Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 – Công ty TNHH HSL Việt Nam

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Nhóm 2 – Công ty TNHH HSL Việt Nam

 • Thời gian tổ chức: Chiều ngày 28/11/2018
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty TNHH Safety Care
 • Nội dung huấn luyện:
  • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
  • Nội dung huấn luyện chuyên ngành

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 - Công ty HSL

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 - Công ty HSL

logo_safety

CÔNG TY TNHH SAFETY CARE

 • Địa chỉ: 120 Vũ Tông Phan, An Phú, Quận 2, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 6274 4291
 • Email: training@safetycare.com.vn

HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN