Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 – Công ty TNHH ELITE Investment Worldwide

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 2 – CÔNG TY TNHH ELITE INVESTMENT WORLDWIDE

  • Thời gian tổ chức: 04/08/2018
  • Nội dung huấn luyện:
    • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
    • Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
    • Nội dung huấn luyện chuyên ngành

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2

 

logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Bình luận của học viên:

error: Alert: Content is protected !!