Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 – Công ty TNHH HSL Việt Nam

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 2 – CÔNG TY TNHH HSL VIỆT NAM

  • Thời gian tổ chức: Chiều ngày 28/11/2018
  • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty TNHH Safety Care
  • Nội dung huấn luyện:
    – Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
    – Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
    – Nội dung huấn luyện chuyên ngành

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 - Công ty HSL

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 - Công ty HSL

 

CÔNG TY TNHH SAFETY CARE
Địa chỉ: 120 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
Email: training@safetycare.com.vn
Điện thoại: 0286 2744 291

 

Xin mời Quý khách hàng điền đầy đủ thông tin vào mẫu!!!. Safetycare sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.