Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Nhóm 3 – An toàn thiết bị nâng

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3 – AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG – CÔNG TY TNHH BAUER VIET NAM

 • Thời gian huấn luyện: 08/06/2018
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Văn phòng công ty TNHH Safety Care
 • Nội dung huấn luyện:
  • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
  • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị dùng trong cơ khí.
  • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.
  • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
  • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
  • Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
  • Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị cơ khí.

 

 

 

 

Huấn luyện sơ cấp cứu – Công ty TNHH Samtec Việt Nam

HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU – CÔNG TY TNHH SAMTEC VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: Sáng ngày 18/06/2018
 • Địa điểm huấn luyện: Tại nhà máy SAMTEC – KCN Long Thành, Đồng Nai
 • Nội dung huấn luyện:
  • Lý thuyết
   • Mục đích của việc sơ cấp cứu
   • Cấu tạo và chức năng các hệ cơ bản trên cơ thể
   • Kế hoạch, hành động trong tình huống khẩn cầp
   •  Kỹ thuật hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực (CPR)
   • Chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân
   •  Đưa nạn nhân về tư thế hồi phục
   • Sơ cứu chảy máu
   • Sơ cứu bỏng
   • Dị vật đường thở ( người lớn & trẻ em)
   • Quy trình RICE cho những tổn thương: Căng cơ, bong gân, trật khớp, gãy xương, di chuyển nạn nhân…
  • Thực hành
   • Sơ cứu chảy máu
   • Dị vật đường thở (người lớn & trẻ em)
   • Cố định gãy xương
   • Di chuyển nạn nhân
   • Thực hành hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực (CPR) trên mô hình manikin.
   • Sử dụng găng tay y tế đúng cách

Huấn luyện sơ cấp cứu - Công ty SamtecHuấn luyện sơ cấp cứu - Công ty SamtecHuấn luyện sơ cấp cứu - Công ty SamtecHuấn luyện sơ cấp cứu - Công ty SamtecHuấn luyện sơ cấp cứu - Công ty SamtecHuấn luyện sơ cấp cứu - Công ty Samtec

 

 

 

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 – Công ty TNHH Samtec Việt Nam

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1 – CÔNG TY TNHH SAMTEC VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: Sáng ngày 04/06/2018
 • Địa điểm huấn luyện: Tại nhà máy Samtec ở KCN Long Thành, Đồng Nai
 • Nội dung huấn luyện:
  • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
  • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
  • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
  • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
  • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 - SamtecHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 - SamtecHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 - SamtecHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 - SamtecHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 - Samtec

 

Huấn luyện sơ cấp cứu – Công ty TNHH Totalgaz Việt Nam

HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU CHO CÔNG TY TNHH TOTALGAZ VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: Sáng ngày 02/07/2018
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty TNHH Totalgaz Việt Nam – Lô 3, KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai
 • Nội dung huấn luyện:
  • Lý thuyết 
   • Mục đích của việc sơ cấp cứu
   • Cấu tạo và chức năng các hệ cơ bản trên cơ thể
   • Kế hoạch, hành động trong tình huống khẩn cầp
   • Kỹ thuật hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực (CPR)
   • Chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân
   • Đưa nạn nhân về tư thế hồi phục
   • Sơ cứu chảy máu
   • Sơ cứu bỏng
   • Dị vật đường thở ( người lớn & trẻ em)
   • Quy trình RICE cho những tổn thương: Căng cơ, bong gân, trật khớp, gãy xương, di chuyển nạn nhân…
  • Thực hành
   • Sơ cứu chảy máu
   • Dị vật đường thở (người lớn & trẻ em)
   • Cố định gãy xương
   • Di chuyển nạn nhân
   • Thực hành hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực (CPR) trên mô hình manikin.
   • Sử dụng găng tay y tế đúng cách

Huấn luyện sơ cấp cứu - TotalgazHuấn luyện sơ cấp cứu - TotalgazHuấn luyện sơ cấp cứu - TotalgazHuấn luyện sơ cấp cứu - Totalgaz

 

 

 

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy và sơ cấp cứu cho học sinh trường CANADIAN

HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ SƠ CẤP CỨU – TRƯỜNG CANADIAN

 • Thời gian huấn luyện: Sáng ngày 11/07/2018
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Khu du lịch THE BCR Quận 9
 • Nội dung huấn luyện: Huấn luyện phòng cháy chữa cháy kết hợp sơ cấp cứu cơ bản cho các em nhỏ từ 7 – 15 tuổi. Nội dung bao gồm:
  • Lý thuyết: Hướng dẫn các bé nhận biết được:
   • Nguyên nhân gây ra cháy
   • Kỹ thuật thoát hiểm khi xảy ra cháy
   • Nhận biết các loại bình chữa cháy và công dụng của chúng
   • Việc cần làm khi có cháy và cách thoát hiểm.
   • Tìm hiểu cách phòng tránh cháy nổ và các quy định về an toàn.
  • Thực hành
   • Cách sử dụng bình cứu hỏa, thực tập tại chỗ. (Các bạn học sinh lớn 13-15 tuổi)
   • Cách di chuyển khi có đám cháy.
   • Cách phòng ngừa các sự cố về điện và cách cấp cứu người bị điện giật.

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho học sinh trường Canadian

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho học sinh trường Canadian

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho học sinh trường Canadian

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho học sinh trường Canadian

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho học sinh trường Canadian

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho học sinh trường Canadian

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho học sinh trường Canadian

Huấn luyện sơ cấp cứu cho học sinh trường CanadianHuấn luyện sơ cấp cứu cho học sinh trường Canadian

Huấn luyện sơ cấp cứu cho học sinh trường CanadianHuấn luyện sơ cấp cứu cho học sinh trường CanadianHuấn luyện sơ cấp cứu cho học sinh trường Canadian

 

 

 

 

Huấn luyện sơ cấp cứu – Công ty TNHH Thuỷ sản AUSTRALIS Việt Nam

HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU – CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN AUSTRALIS VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: 28/06/2018 – 29/06/2018
 • Địa điểm huấn luyện: Tại nhà máy thuỷ sản Australis – Ninh Hoà, Nha Trang
 • Nội dung huấn luyện:
  • Lý thuyết
   • Nhận biết và sơ cứu khi bị say nắng
   • Sơ cứu khi nạn nhân bị điện giật, cháy nổ
   • Nhận biết và sơ cứu chi nạn nhân bị đuối nước
   • Kiểm soát chảy máu và cố định vết thương
   • Áp dụng kĩ thuật sơ cứu bỏng bao gồm bỏng điện và bỏng hóa chất
   • Sơ cứu nạn nhân bị dị vật ở mắt
   • Kĩ thuật băng bó và sử dụng các dụng cụ trong túi sơ cấp cứu
   • Kĩ thuật cơ bản trong cố định gãy xương (tay, chân)
   • Sơ cứu khi nạn nhân bị bong gân, trật khớp
   • Áp dụng kĩ thuật di chuyển nạn nhân
  • Thực hành
   • Sơ cứu chảy máu
   • Dị vật đường thở (người lớn & trẻ em)
   • Cố định gãy xương
   • Di chuyển nạn nhân
   • Thực hành hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực (CPR) trên mô hình manikin.
   • Sử dụng găng tay y tế đúng cách

Huấn luyện sơ cấp cứu - Australis

Huấn luyện sơ cấp cứu - AustralisHuấn luyện sơ cấp cứu - Australis

Huấn luyện sơ cấp cứu - Australis

Huấn luyện sơ cấp cứu - Australis

Huấn luyện sơ cấp cứu - AustralisHuấn luyện sơ cấp cứu - Australis

Huấn luyện sơ cấp cứu - Australis

 

 

 

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Nhóm 4 – Công ty TNHH Hinsitsu Vina

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4 – CÔNG TY TNHH HINSITSU VINA

 • Thời gian huấn luyện: 26/05/2018
 • Địa điểm tổ chức: Tại công ty TNHH Hinsitsu Vina – Nhà xưởng số 4, Lô I-3b-1.4, đường N6, Khu công nghệ cao, Quận 9, TP.HCM
 • Nội dung huấn luyện: 
  • Lý thuyết
   • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.
   • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
   • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
   • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
   • Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
  • Thực hành
   • Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc
   • Thực hành quy trình làm việc an toàn; quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao; quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp.
   • Thực hành các phương pháp sơ cứu đơn giản

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 - HinsitsuHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 - HinsitsuHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 - HinsitsuHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 - HinsitsuHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 - HinsitsuHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 - HinsitsuHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 - Hinsitsu

 

 

 

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho RICONS

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

 • Thời gian tổ chức: Sáng ngày 09/07/2018
 • Địa điểm tổ chức: Tại công trường xây dựng số 34-35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
 • Nội dung huấn luyện:
  • Nhận biết các yếu tố nguy hiểm và yếu tố có hại thường gặp tại công trình xây dựng
  • Các tình huống tai nạn lao động thường xảy ra (Xem video)
  • Biện pháp phòng ngừa và khắc phục.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - RICONSHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động - RICONSHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động - RICONSHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động - RICONSHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động - RICONSHuấn luyện an toàn vệ sinh lao động - RICONS

 

 

Huấn luyện sơ cấp cứu – Công ty Xây dựng Tuấn Lê

KHÓA HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU VÀ DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ TAI NẠN TẠI CÔNG TRƯỜNG – CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN LÊ

 • Thời gian huấn luyện: 16/06/2018
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Dự án d’Edge Thảo Điền, Quận 2
 • Nội dung huấn luyện:
  • Lý thuyết
   • Mục đích của việc sơ cấp cứu
   • Cấu tạo và chức năng các hệ cơ bản trên cơ thể
   • Kế hoạch, hành động trong tình huống khẩn cầp
   • Kỹ thuật hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực (CPR)
   • Chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân
   • Đưa nạn nhân về tư thế hồi phục
   • Sơ cứu chảy máu
   • Sơ cứu bỏng
   • Dị vật đường thở (người lớn & trẻ em)
   • Quy trình RICE cho những tổn thương: Căng cơ, bong gân, trật khớp, gãy xương, di chuyển nạn nhân.
  • Thực hành
   • Sơ cứu chảy máu
   • Dị vật đường thở (người lớn & trẻ em)
   • Cố định gãy xương
   • Di chuyển nạn nhân
   • Thực hành hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực (CPR) trên mô hình manikin.
   • Sử dụng găng tay y tế đúng cách

Huấn luyện sơ cấp cứu tại công ty xây dựng Tuấn LêHuấn luyện sơ cấp cứu tại công ty xây dựng Tuấn LêHuấn luyện sơ cấp cứu tại công ty xây dựng Tuấn LêHuấn luyện sơ cấp cứu tại công ty xây dựng Tuấn LêHuấn luyện sơ cấp cứu tại công ty xây dựng Tuấn LêHuấn luyện sơ cấp cứu tại công ty xây dựng Tuấn LêHuấn luyện sơ cấp cứu tại công ty xây dựng Tuấn Lê

 

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy – Công ty TNHH SAMTEC Việt Nam

KHÓA HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ DIỄN TẬP KHI CÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP – CÔNG TY TNHH SAMTEC VIỆT NAM

 • Thời gian tổ chức: 18/06/2018
 • Địa điểm: Tại nhà máy SAMTEC ở khu CN Long Thành – Đồng Nai
 • Nội dung huấn luyện:
  • Lý thuyết:
   • Nguyên nhân gây cháy
   • Tác nhân chữa cháy
   • Các loại bình chữa cháy
   • Kỹ thuật thoát hiểm khi có cháy
   • Các biện pháp phòng cháy
   • Phản ứng khi có tình huống khẩn cấp
   • Những thiết bị/ dụng cụ cần trang bị
  • Thực hành diễn tập phòng cháy chữa cháy khi có sự cố
   • Phản ứng khi có tình huống khẩn cấp
   • Tín hiệu báo động
   • Kiểm soát, hướng dẫn mọi người tại điểm tập trung
   • Kiểm soát tại khu vực tập trung

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - SAMTECHuấn luyện phòng cháy chữa cháy - SAMTEChuấn luyện phòng cháy chữa cháy - SamtecHuấn luyện phòng cháy chữa cháy - SAMTEC

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - SAMTECHuấn luyện phòng cháy chữa cháy - SAMTEC

 

 

 

error: Alert: Content is protected !!