Huấn luyện an toàn

I. Huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn nhằm mục đích nâng cao kỹ năng làm việc cho người lao động. Nhằm hạn chế những rủi ro tai nạn không đáng có. Đối với những người lao động làm việc trong môi trường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Bắt buộc phải được huấn luyện an toàn theo quy định của pháp luật. Đặc biệt là những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Doanh nghiệp tổ chức huấn luyện an toàn theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP. Trong đó có quy định một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động. Có liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Nghị định 44/2016 NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Huấn luyện an toàn

II. Nội dung huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn nhóm 1 bao gồm các nội dung:

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn nhóm 2 bao gồm các nội dung:

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Nội dung huấn luyện chuyên ngành

Huấn luyện an toàn nhóm 3 bao gồm các nội dung:

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động
 • Nội dung huấn luyện chuyên ngành

Huấn luyện an toàn nhóm 4 bao gồm các nội dung:

 • Kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động
 • Huấn luyện trực tiếp tại khu vực làm việc

Huấn luyện an toàn nhóm 5 bao gồm các nội dung:

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
 • Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh
 • Huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

Huấn luyện an toàn nhóm 6 bao gồm các nội dung:

 • Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo nhóm 4
 • Các kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn vệ sinh viên

III. Đối tượng phải tham gia huấn luyện an toàn

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách các công việc liên quan đến an toàn vệ sinh lao động;

Nhóm 2: Người đang làm công tác an toàn vệ sinh lao động;

Nhóm 3: Người lao động làm các công việc có những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động;

Nhóm 4: Người lao động không nằm trong các nhóm 1, 2, 3, 5 bao gồm cả người học nghề, thực tập, thử việc;

Nhóm 5: Người đang làm công tác y tế

Nhóm 6: An toàn vệ sinh viên

Đối tượng huấn luyện an toàn

IV. Thời gian huấn luyện lại cho các nhóm đối tượng

Nhóm 1 huấn luyện định kỳ ít nhất là 2 năm một lần;

Nhóm 2 huấn luyện định kỳ lại ít nhất 2 năm một lần;

Nhóm 3 huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần;

Nhóm 4 huấn luyện định kỳ ít nhất mỗi năm một lần;

Nhóm 5 huấn luyện định kỳ ít nhất là 2 năm một lần. Riêng chứng chỉ chuyên môn y tế lao động có thời hạn 5 năm còn giấy chứng nhận chỉ có thời hạn 2 năm;

Nhóm 6 huấn luyện ít nhất là 2 năm một lần và thời hạn của chứng nhận là 2 năm.

 

 

logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Bình luận của học viên:

error: Alert: Content is protected !!