữa cháy 27/2001/QH10 được ban hành ngày 29/6/2001 và có hiệu lực từ ngày 04/10/...
Xem thêm
Luật an toàn vệ sinh lao động - Số 84/2015/QH13
12 Tháng Mười Một 2016, 04:34
LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc ...
Xem thêm
Luật bảo hiểm xã hội - số 58/2014/QH13
12 Tháng Mười Một 2016, 04:47
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban...
Xem thêm
Luật bảo vệ môi trường - Số: 55/2014/QH13
12 Tháng Mười Một 2016, 04:53
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ba...
Xem thêm
Luật xây dựng - Số: 50/2014/QH13
12 Tháng Mười Một 2016, 04:59
LUẬT XÂY DỰNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Lu...
Xem thêm
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế - Số 46/2014/QH13
24 Tháng Mười Một 2016, 06:50
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội ...
Xem thêm
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy - Số 40/2013/QH13
24 Tháng Mười Một 2016, 07:20
LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy Căn cứ Hiến pháp nước Cộng h...
Xem thêm
Luật việc làm - Số 38/2013/QH13
01 Tháng Mười Hai 2016, 09:00
LUẬT VIỆC LÀM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật...
Xem thêm
Bộ luật hình sự - Số 15/1999/QH10
01 Tháng Mười Hai 2016, 09:31
BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 15/1999/QH10 LỜI NÓI ĐẦU Pháp...
Xem thêm
Luật an toàn thực phẩm - Số 55/2010/QH12
20 Tháng Mười Hai 2016, 07:50
LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã đượ...
Xem thêm
error: Alert: Content is protected !!