Khoá huấn luyện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro – Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại 2

HUẤN LUYỆN NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO – CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI 2

  • Thời gian tổ chức: 01/12/2018
  • Địa điểm tổ chức: Tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại 2

Huấn luyện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

Huấn luyện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

Huấn luyện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

 

CÔNG TY TNHH SAFETY CARE
Địa chỉ: 120 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
Email: training@safetycare.com.vn
Điện thoại: 0286 2744 291

 

Xin mời Quý khách hàng điền đầy đủ thông tin vào mẫu!!!. Safetycare sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.