KHOÁ HUẤN LUYỆN LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHOẺ (OHS)

Mở lớp ngày 27/05/2018

 • Chi phí: 400.000 đ/1 học viên
 • Chỉ ưu tiên 10 suất bên ngoài

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHOÁ HUẤN LUYỆN

Giám sát an toàn lao động tại các công trình xây dựng

Người quản lý an toàn tại các dự án

MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN

Khái quát hệ thống văn bản pháp luật điều
đối với công tác an toàn lao động

Hiểu các nội dung quan trọng liên quan đến :

 • Huấn luyện an toàn lao động;
 • Tiêu chuẩn giám sát an toàn;
 • Kiểm định máy móc thiết bị;
 • Hồ sơ công nhân, hồ sơ máy móc thiết bị;
 • Quyền lợi, nghĩa vụ của giám sát an toàn và những người có liên quan.
 • Tiêu chuẩn Việt Nam về công tác giám sát an toàn.

Vận dụng các quy định pháp luật vào công tác giám sát an toàn tại các công trình xây dựng.

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

LỊCH HỌC

Buổi sáng: 8h30 - 12h

Luật an toàn vệ sinh lao động

ĐỊA ĐIỂM

120 Vũ Tông Phan, An Phú, Quận 2, TP.HCM

Buổi chiều: 13h - 16h30

Xây dựng kế hoạch quản lý an toàn sức khoẻ (OHS)

HOTLINE

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
(028) 6274 4291

CHI PHÍ 

400.000 đ/ học viên

(Bao gồm Tài liệu của Safety Care và 2 giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận luật An toàn vệ sinh lao động và giấy chứng nhận xây dựng kế hoạch quản lý an toàn sức khoẻ OHS)

NỘI DUNG KHOÁ HỌC


 • Khái quát về hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác an toàn lao động
 • Các quy định pháp luật cần lưu ý đối với công tác giám sat an toàn
 • Vận dụng các quy định pháp luật vào công tác giám sát an toàn tại công trình xây dựng
 • Trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức
 • Chính sách và mục tiêu HSE
 • Nhận dạng mối nguy và đánh giá rủi ro
 • Biện pháp thi công/ Phân tích an toàn
 • Hệ thống cấp phép làm việc
 • Huấn luyện ATSK-MT
 • Kiểm soát các nhà thầu phụ
 • Kiểm soát thiết bị, máy móc
 • Kiểm soát các chất nguy hiểm, độc hại
 • Kiểm soát giao thông và lối đi
 • Kiểm soát môi trường
 • Thông tin liên lạc và xúc tiến an toàn
 • Họp ATSK-MT
 • Điều tra và phân tích sự cố
 • Kiểm tra ATSK-MT
 • Đánh giá ATSK-MT
 • Sự ứng phó đối với tình huống khẩn cấp
 • Thống kê và báo cáo an toàn
 • Các quy định an toàn

LỢI ÍCH KHI THAM GIA KHOÁ HỌC


Kiến thức

 • Nắm bắt được các văn bản pháp luật liên quan đến An toàn vệ sinh lao động.
 • Cách thức xây dựng một hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ (OHS) cho các công trình xây dựng

Cơ hội

 • Có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm
 • Nâng cao kiến thức để tăng hiệu quả công việc và có cơ hội cải thiện mức thu nhập, thăng tiến trong nghề nghiệp

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOÁ HỌC


HÌNH ẢNH KHOÁ HUẤN LUYỆN ĐÃ THỰC HIỆN

MỘT SỐ PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN

LIÊN HỆ

 • CÔNG TY TNHH SAFETY CARE
 • Địa chỉ: 120 Vũ Tông Phan, An Phú, Quận 2, TP.HCM
 • Email: training@safetycare.com.vn
 • Điện thoại: (028) 6274 4291
 • Website: huanluyenantoanlaodong.edu.vn
error: Alert: Content is protected !!

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.