Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 – Công ty TNHH Sarens Việt Nam

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1 – CÔNG TY TNHH SARENS VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: 17/10/2018
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty TNHH Sarens Việt Nam
 • Nội dung huấn luyện:
  • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
  • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
  • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
  • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
  • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 - Công ty TNHH Sarens Việt Nam

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 - Công ty TNHH Sarens Việt Nam

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 - Công ty TNHH Sarens Việt Nam

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 - Công ty TNHH Sarens Việt Nam

 

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3 – Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Ricons

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3 – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

 • Thời gian huấn luyện: 19/11/2018
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Dự án căn hộ River Panorama Quận 7, TP.HCM
 • Nội dung huấn luyện:
  • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
  • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị dùng trong cơ khí.
  • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.
  • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
  • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn. Phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
  • Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; Phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị cơ khí.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3 - Ricons

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3 - Ricons

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3 - Ricons

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3 - Ricons

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3 - Ricons

 

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 – Công ty TNHH Takenaka

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1 – CÔNG TY TNHH TAKENAKA VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: Sáng ngày 07/11/2018
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty TNHH Takanaka Việt Nam
 • Nội dung huấn luyện:
  • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
  • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
  • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
  • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
  • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 - Công ty Takenaka

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 - Công ty Takenaka

 

Huấn luyện sơ cấp cứu – Công ty TNHH Takenaka Việt Nam

HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU – CÔNG TY TNHH TAKENAKA VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: Ngày 06/11/2018
 • Địa điểm huấn luyện: Công ty TNHH Takenaka Việt Nam
 • Nội dung huấn luyện:
  • Lý thuyết
   • Mục đích của việc sơ cấp cứu
   • Cấu tạo và chức năng các hệ cơ bản trên cơ thể
   • Kế hoạch, hành động trong tình huống khẩn cấp
   • Kỹ thuật hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực (CPR)
   • Chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân
   • Đưa nạn nhân về tư thế hồi phục
   • Sơ cứu chảy máu
   • Sơ cứu bỏng
   • Dị vật đường thở ( người lớn & trẻ em)
   • Quy trình RICE cho những tổn thương: Căng cơ, bong gân, trật khớp, gãy xương, di chuyển nạn nhân.
  • Thực hành
   • Sơ cấp cứu chảy máu
   • Sơ cứu Dị vật đường thở (người lớn & trẻ em)
   • Cách cố định gãy xương
   • Cách thức di chuyển nạn nhân
   • Thực hành hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực (CPR) trên mô hình manikin.
   • Cách sử dụng găng tay y tế đúng cách

Huấn luyện sơ cấp cứu - Công ty Takenaka

Huấn luyện sơ cấp cứu - Công ty Takenaka

 

 

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 – Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tam Quan

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4 – CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TAM QUAN

 • Thời gian huấn luyện: Ngày 03/10/2018
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Phòng huấn luyện của Công ty TNHH Safety Care
 • Nội dung huấn luyện:
  • Lý thuyết
   • Các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.
   • Phương pháp để cải thiện điều kiện lao động.
   • Văn hóa an toàn trong kinh doanh, sản xuất.
   • Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; Nhiệm vụ và chức năng của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
   • Nội quy về an toàn, vệ sinh lao động; biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn. Phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
  • Thực hành
   • Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc
   • Thực hành quy trình làm việc an toàn;
   • Quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao;
   • Quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp;
   • Thực hành các phương pháp sơ cứu đơn giản.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4

 

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy – Công ty TNHH Năng lượng Delta

HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DELTA

 • Thời gian tổ chức: 23/10/2018
 • Địa điểm: Tại phòng huấn luyện của Công ty TNHH Safety Care
 • Nội dung huấn luyện:
  • Lý thuyết
   • Nguyên nhân gây cháy
   • Tác nhân chữa cháy
   • Các loại bình chữa cháy
   • Kỹ thuật thoát hiểm khi có cháy
   • Các biện pháp phòng cháy
   • Phản ứng khi có tình huống khẩn cấp
   • Những thiết bị/ dụng cụ cần trang bị
  • Thực hành

   • Phản ứng khi có tình huống khẩn cấp
   • Tín hiệu báo động
   • Cách sử dụng bình chữa cháy (bình CO2, bình bột)

