Khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định pháp luật

Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định pháp luật là các khóa học được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật. Các khóa học được tổ chức thường xuyên nhằm cung cấp kiến thức và nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động cho người lao động, người sử dụng lao động, người quản lý, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm mục đích kiểm soát, ngăn chặn, giảm thiểu những rủi ro tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp và cơ sở.

I. Căn cứ tổ chức khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại Safety Care được tổ chức căn cứ theo luật pháp hiện hành của Việt Nam, cụ thể dựa trên:

 • Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 đã được thông qua ngày 25/06/2015.
 • Nghị định số 44/2016/NĐ-CP về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
Khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

II. Thành phần, đối tượng tham gia và thời gian khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động dành cho tất cả các đối tượng quản lý, chuyên trách về công tác an toàn vệ sinh lao động hay người lao động làm việc trực tiếp trong môi trường có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Ngay cả sinh viên và những người đang công tác y tế, đang học nghề, thử việc cũng cần tham gia khóa học nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong quá trình học tập và làm việc.

Cụ thể, theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, các đối tượng sau cần tham gia khóa học huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

 • Nhóm 1:
  • Người quản lý phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động (Người đứng đầu cơ sở, đơn vị, phòng ban, chi nhánh; người phụ trách bộ phận sản xuất, kỹ thuật, kinh doanh; quản đốc…).
  • Thời gian huấn luyện khoảng 2 ngày, tương đương 16 giờ. Nhóm này sẽ được cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh lao động thời hạn 2 năm. Sau đó sẽ tiếp tục cần được huấn luyện lại trung bình 2 năm một lần.
 • Nhóm 2:
  • Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động sẽ được huấn luyện trong vòng 6 ngày, tương đương với 48 giờ.
  • Đối tượng này sẽ được cấp giấy chứng nhận có thời hạn 2 năm, sau đó sẽ được huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần.
 • Nhóm 3:
  • Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 24h. tương đương với 3 ngày.
  • Nhóm này sẽ được cấp giấy chứng nhận thời hạn 2 năm và phải tham gia huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần.
 • Nhóm 4:
  • Người lao động không thuộc nhóm 1, 2,3 và 5 bao gồm cả người học nghề và người thử việc.
  • Nhóm đối tượng này sẽ được huấn luyện trong 2 ngày, tương đường với 16 tiếng. Sau khi học xong khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động sẽ được cấp sổ theo dõi huấn luyện và quy định huấn luyện định kỳ ít nhất mỗi năm 1 lần.
 • Nhóm 5:
  • Người làm công tác y tế sẽ được huấn luyện trong 7 ngày, tương đương với 56 tiếng. Sau khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, có thời hạn 2 năm và chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động thời hạn 5 năm.
  • Theo quy định nhóm đối tượng này cần được huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần.
 • Nhóm 6:
  • An toàn vệ sinh sinh viên. Đối tượng sinh viên sẽ tham gia khóa học huấn luyện trong thời gian 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện.
  • Sau khi học xong, đối tượng sẽ được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh lao động, có thời hạn 2 năm và sau đó cần được huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần.

III. Nội dung khóa học và học phí khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Với từng đối tượng, các chuyên đề nội dung chi tiết sẽ bao gồm:

 • Chuyên đề 1: Hệ thống các chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động.
  – Hiện trạng tai nạn lao động trên thế giới và Việt Nam
  – Hệ thống văn bản pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (khái niệm, phân loại và những quy chuẩn an toàn vệ sinh lao động)
  – Quản lý Nhà nước về an toàn vệ sinh lao động
 • Chuyên đề 2: Quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động
 • Chuyên đề 3: Tổ chức thực hiện các công tác an toàn vệ sinh lao động
  – Tổng quan về các quy định chung
  – Tổ chức thực hiện và phân định trách nhiệm công tác an toàn vệ sinh lao động
  – Lập kế hoạch và tự kiểm tra, báo cáo tổng kết về quá trình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động.
 • Chuyên đề 4: Những nguyên tắc cơ bản của an toàn vệ sinh lao động
  – Khái niệm chung

  – Những vấn đề nguy hiểm, có tác động tiêu cực trong sản xuất

Bài giảng khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được biên soạn nội dung tương ứng với từng nhóm đối tượng riêng biệt:

