Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy cơ bản – Công ty TNHH TTCL Việt Nam

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CƠ BẢN – CÔNG TY TNHH TTCL VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: ngày 23/08/2019
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty TNHH TTCL Việt Nam
 • Nội dung huấn luyện
  • Lý thuyết:
   • Nguyên nhân gây cháy
   • Tác nhân chữa cháy
   • Các loại bình chữa cháy
   • Kỹ thuật thoát hiểm khi có cháy
   • Các biện pháp phòng cháy
   • Phản ứng khi có tình huống khẩn cấp
   • Những thiết bị/dụng cụ cần trang bị
  • Thực hành

   • Phản ứng khi có tình huống khẩn cấp
   • Tín hiệu báo động
   • Cách sử dụng bình chữa cháy (bình CO2, bình bột)
 • Hình ảnh trong buổi huấn luyện:

 

 

Huấn luyện giám sát an toàn nâng cao – Công ty TNHH TTCL Việt Nam

HUẤN LUYỆN GIÁM SÁT AN TOÀN NÂNG CAO – CÔNG TY TNHH TTCL VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: từ ngày 02/08/2019 đến 04/08/2019
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty TNHH TTCL Việt Nam
 • Mục đích huấn luyện:
  • Hiểu được vai trò và nhiệm vụ của giám sát an toàn
  • Nắm được những quy định pháp luật liên quan đến công tác giám sát an toàn, vệ sinh lao động
  • Hệ thống được các kiến thức cơ bản dành cho Giám sát an toàn
  • Cải thiện các kỹ năng
 • Nội dung huấn luyện: 12 Module huấn luyện được thiết kế theo chương trình nâng cao
  • Module 1: Giám sát an toàn cơ bản
  • Module 2: An toàn làm việc trên cao
  • Module 3: An toàn thiết bị nâng
  • Module 4: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động
  • Module 5: An toàn hàn cắt
  • Module 6: An toàn hoá chất
  • Module 7: An toàn đào đất và xe cơ giới
  • Module 8: An toàn điện
  • Module 9: Kỹ năng an toàn
  • Module 10: Báo cáo, kiểm tra, điều tra sự cố tai nạn
  • Module 11: An toàn trong không gian hạn chế
  • Module 12: Thực tập dự án
 • Hình ảnh trong buổi huấn luyện:

 

 

Huấn luyện An toàn xe nâng hàng (Forklift) – Công ty Cổ Phần Thiết Bị Dầu Khí Việt Mỹ

HUẤN LUYỆN AN TOÀN XE NÂNG HÀNG (FORKLIFT) – CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ DẦU KHÍ VIỆT MỸ

 • Thời gian huấn luyện: 13/07/2019
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty Cổ Phần Thiết Bị Dầu Khí Việt Mỹ
 • Mục đích huấn luyện:
  • Đánh giá được những rủi ro khi vận hành thiết bị nâng
  • Hiểu được các quy định an toàn khi vận hành thiết bị nâng
 • Hình ảnh trong buổi huấn luyện:

 

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 – Công ty TNHH TTCL Việt Nam

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1 – CÔNG TY TNHH TTCL VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: 09/07/2019
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty TNHH TTCL Việt Nam
 • Nội dung huấn luyện:
  • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
  • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
  • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
  • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
  • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
 • Hình ảnh trong buổi huấn luyện:

 

Huấn luyện sơ cấp cứu cơ bản cho học sinh Trường Quốc tế Việt Úc (VAS)

HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU CƠ BẢN – TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT ÚC (VAS)

 • Tổng thời gian huấn luyện: 5 buổi
 • Địa điểm huấn luyện: Tại các cơ sở của trường
 • Nội dung huấn luyện: Huấn luyện kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản 

Buổi thứ nhất: Quy trình xử trí tai nạn và Sơ cứu dụ vật đường thở

 • Lý thuyết:

       – Quy trình xử trí tai nạn:

          + Khái niệm, mục đích sơ cấp cứu

          + Các bước sơ cấp cứu

          + Tiến trình DRABC (Đánh giá trường hợp tang-hạ huyết áp, đột quỵ,…).

          + Khi nào dung DRABC?

          + Tư thế nằm nghiêng an toàn

     – Sơ cứu dị vật đường thở:

          + Dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân, nguy cơ, nguyên tắc sơ cứu

          + Kỹ thuật sơ cứu

 • Thực hành:

     – Thực hành tình huống

     – Làm mẫu kỹ thuật

     – Trò chơi “XẾP SƠ ĐỒ” ôn lại kiến thức

Buổi thứ tư: Kỹ thuật di chuyển nạn nhân khẩn cấp. Kỹ thuật vật chuyển nạn nhân an toàn.

 • Lý thuyết:

    – Ôn tập lại các kỹ thuật sơ cứu của những buổi trước

    – Kỹ thuật di chuyển nạn nhân khẩn cấp (trường hợp bất tỉnh)

        + Nguyên tắc, trường hợp áp dụng, điểm chủ yếu của mỗi kỹ thuật

        + Kỹ thuật: Nắm 2 cổ tay kéo; Nắm 2 cổ chân kéo; Ôm vai xốc nách; Cách lật ngửa nạn nhân nằm sấp.

    – Kỹ thuật vận chuyển nạn nhân an toàn không cáng (trường hợp nạn nhân không tổn thương xương)

        + Nguyên tắc, trường hợp áp dụng, điểm chủ yếu của mối kỹ thuật.

        + Kỹ thuật: Dìu, Kiệu, Bế, Cõng, Vác.

    – Kỹ thuật vận chuyển nạn nhân an toàn bằng cáng

        + Nguyên tắc, trường hợp áp dụng, điểm chủ yếu của mối kỹ thuật.

        + Kỹ thuật: Xúc thìa (muỗng), Bắc cầu, Xen kẽ.

    – Đánh giá cuối buổi học

 • Thực hành:

    – Mỗi nội dung sẽ có hoạt động nhóm nhỏ

    – Thuyết trình

    – Thực hành tình huống

 

Huấn luyện Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

I. Cơ sở pháp lý tổ chức Khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Safety Care tổ chức Khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động căn cứ theo:

 • Luật An toàn, Vệ sinh lao động
 • Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động
 • Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018
 • Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động hạng C của Công ty TNHH Safety Care được cấp chứng chỉ số 46/2018/GCN ngày 18 tháng 12 năm 2018

II. Đối tượng tham gia và thời gian Khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Theo quy định tại Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH. Khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động dành cho:

 • Học viên có trình độ Đại học với chuyên môn phù hợp, có 03 năm Kinh nghiệm công tác An toàn vệ sinh lao động
 • Học viên có trình độ Cao đẳng với chuyên môn phù hợp, có 04 năm Kinh nghiệm công tác An toàn vệ sinh lao động

Tổng thời gian huấn luyện là 48 giờ đối với nội dung huấn luyện theo quy định tại khoản này, không bao gồm thời gian sát hạch.

III. Nội dung Khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

a) Huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động

– Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

       + Một số quy định chung về công tác An toàn vệ sinh lao động

       + Một số chính sách, chế độ về An toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

       + Cách thức tiếp cận và đánh giá mức độ về tuân thủ pháp luật về An toàn vệ sinh lao động

– Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.

       + Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại và biện pháp phòng ngừa

       + Phân tích đánh giá rủi ro và chương trình kiểm soát rủi ro

       + Nghiệp vụ công tác kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

       + Công tác khai báo, điều tra thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Văn hóa an toàn tại doanh nghiệp

b) Huấn luyện kỹ năng

– Kỹ năng biên soạn bài giảng;

– Phương pháp huấn luyện;

– Kỹ năng tư vấn, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động;

– Kỹ năng sử dụng các phương tiện hỗ trợ huấn luyện;

– Kỹ năng tổ chức khóa huấn luyện.

c) Ôn tập thi sát hạch

IV. Giảng viên huấn luyện Khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của Safety Care được trực tiếp giảng dạy bởi những giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế và giảng dạy đáp ứng yêu cầu về điều kiện giảng viên.

Đội ngũ chuyên viên Safety Care trẻ trung, năng động, sáng tạo và nhiệt tình, luôn cập nhật những xu hướng, giải pháp và điều luật mới nhất. Trong quá trình học tập, các học viên có bất kỳ thắc mắc hoặc trợ giúp tư vấn, giảng viên cùng các chuyên viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ nhiệt thành, có trách nhiệm đến cùng với từng học viên.

V. Vì sao chọn Safety Care là nơi đồng hành ?

Safety Care tự hào là đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hàng đầu và uy tín tại Việt Nam với những yếu tố sau:

– Cơ sở vật chất hiện đại:

           + Phòng huấn luyện được trang bị đủ máy lạnh, máy chiếu, flip chart,..

