Huấn luyện giám sát công tác nâng hạ tải (Lifting Supervisor) – Công ty TNHH Hitachi Việt Nam

HUẤN LUYỆN GIÁM SÁT CÔNG TÁC NÂNG HẠ TẢI (LIFTING SUPERVISOR) – CÔNG TY TNHH HITACHI VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: 03 ngày lý thuyết và 03 ngày thực hành (từ 30/09/2019 đến 05/10/2019)
 • Nội dung huấn luyện:
  • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Nắm được các yêu cầu về pháp luật quốc tế , trong nước  trong lĩnh vực nâng hạ
  • Nhận biết được các dạng/loại cần cẩu trong thực tế, thường gặp trên công trường
  • Các thiết bị an toàn trên cần cẩu
  • Các phụ kiện nâng hạ thường gặp, cách sử dụng, tiêu chuẩn kiểm tra và loại bỏ
  • Các tính toán cơ bản , phức tạp trong nâng hạ
  • Phương thức thông tin liên lạc trong nâng hạ
  • Các bước kiểm tra, bảo dưỡng cần cẩu
  • Quy tắc vận hành an toàn
  • Nhiệm vụ của Lifting Supervisor
  • Nhiệm vụ của thợ móc cáp
  • Nhiệm vụ của người ra tín hiệu
  • Nhiệm vụ của người vận hành cần cẩu
  • Các bước đánh giá rủi ro trong kế hoạch nâng hạ
  • Các bước cơ bản để xây dựng Lifting Plan
 • Hình ảnh trong buổi huấn luyện:

 

logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2744 291
gmail-safetycare

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print
Đăng ký tư vấn khóa học ngay nhé!.
Họ và tên:
Địa chỉ Email:
Số điện thoại:
Yêu cầu tư vấn: