Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 – Công ty TNHH Kusto Home

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4 – CÔNG TY TNHH KUSTO HOME

 • Thời gian huấn luyện: Ngày 22/09/2018
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty TNHH Kusto Home ở Tầng B1, KDC Đảo Kim Cương, Quận 2
 • Nội dung huấn luyện:
  • Lý thuyết
   • Các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.
   • Phương pháp để cải thiện điều kiện lao động.
   • Văn hóa an toàn trong kinh doanh, sản xuất.
   • Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; Nhiệm vụ và chức năng của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
   • Nội quy về an toàn, vệ sinh lao động; biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn. Phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
  • Thực hành
   • Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc
   • Thực hành quy trình làm việc an toàn;
   • Quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao;
   • Quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp;
   • Thực hành các phương pháp sơ cứu đơn giản.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4

CÔNG TY TNHH SAFETY CARE
Địa chỉ: 120 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
Email: training@safetycare.com.vn
Điện thoại: 0286 2744 291

 

Xin mời Quý khách hàng điền đầy đủ thông tin vào mẫu!!!. Safetycare sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.