Huấn luyện giám sát an toàn nâng cao – Công ty TNHH TTCL Việt Nam

HUẤN LUYỆN GIÁM SÁT AN TOÀN NÂNG CAO – CÔNG TY TNHH TTCL VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: từ ngày 02/08/2019 đến 04/08/2019
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty TNHH TTCL Việt Nam
 • Mục đích huấn luyện:
  • Hiểu được vai trò và nhiệm vụ của giám sát an toàn
  • Nắm được những quy định pháp luật liên quan đến công tác giám sát an toàn, vệ sinh lao động
  • Hệ thống được các kiến thức cơ bản dành cho Giám sát an toàn
  • Cải thiện các kỹ năng
 • Nội dung huấn luyện: 12 Module huấn luyện được thiết kế theo chương trình nâng cao
  • Module 1: Giám sát an toàn cơ bản
  • Module 2: An toàn làm việc trên cao
  • Module 3: An toàn thiết bị nâng
  • Module 4: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động
  • Module 5: An toàn hàn cắt
  • Module 6: An toàn hoá chất
  • Module 7: An toàn đào đất và xe cơ giới
  • Module 8: An toàn điện
  • Module 9: Kỹ năng an toàn
  • Module 10: Báo cáo, kiểm tra, điều tra sự cố tai nạn
  • Module 11: An toàn trong không gian hạn chế
  • Module 12: Thực tập dự án
 • Hình ảnh trong buổi huấn luyện:

 

 

logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Bình luận của học viên:

error: Alert: Content is protected !!