Huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động là hoạt động quan trọng và cần thiết tại doanh nghiệp. Vì căn cứ theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP, người lao động và người sử dụng lao động phải được huấn luyện an toàn. Doanh nghiệp phải tổ chức huấn luyện theo quy định của pháp luật. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều thuê các đơn vị bên ngoài về huấn luyện. Vì vậy có thể đảm bảo được chất lượng cũng như nội dung giảng dạy.

Huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động để nâng cao kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động. Giúp người lao động tự giác chấp hành các quy định của nhà nước cũng như doanh nghiệp. Tuân thủ đúng quy trình làm việc an toàn. Nhận biết được những mối nguy tiềm ẩn để từ đó có thể phòng ngừa và bảo vệ an toàn cho bản thân.

Đối tượng tham gia huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

Nhóm 1: Các đối tượng đang làm ở vị trí cấp quản lý như giám đốc, quản đốc…Người đứng đầu các chi nhánh, trưởng các phòng ban, trưởng các bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật…Cấp phó của những đối tượng trên được giao chịu trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người chịu trách nhiệm chuyên trách và bán chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở, doanh nghiệp. Người làm giám sát an toàn lao động tại đơn vị, cơ sở…

Nhóm 3: Người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Các công việc mà thuộc vào danh mục đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn do Bộ lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Nhóm 4: Người lao động không nằm trong các nhóm 1, 2, 3 và nhóm 5. Bao gồm cả người thực tập, học nghề, thử việc để làm việc cho chủ doanh nghiệp.

Nhóm 5: Người đang làm công tác y tế

Nhóm 6: An toàn vệ sinh viên

Các nội dung huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động cho từng nhóm đối tượng sẽ có nội dung khác nhau. Tuy nhiên vẫn bao gồm những nội dung cơ bản cần thiết như:

Nhóm 1: Hệ thống những chính sách và pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Kết hợp đào tạo nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Hệ thống những chính sách và pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Kết hợp đào tạo nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động. Bổ sung những kiến thức tổng hợp về chuyên ngành, quy trình làm việc an toàn với máy móc, thiết bị, vật tư.

Nhóm 3: Hệ thống những chính sách và pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Kết hợp đào tạo nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra còn có các nội dung huấn luyện chuyên ngành.

Nhóm 4: Nội dung các kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động. Kết hợp huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc về quy trình và các yêu cầu cụ thể về an toàn vệ sinh lao động.

Nhóm 5: Hệ thống những chính sách và pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Kết hợp đào tạo nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động. Huấn luyện và cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động.

Nhóm 6: Huấn luyện quy trình và các yêu cầu cụ thể về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Với các kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn vệ sinh viên.

Thời gian huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

Nhóm 1 có thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần

Nhóm 2 có thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần

Nhóm 3 có thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần

Nhóm 4 có thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất mỗi năm một lần

Nhóm 5 có thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần

Nhóm 6 có thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần

logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Bình luận của học viên:

error: Alert: Content is protected !!