Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động – Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

 • Thời gian huấn luyện: 19/10/2019
 • Địa điểm huấn luyện: tại Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền
 • Nội dung huấn luyện:
  • Hệ thống các chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động;
  • Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;
  • Huấn luyện lý thuyết chuyên ngành;
  • Huấn luyện thực hành;
 • Hình ảnh của khóa huấn luyện

 

logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2744 291
gmail-safetycare

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print
Đăng ký tư vấn khóa học ngay nhé!.
Họ và tên:
Địa chỉ Email:
Số điện thoại:
Yêu cầu tư vấn: