Huấn luyện an toàn hoá chất theo Nghị định 113

Huấn luyện an toàn hóa chất

Safety Care tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113 và Nghị định 44. Trong đó:

 • Nghị định 113/2017 NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật hóa chất.
 • Nghị định 44/2016 NĐ-CP quy định một số Điều của Luật an toàn vệ sinh lao động. Liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Huấn luyện an toàn hoá chất

Đối tượng huấn luyện an toàn hóachất theo Nghị định 113

Các nhóm đối tượng huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113 bao gồm:

Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, chi nhánh; trưởng các phòng ban, các bộ phận kinh doanh, sản xuất, kỹ thuật. Ví dụ như trưởng phòng kinh doanh hóa chất, trưởng phòng thí nghiệm…Ngoài ra còn có cấp phó của người đứng đầu được giao phụ trách công tác an toàn hóa chất. Ví dụ như phó phòng kinh doanh hóa chất, phó phòng thí nghiệm…

Nhóm 2: Người làm công tác chuyên trách hoặc bán chuyên trách về an toàn hóa chất tại cơ sở kinh doanh. Ngoài ra còn có người làm công tác giám sát an toàn hóa chất…

Nhóm 3: Người lao động làm việc và tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. Ví dụ như công nhân pha chế hoặc làm việc tại kho lưu trữ hóa chất.

Nội dung huấn luyện an toàn hoá chất

Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113

Nhóm 1 có nội dung huấn luyện bao gồm:

 • Các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động an toàn hóa chất
 • Những yếu tố nguy hiểm độc hại trong sản xuất, lưu trữ, bảo quản và vận chuyển hóa chất
 • Phối hợp với cơ quan thẩm quyền, các nguồn lực bên ngoài của cơ sở để có biện pháp ứng phó và khắc phục sự cố.

Nhóm 2 có nội dung huấn luyện bao gồm:

 • Các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động an toàn hóa chất
 • Những đặc tính nguy hiểm của hóa chất; phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất tại cơ sở. Cách thức dán nhãn, ghi chú, phân loại các loại hóa chất…
 • Quy trình quản lý an toàn hóa chất, các kỹ thuật bảo đảm an toàn cần lưu ý khi làm việc với hóa chất…
 • Những yếu tố nguy hiểm độc hại trong sản xuất, lưu trữ, bảo quản và vận chuyển hóa chất
 • Biện pháp ngăn ngừa, ứng phó khi có sự cố hóa chất. Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, các nguồn lực bên ngoài của cơ sở để có biện pháp ứng phó và khắc phục sự cố. Giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn lây lan ô nhiễm. Cách khắc phục nôi trường sau sự cố…

Nhóm 3 có nội dung huấn luyện bao gồm:

 • Các hóa chất trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, lưu trữ, bảo quản, sử dụng hóa chất. Phân biệt tên hóa chất, tính chất gây nguy hiểm. Cách thức phân loại, dán nhãn…
 • Những nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng các loại hóa chất.
 • Quy trình sản xuất, bảo quản, lưu trữ phù hợp vị trí làm việc. Các quy định về an toàn hóa chất…
 • Quy trình ứng phó sự cố hóa chất; phương tiện cứu hộ, xử lý sự cố rò rỉ, cháy nổ…Cách sử dụng, kiểm tra thiết bị, phương tiện bảo vệ cá nhân khi ứng phó sự cố; sơ cấp cứu cho người bị nạn; sơ đồ liên lạc thông báo, ngăn chặn sự cố; hạn chế các nguồn lây lan ô nhiễm môi trường; cách khắc phục môi trường sau sự cố…

Thời gian huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113

 • Thời gian huấn luyện tối thiểu của nhóm 1 là 8 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra
 • Thời gian huấn luyện tối thiểu của nhóm 2 là 12 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra
 • Thời gian huấn luyện tối thiểu của nhóm 3 là 16 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra

 

logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Bình luận của học viên:

error: Alert: Content is protected !!