 • Nhóm 1: Hệ thống các chính sách, pháp luật về ATVSLĐ và nghiệp vụ công tác ATVSLĐ
 • Nhóm 2: Hệ thống các chính sách, pháp luật về ATVSLĐ, nghiệp vụ công tác ATVSLĐ và các kiến thức tổng hợp về chuyên ngành, quy trình làm việc an toàn với các thiết bị vật tư
 • Nhóm 3: Hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ; những nghiệp vụ công tác ATVSLĐ; và những nội dung huấn luyện chuyên ngành.
 • Nhóm 4: Ngoài những kiến thức cơ bản về ATVSLĐ thì nhóm này sẽ được huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc về quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về ATVSLĐ.
 • Nhóm 5: Hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ; những nghiệp vụ công tác ATVSLĐ và huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động.
 • Nhóm 6: Huấn luyện về quy trình, yêu cầu cụ thể về ATVSLĐ tại nơi làm việc và kỹ năng, phương pháp hoạt động của an toàn vệ sinh viên.
Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại Safetycare

IV. Giảng viên, huấn luyện viên khóa học

Khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của Safety Care được trực tiếp giảng dạy bởi các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn và lý luận để thực hiện công tác tư vấn, giám sát, huấn luyện và xây dựng hệ thống an toàn sức khỏe môi trường cho tất cả lĩnh vực nhà máy sản xuất và xây dựng.
Đội ngũ chuyên viên an toàn vệ sinh lao động trẻ trung, năng động, sáng tạo và nhiệt tình, luôn cập nhật những xu hướng, giải pháp và điều luật mới nhất.

V. Lợi ích khi tham gia khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thực sự rất cần thiết đối với mỗi người dù bạn là người quản lý lao động hay người lao động. Ngoài mục đích nhận được các chứng chỉ, chứng nhận phù hợp với yêu cầu của luật pháp Việt Nam, nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng cần thiết về an toàn vệ sinh lao động sẽ mang lại cho bạn những lợi ích thiết thực sau:

 • Nhận biết được các nguy cơ tiềm ẩn của tai nạn. Đây là kỹ năng rất quan trọng đối với người lao động khi làm việc ở bất kỳ môi trường nào.
 • Thiết lập những biện pháp phòng ngừa tai nạn trong quy trình sản xuất, vận hành thiết bị.
 • Giảm thiểu chi phí cho các sự cố về con người và máy móc, tiết kiệm cho nhà thầu, doanh nghiệp, cơ quan đoàn thể…
 • Giúp quy trình vận hành trơn tru, không bị gián đoạn, tăng năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm đầu ra.
 • Doanh nghiệp tham gia khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng nhận an toàn vệ sinh lao động của Bộ lao động Thương binh và xã hội, tránh những rủi ro về pháp luật.

VI. Khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại Safety Care có gì đặc biệt

Safety Care là một đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hàng đầu và uy tín tại Việt Nam. Safety Care rất sẵn sàng lắng nghe và đề xuất những phương án tối ưu nhất cho công tác tổ chức huấn luyện an toàn cho các cá nhân cũng như doanh nghiệp.

Đặc biệt:

 • Safety Care đầy đủ năng lực huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định pháp luật.
 • Chứng nhận, chứng chỉ đúng tiêu chuẩn, hợp pháp
 • Giáo trình chi tiết, bài bản, dễ hiểu và dễ ứng dụng, được cập nhật mới nhất theo các quy định hiện hành.
 • Giáo viên là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và giảng dạy
 • Trang thiết bị giảng dạy, dụng cụ hỗ trợ thực hành đầy đủ, hiện đại, trực quan nhất. Phòng học đa dạng phù hợp với nhiều quy mô lớn, nhỏ.
 • Hỗ trợ tư vấn trước và sau khóa học miễn phí, nhiệt tình, trách nhiệm
 • Có những khóa học thiết kế riêng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp
 • Những đơn vị, doanh nghiệp có nhiều lao động tham gia khóa học sẽ có giá ưu đãi đặc biệt.
 • Người tham gia không phải đóng thêm bất cứ chi phí phát sinh nào trong quá trình học. Học phí đã bao gồm tài liệu và chứng chỉ.

VII. Hồ sơ tham gia khóa học an toàn vệ sinh lao động

Để tham gia khóa học an toàn vệ sinh lao động tại Safety Care, bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

 • 02 ảnh 3×4
 • Họ và tên
 • Ngày tháng năm sinh
 • 01 bản sao chứng minh thư nhân dân
logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Bình luận của học viên:

Viết một bình luận

error: Alert: Content is protected !!