Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 – Công ty Dae Young Electronics Vina

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 cho Công ty Dae Young Electronics Vina

  • Thời gian huấn luyện: Ngày 17/08/2018
  • Địa điểm huấn luyện: Tại Nhà máy DaeYoung Electronics Vina ở Khu Công nghệ cao Quận 9, TP.HCM
  • Nội dung huấn luyện:

Lý thuyết:

Các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

Phương pháp để cải thiện điều kiện lao động.

Văn hóa an toàn trong kinh doanh, sản xuất.

Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; Nhiệm vụ và chức năng của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

Nội quy về an toàn, vệ sinh lao động; biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn. Phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Thực hành

Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc

Thực hành quy trình làm việc an toàn;

Quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao;

Quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp;

Thực hành các phương pháp sơ cứu đơn giản.

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Bình luận của học viên:

error: Alert: Content is protected !!