Huấn luyện an toàn lao động là gì ?

Huấn luyện an toàn lao động là gì ?

Huấn luyện an toàn lao động là gì ? Đó là hoạt động được tổ chức định kỳ theo quy định. Nhằm mục đích huấn luyện và bồi dưỡng kỹ năng kiến thức cho người lao động và người sử dụng lao động. Căn cứ theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP có quy định một số Điều của Luật an toàn vệ sinh lao động. Trong đó có liên quan đến các hoạt động kiểm định kỹ thuật, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Nghị định 44/2016 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016.

Doanh nghiệp có quyền thuê đơn vị bên ngoài về huấn luyện cho người lao động. Thời gian huấn luyện còn tuỳ thuộc vào từng nhóm đối tượng. Sau khi huấn luyện thì sẽ cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động theo quy định.

Huấn luyện an toàn lao động là gì

Nội dung huấn luyện an toàn lao động là gì ?

Nội dung huấn luyện an toàn lao động là gì ? Là những nội dung được quy định trong Nghị định 44/2016 NĐ-CP. Tuỳ thuộc vào từng nhóm đối tượng mà nội dung huấn luyện sẽ khác nhau. Trong đó,

Nhóm 1 có nội dung huấn luyện bao gồm:

 • Hệ thống các chính sách, quy định của luật pháp về ATVSLĐ
 • Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác ATVSLĐ

Nhóm 2 có nội dung huấn luyện bao gồm:

 • Hệ thống các chính sách, quy định của luật pháp về ATVSLĐ
 • Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác ATVSLĐ
 • Một số nội dung kiến thức huấn luyện chuyên ngành

Nhóm 3 có nội dung huấn luyện bao gồm:

 • Hệ thống các chính sách, quy định của luật pháp về ATVSLĐ
 • Tổng hợp nội dung kiến thức cơ bản về ATVSLĐ
 • Các nội dung huấn luyện chuyên ngành

Nhóm 4 có nội dung huấn luyện bao gồm:

 • Tổng hợp các nội dung kiến thức cơ bản về ATVSLĐ
 • Huấn luyện trực tiếp tại khu vực làm việc

Nhóm 5 có nội dung huấn luyện bao gồm:

 • Hệ thống các chính sách, quy định của luật pháp về ATVSLĐ
 • Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác ATVSLĐ
 • Huấn luyện và cấp chứng nhận chứng chỉ chuyên môn y tế lao động

Nhóm 6 có nội dung huấn luyện bao gồm:

 • Nội dung liên quan đến huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4
 • Hướng dẫn các phương pháp và kỹ năng hoạt động của an toàn vệ sinh viên

Huấn luyện an toàn lao động là gì

Các nhóm đối tượng huấn luyện an toàn lao động

Nhóm 1 bao gồm các đối tượng là quản lý, người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở. Cụ thể là giám đốc cơ sở, giám đốc chi nhánh, ban quản lý…Ngoài ra còn có trưởng các phòng ban, trưởng các bộ phận kinh doanh, sản xuất, kỹ thuật…Cấp phó của các đối tượng trên được giao nhiệm vụ làm công tác an toàn vệ sinh lao động cũng được xếp vào nhóm 1 để huấn luyện theo quy định.

Nhóm 2 bao gồm các nhóm đối tượng làm công tác an toàn vệ sinh lao động. Kể cả các vị trí chuyên trách hay bán chuyên trách. Bên cạnh đó còn có những người làm công tác giám sát an toàn vệ sinh lao động.

Nhóm 3 là những đối tượng làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Công việc mà thuộc danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn do Bộ lao động, thương binh và xã hội quy định.

Nhóm 4 bao gồm những đối tượng không thuộc các nhóm 1, 2, 3 và nhóm 5. Bao gồm các đối tượng là người đang học nghề, học việc và thử việc.

Nhóm 5: Người đang làm công tác y tế

Nhóm 6: An toàn vệ sinh viên

Thời gian huấn luyện an toàn lao động

Thời gian huấn luyện an toàn lao động được quy định rõ ràng trong Nghị định 44/2016 NĐ-CP. Trong đó:

 • Nhóm 1 có thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần
 • Nhóm 2 có thơì gian huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần
 • Nhóm 3 có thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần
 • Nhóm 4 có thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất mỗi năm một lần
 • Nhóm 5 có thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần
 • Nhóm 6 có thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần
logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Bình luận của học viên:

error: Alert: Content is protected !!