Huấn luyện giám sát công tác nâng hạ tải (Lifting Supervisor) – Công ty TNHH Hitachi Việt Nam

HUẤN LUYỆN GIÁM SÁT CÔNG TÁC NÂNG HẠ TẢI (LIFTING SUPERVISOR) – CÔNG TY TNHH HITACHI VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: 03 ngày lý thuyết và 03 ngày thực hành (từ 30/09/2019 đến 05/10/2019)
 • Nội dung huấn luyện:
  • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Nắm được các yêu cầu về pháp luật quốc tế , trong nước  trong lĩnh vực nâng hạ
  • Nhận biết được các dạng/loại cần cẩu trong thực tế, thường gặp trên công trường
  • Các thiết bị an toàn trên cần cẩu
  • Các phụ kiện nâng hạ thường gặp, cách sử dụng, tiêu chuẩn kiểm tra và loại bỏ
  • Các tính toán cơ bản , phức tạp trong nâng hạ
  • Phương thức thông tin liên lạc trong nâng hạ
  • Các bước kiểm tra, bảo dưỡng cần cẩu
  • Quy tắc vận hành an toàn
  • Nhiệm vụ của Lifting Supervisor
  • Nhiệm vụ của thợ móc cáp
  • Nhiệm vụ của người ra tín hiệu
  • Nhiệm vụ của người vận hành cần cẩu
  • Các bước đánh giá rủi ro trong kế hoạch nâng hạ
  • Các bước cơ bản để xây dựng Lifting Plan
 • Hình ảnh trong buổi huấn luyện:

 

logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Bình luận của học viên:

error: Alert: Content is protected !!