Huấn luyện giám sát an toàn nâng cao – Công ty TNHH TTCL Việt Nam

HUẤN LUYỆN GIÁM SÁT AN TOÀN NÂNG CAO – CÔNG TY TNHH TTCL VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: từ ngày 02/08/2019 đến 04/08/2019
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty TNHH TTCL Việt Nam
 • Mục đích huấn luyện:
  • Hiểu được vai trò và nhiệm vụ của giám sát an toàn
  • Nắm được những quy định pháp luật liên quan đến công tác giám sát an toàn, vệ sinh lao động
  • Hệ thống được các kiến thức cơ bản dành cho Giám sát an toàn
  • Cải thiện các kỹ năng
 • Nội dung huấn luyện: 12 Module huấn luyện được thiết kế theo chương trình nâng cao
  • Module 1: Giám sát an toàn cơ bản
  • Module 2: An toàn làm việc trên cao
  • Module 3: An toàn thiết bị nâng
  • Module 4: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động
  • Module 5: An toàn hàn cắt
  • Module 6: An toàn hoá chất
  • Module 7: An toàn đào đất và xe cơ giới
  • Module 8: An toàn điện
  • Module 9: Kỹ năng an toàn
  • Module 10: Báo cáo, kiểm tra, điều tra sự cố tai nạn
  • Module 11: An toàn trong không gian hạn chế
  • Module 12: Thực tập dự án
 • Hình ảnh trong buổi huấn luyện:

 

 

logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2744 291
gmail-safetycare

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print
Đăng ký tư vấn khóa học ngay nhé!.
Họ và tên:
Địa chỉ Email:
Số điện thoại:
Yêu cầu tư vấn: