Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Nhóm 4 – Công ty TNHH Hinsitsu Vina

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4 – CÔNG TY TNHH HINSITSU VINA

 • Thời gian huấn luyện: 26/05/2018
 • Địa điểm tổ chức: Tại công ty TNHH Hinsitsu Vina – Nhà xưởng số 4, Lô I-3b-1.4, đường N6, Khu công nghệ cao, Quận 9, TP.HCM
 • Nội dung huấn luyện: 
  • Lý thuyết
   • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.
   • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
   • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
   • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
   • Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
  • Thực hành
   • Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc
   • Thực hành quy trình làm việc an toàn; quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao; quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp.
   • Thực hành các phương pháp sơ cứu đơn giản

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 - HinsitsuHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 - HinsitsuHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 - HinsitsuHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 - HinsitsuHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 - HinsitsuHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 - HinsitsuHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 - Hinsitsu

 

 

 

logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Bình luận của học viên:

Viết một bình luận

error: Alert: Content is protected !!