Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 – Công ty TNHH ELITE Investment Worldwide

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 2 – CÔNG TY TNHH ELITE INVESTMENT WORLDWIDE

  • Thời gian tổ chức: 04/08/2018
  • Nội dung huấn luyện:
    • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
    • Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
    • Nội dung huấn luyện chuyên ngành

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2

CÔNG TY TNHH SAFETY CARE
Địa chỉ: 120 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
Email: training@safetycare.com.vn
Điện thoại: 0286 2744 291

 

Xin mời Quý khách hàng điền đầy đủ thông tin vào mẫu!!!. Safetycare sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.