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty TNHH Năng lượng Delta

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty TNHH Năng lượng Delta

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty TNHH Năng lượng Delta

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty TNHH Năng lượng Delta

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty TNHH Năng lượng Delta

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty TNHH Năng lượng Delta

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty TNHH Năng lượng Delta

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty TNHH Năng lượng Delta

 

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3 – Công ty Cổ phần xây dựng LB Việt Nam

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3 – CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LB VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: 30/09/2018
 • Địa điểm huấn luyện: Tại dự án Solar Power Plant tọa lạc ở Thôn Quán Thẻ 1, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
 • Nội dung huấn luyện:
  • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
  • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị dùng trong cơ khí.
  • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.
  • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
  • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
  • Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
  • Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị cơ khí.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3

 

Huấn luyện sơ cấp cứu – Shanghai Construction Group (SCG)

HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU – SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP (SCG)

 • Thời gian huấn luyện: 29/09/2018
 • Địa điểm huấn luyện: 156 Cống Quỳnh, Quận 1, TP.HCM
 • Nội dung huấn luyện:
  • Lý thuyết
   • Mục đích của việc sơ cấp cứu
   • Cấu tạo và chức năng các hệ cơ bản trên cơ thể
   • Kế hoạch, hành động trong tình huống khẩn cấp
   • Kỹ thuật hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực (CPR)
   • Chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân
   • Đưa nạn nhân về tư thế hồi phục
   • Sơ cứu chảy máu
   • Sơ cứu bỏng
   • Dị vật đường thở ( người lớn & trẻ em)
   • Quy trình RICE cho những tổn thương: Căng cơ, bong gân, trật khớp, gãy xương, di chuyển nạn nhân.
  • Thực hành
   • Sơ cứu chảy máu
   • Dị vật đường thở (người lớn & trẻ em)
   • Cố định gãy xương
   • Di chuyển nạn nhân
   • Thực hành hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực (CPR) trên mô hình manikin.
   • Sử dụng găng tay y tế đúng cách

 

Huấn luyện sơ cấp cứu - Shanghai Construction Group (SCG)

Huấn luyện sơ cấp cứu - Shanghai Construction Group (SCG)

Huấn luyện sơ cấp cứu - Shanghai Construction Group (SCG)

Huấn luyện sơ cấp cứu - Shanghai Construction Group (SCG)

 

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy – Shanghai Construction Group (SCG)

HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP (SCG)

 • Thời gian tổ chức: 22/09/2018
 • Địa điểm: Tại số 156 Cống Quỳnh, Quận 1, TP.HCM
 • Nội dung huấn luyện:
  • Lý thuyết
   • Nguyên nhân gây cháy
   • Tác nhân chữa cháy
   • Các loại bình chữa cháy
   • Kỹ thuật thoát hiểm khi có cháy
   • Các biện pháp phòng cháy
   • Phản ứng khi có tình huống khẩn cấp
   • Những thiết bị/dụng cụ cần trang bị
  • Thực hành

   • Phản ứng khi có tình huống khẩn cấp
   • Tín hiệu báo động
   • Cách sử dụng bình chữa cháy (bình CO2, bình bột)

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty Shanghai

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty ShanghaiHuấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty Shanghai

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty Shanghai

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty Shanghai

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty Shanghai

 

 

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 – Công ty TNHH Kusto Home

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4 – CÔNG TY TNHH KUSTO HOME

 • Thời gian huấn luyện: Ngày 22/09/2018
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty TNHH Kusto Home ở Tầng B1, KDC Đảo Kim Cương, Quận 2
 • Nội dung huấn luyện:
  • Lý thuyết
   • Các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.
   • Phương pháp để cải thiện điều kiện lao động.
   • Văn hóa an toàn trong kinh doanh, sản xuất.
   • Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; Nhiệm vụ và chức năng của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
   • Nội quy về an toàn, vệ sinh lao động; biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn. Phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
  • Thực hành
   • Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc
   • Thực hành quy trình làm việc an toàn;
   • Quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao;
   • Quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp;
   • Thực hành các phương pháp sơ cứu đơn giản.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4

 

 

error: Alert: Content is protected !!
Content Protection by DMCA.com