           + Bàn ghế được lựa chọn phù hợp cho việc học cá nhân, thảo luận nhóm và thực hành

           + Giới hạn học viên để gia tăng hiệu quả huấn luyện

– Công tác tổ chức chu đáo

           + Giữ xe tại tòa nhà văn phòng tổ chức huấn luyện

           + Tài liệu, giấy, viết được chuẩn bị sẵn cho từng học viên

           + Tea break giữa giờ để bổ sung năng lượng

– Đầy đủ và đa dạng thiết bị hỗ trợ thực hành

– Cấp chứng nhận khi hoàn tất khóa học

Một số hình ảnh công tác chuẩn bị cho khóa huấn luyện:

VI. Khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Safety Care có gì đặc biệt ?

Lợi ích bạn có được khi tham gia Khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại Safety Care:

– Giáo trình chi tiết, bài bản, dễ hiểu và dễ ứng dụng. Các bài giảng đều có hình ảnh, video minh họa một cách trực quan, sinh động, được cập nhật mới nhất theo các quy định hiện hành.

– Giáo viên là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và giảng dạy

– Hỗ trợ tư vấn trước và sau khóa học miễn phí, nhiệt tình, trách nhiệm

– Người tham gia không phải đóng thêm bất cứ chi phí phát sinh nào trong quá trình học. Học phí đã bao gồm tài liệu, sát hạch và chứng nhận.

– Khi đăng kí tham gia khóa học từ nhóm 3 người trở lên sẽ được ưu đãi về giá

– Safety Care cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

VII. Hồ sơ tham gia Khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Hồ sơ để tham gia Khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại Safety Care bao gồm:

 • 02 ảnh 3×4
 • CMND photo
 • Hồ sơ xác minh số năm kinh nghiệm

VIII. Hình ảnh Khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

IX. Thông tin Khóa huấn luyện người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

 • Dự kiến khai giảng khóa mới vào ngày 13/06/2020
 • Dự kiến sát hạch ngày 04 hoặc 05/07/2020

Ưu đãi dành cho học viên:

– Giảm 10% học phí khi đăng ký và hoàn thành thanh toán trước ngày 10/06/2020

– Giảm thêm 3% nếu đăng kí nhóm 3 người trở lên

– Giảm thêm 5% nếu đăng kí nhóm 5 người trở lên

Khoá huấn luyện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro – Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại 2

HUẤN LUYỆN NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO – CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI 2

 • Thời gian tổ chức: 01/12/2018
 • Địa điểm tổ chức: Tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại 2

Huấn luyện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

Huấn luyện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

Huấn luyện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

 

 

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy – Công ty TNHH Saint Gobain Việt Nam

HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – CÔNG TY TNHH SAINT GOBAIN VIỆT NAM

 • Thời gian tổ chức: Sáng ngày 27/11/2018
 • Địa điểm: Khu Công nghiệp Long Hậu – Cần Giuộc Long An
 • Nội dung huấn luyện:
  • Lý thuyết
   • Nguyên nhân gây cháy
   • Tác nhân chữa cháy
   • Các loại bình chữa cháy
   • Kỹ thuật thoát hiểm khi có cháy
   • Các biện pháp phòng cháy
   • Phản ứng khi có tình huống khẩn cấp
   • Những thiết bị/dụng cụ cần trang bị
  • Thực hành

   • Phản ứng khi có tình huống khẩn cấp
   • Tín hiệu báo động
   • Cách sử dụng bình chữa cháy (bình CO2, bình bột)

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty Saint Gobain

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty Saint Gobain

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty Saint GobainHuấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty Saint Gobain

 

 

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 – Công ty TNHH HSL Việt Nam

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 2 – CÔNG TY TNHH HSL VIỆT NAM

 • Thời gian tổ chức: Chiều ngày 28/11/2018
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty TNHH Safety Care
 • Nội dung huấn luyện:
  – Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  – Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
  – Nội dung huấn luyện chuyên ngành

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 - Công ty HSL

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 - Công ty HSL

 

 

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy – Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng RICONS

HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

 • Thời gian tổ chức: 24/11/2018
 • Địa điểm: Tại Dự án River Panorama – Quận 7, TP.HCM
 • Nội dung huấn luyện:
  • Lý thuyết
   • Nguyên nhân gây cháy
   • Tác nhân chữa cháy
   • Các loại bình chữa cháy
   • Kỹ thuật thoát hiểm khi có cháy
   • Các biện pháp phòng cháy
   • Phản ứng khi có tình huống khẩn cấp
   • Những thiết bị/dụng cụ cần trang bị
  • Thực hành

   • Phản ứng khi có tình huống khẩn cấp
   • Tín hiệu báo động
   • Cách sử dụng bình chữa cháy (bình CO2, bình bột)

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty Ricons

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty Ricons

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty Ricons

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty Ricons

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty Ricons

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty Ricons

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty Ricons

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy - Công ty Ricons

 

error: Alert: Content is protected !!
Content Protection by DMCA.com