Huấn luyện an toàn theo Nghị định 44 cho doanh nghiệp

Huấn luyện an toàn theo Nghị định 44

Theo quy định mới nhất thì doanh nghiệp và công ty tổ chức huấn luyện an toàn theo Nghị định 44. Đây là quy định mới được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Căn cứ theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP quy định một số Điều của luật an toàn vệ sinh lao động. Về các hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Các đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động đều phải được huấn luyện an toàn theo Nghị định 44. Đặc biệt là với những người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Nhằm mục đích trau dồi kiến thức và kỹ năng làm việc an toàn. Để phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro, tai nạn không đáng có. Sau khi huấn luyện sẽ được cấp giấy chứng nhận an toàn theo quy định.

Nội dung huấn luyện an toàn theo Nghị định 44

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 1

 • Hệ thống pháp luật, chính sách về an toàn vệ sinh lao động
 • Đào tạo nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 2

 • Hệ thống pháp luật, chính sách về an toàn vệ sinh lao động
 • Đào tạo nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Các kiến thức tổng hợp về chuyên ngành, quy trình làm việc an toàn với máy móc thiết bị

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 3

 • Hệ thống pháp luật, chính sách về an toàn vệ sinh lao động
 • Đào tạo nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Một số nội dung kiến thức chuyên ngành

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 4

 • Hệ thống các kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động
 • Huấn luyện quy trình làm việc trực tiếp tại nơi làm việc và các yêu cầu cụ thể về an toàn vệ sinh lao động

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 5

 • Hệ thống pháp luật, chính sách về an toàn vệ sinh lao động
 • Đào tạo nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Huấn luyện và cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 6

 • Huấn luyện kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn vệ sinh viên
 • Huấn luyện quy trình làm việc trực tiếp tại nơi làm việc và các yêu cầu cụ thể về an toàn vệ sinh lao động

Đối tượng huấn luyện an toàn theo Nghị định 44

Nhóm 1: Người đang làm công tác quản lý, người đứng đầu doanh nghiệp, trưởng các phòng ban, chi nhánh, bộ phận kinh doanh, kỹ thuật…Cấp phó của những người quản lý được giao chịu trách nhiệm các công việc về an toàn vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người làm công việc chuyên trách và bán chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động. Người đang làm giám sát an toàn vệ sinh lao động.

Nhóm 3: Người lao động đang làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Những công việc được Bộ lao động – Thương binh và Xã hội xếp vào danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Nhóm 4: Những đối tượng người lao động không thuộc các nhóm 1, 2, 3 và 5. Kể cả những người đang học nghề, thử việc để làm việc cho doanh nghiệp

Nhóm 5: Những người đang làm công tác y tế

Nhóm 6: An toàn vệ sinh viên

Thời gian huấn luyện định kỳ theo Nghị định 44

 • Nhóm 1 huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần
 • Nhóm 2 huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần
 • Nhóm 3 huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần
 • Nhóm 4 huấn luyện định kỳ ít nhất mỗi năm một lần
 • Nhóm 5 huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần
 • Nhóm 6 huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần

 

logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Bình luận của học viên:

error: Alert: Content is protected !!