Huấn luyện sơ cấp cứu cơ bản - Công ty Bachy Soletanche Việt Nam
05 Tháng Ba 2020, 10:19
HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU CƠ BẢN - CÔNG TY BACHY SOLETANCHE VIỆT NAM Thời gian huấn luyện: Ngà...
Xem thêm
Huấn luyện an toàn phóng xạ - Công ty xi măng Chip Mong Insee
27 Tháng Hai 2020, 14:52
HUẤN LUYỆN AN TOÀN PHÓNG XẠ - CÔNG TY XI MĂNG CHIP MONG INSEE Thời gian huấn luyện: 27/02/20...
Xem thêm
Đào tạo an toàn bức xạ
09 Tháng Một 2020, 17:01
Đào tạo an toàn bức xạ là hoạt động nhằm phòng chống những tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố ho...
Xem thêm
Huấn luyện sơ cấp cứu
16 Tháng Mười Hai 2019, 15:34
Huấn luyện sơ cấp cứu là khóa huấn luyện bổ ích dành cho mọi đối tượng và các ngành nghề. Từ ngườ...
Xem thêm
Huấn luyện an toàn phòng cháy chữa cháy - Công ty Cổ phần xây dựng số 1 (COFICO)
06 Tháng Mười Một 2019, 09:48
HUẤN LUYỆN AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (COFICO) Thời hạn ...
Xem thêm
Huấn luyện sơ cấp cứu cơ bản - Công ty TNHH Metal One Việt Nam
29 Tháng Mười 2019, 16:22
HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU CƠ BẢN – CÔNG TY TNHH METAL ONE VIỆT NAM Thời gian huấn luyện: 29/10...
Xem thêm
Huấn luyện an toàn phòng cháy chữa cháy - Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
26 Tháng Mười 2019, 11:36
HUẤN LUYỆN AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CƠ BẢN - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG Thời ...
Xem thêm
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - Công ty cổ phần phân bón Bình Điền
22 Tháng Mười 2019, 13:30
HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN Thời gian huấn luyệ...
Xem thêm
Huấn luyện sơ cấp cứu cơ bản - Công ty TNHH MTV Sự kiện Sunrise Việt Nam
19 Tháng Mười 2019, 09:45
HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU CƠ BẢN – CÔNG TY TNHH MTV SỰ KIỆN SUNRISE VIỆT NAM Thời gian huấn lu...
Xem thêm
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3 - Công ty Cổ phần Vina Đại Phước
17 Tháng Mười 2019, 11:28
HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ĐẠI PHƯỚC Thời gian huấn l...
Xem thêm
error: Alert: Content is protected !!
Content Protection by DMCA.com