Khoá học an toàn lao động tại TP.HCM

I. Tìm hiểu về khóa học an toàn lao động ?

Khóa học an toàn lao động là khóa học được tổ chức nhằm mục đích huấn luyện an toàn cho người lao động. Tham gia khóa học an toàn lao động bao gồm có người lao động và người sử dụng lao động. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp thuê đơn vị ngoài huấn luyện cho người lao động. Địa điểm thường là ngay tại công ty để thuận lợi cho việc di chuyển và huấn luyện.

Khoá học an toàn lao động

Safety Care tổ chức khóa học an toàn lao động căn cứ theo luật pháp hiện hành của nước Việt Nam. Trong đó có:

 • Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 đã được thông qua ngày 25/06/2015.
 • Nghị định số 44/2016/NĐ-CP về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

II. Đối tượng tham gia khóa học an toàn lao động

Nhóm 1: Người làm công tác quản lý như giám đốc, quản đốc doanh nghiệp. Người phụ trách các bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, nhân sự…

Nhóm 2: Người phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc vừa làm công tác vừa làm quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Nhóm 3: Người lao động đang làm công việc thuộc danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. 

Nhóm 4: Người lao động không thuộc cái nhóm 1, 2, 3, 5. Bao gồm cả người học việc, thử việc, học nghề để làm việc cho chủ doanh nghiệp

Nhóm 5: Người làm công tác y tế, cứu thương

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên được quy định tại Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Đối tượng tham gia khoá học an toàn lao động

III. Nội dung khóa học an toàn lao động

Nội dung khóa học an toàn lao động được xây dựng căn cứ theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP. Trong đó quy định cụ thể nội dung huấn luyện của từng nhóm đối tượng.

Nhóm 1: Nội dung huấn luyện bao gồm

 • Chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
 • Quản lý và tổ chức thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động
 • Những yếu tố nguy hiểm gây hại trong sản xuất và các biện pháp phòng ngừa

Nhóm 2: Nội dung huấn luyện bao gồm

 • Chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Công tác quản lý, tổ chức thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động
 • Các thiết bị, máy móc, vật liệu, yếu tố nguy hiểm, có hại cùng biện pháp phòng ngừa

Nhóm 3: Nội dung huấn luyện bao gồm

 • Các chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Tổng quan về máy móc, thiết bị, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
 • Những mối nguy hiểm có thể gây hại cần phải chú ý khi sử dụng máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
 • Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Biện pháp sơ cấp cứu, xử lý sự cố khi có tai nạn xảy ra.

Nhóm 4: Nội dung huấn luyện bao gồm:

1. Huấn luyện các kiến chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

2. Các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại địa điểm làm việc.

Nội dung đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động nhóm 5:

 • Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Các nghiệp vụ về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
 • Những nội dung huấn luyện cấp chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn về lĩnh vực y tế lao động

Nội dung đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động nhóm 6:

 • Người lao động tham gia vào mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sẽ được huấn luyện các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.
 • Huấn luyện và bổ sung các kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

Nội dung khoá học an toàn lao động

IV. Các khoá học an toàn lao động tại Safety Care

 • Khóa huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu
 • Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
 • Khóa huấn luyện an toàn điện
 • Khóa huấn luyện an toàn hóa chất
 • Khóa huấn luyện an toàn thiết bị nâng
 • Khóa huấn luyện an toàn thiết bị áp lực
 • Khóa huấn luyện an toàn phòng cháy chữa cháy
 • Khóa huấn luyện an toàn phòng vệ lái xe
 • Khóa huấn luyện an toàn phòng cháy chữa cháy
 • Khóa huấn luyện an toàn làm việc trên cao
 • Khóa huấn luyện an toàn trong không gian hạn chế
 • Khóa huấn luyện ứng cứu đuối nước

 

logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Bình luận của học viên:

Viết một bình luận

error: Alert: Content is protected !!