Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2

5/5

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 là khóa học nhằm nâng cao năng lực quản lý về công tác an toàn vệ sinh lao động. Đông thời giúp học viên nắm vững các kiến thức nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn; các quy định luật pháp về an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức, xây dựng lên kế hoạch và thực hành các quy định về công tác an toàn.

Xem thêm: Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2

Đối tượng huấn luyện an toàn lao động nhóm 2

Căn cứ Nghị định 44-2016/NĐ-CP đối tượng tham gia huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 bao gồm:

 • Cán bộ đảm nhận công việc mang tính chất chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở.
 • Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại công trường, nhà máy sản xuất.

Vì sao phải tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 2?

 • Đảm bảo sức khỏe cho người lao động, hạn chế những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra trong quá trình làm việc.
 • Giảm thiểu chi phí sự cố về con người và thiết bị, từ đó nâng cao năng suất lao động.
 • Thiết lập các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong suốt quá trình sản xuất, vận hành thiết bị.
 • Huấn luyện an toàn lao động chính là tuân thủ theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Thời gian huấn luyện an toàn lao động nhóm 2

Thời gian huấn luyện tối thiểu là 48 giờ (gồm thời gian huấn luyện lý thuyết và kiểm tra).

Nội dung huấn luyện an toàn lao động

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động (tổ chức, thực hiện, duy trì, cải tiến)
 • Nội dung huấn luyện chuyên ngành:

         – Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, hóa chất có yếu tố nguy hiểm, độc hại;

         – Quy trình làm việc an toàn với máy móc, thiết bị, vật tư, có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Bạn sẽ được gì sau khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 tại Safety Care?

 • Học viên được cấp chứng nhận Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh cần lao theo đúng quy định pháp luật và có giá trị sử dụng trên toàn quốc trong vòng 2 năm.
 • Nắm vững kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong quá trình lao động
 • Kỹ năng xử lý, ứng phó kịp thời khi có tình huống tai nạn xảy ra.
 • Kỹ năng xây dựng nội quy và quy chế những giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Một số khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 được tổ chức bởi Safety Care

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Bình luận của học viên:

error: Alert: Content is protected !!