Huấn luyện giám sát công tác nâng hạ tải (Lifting Supervisor) – Công ty TNHH Hitachi Việt Nam

HUẤN LUYỆN GIÁM SÁT CÔNG TÁC NÂNG HẠ TẢI (LIFTING SUPERVISOR) – CÔNG TY TNHH HITACHI VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: 03 ngày lý thuyết và 03 ngày thực hành (từ 30/09/2019 đến 05/10/2019)
 • Nội dung huấn luyện:
  • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Nắm được các yêu cầu về pháp luật quốc tế , trong nước  trong lĩnh vực nâng hạ
  • Nhận biết được các dạng/loại cần cẩu trong thực tế, thường gặp trên công trường
  • Các thiết bị an toàn trên cần cẩu
  • Các phụ kiện nâng hạ thường gặp, cách sử dụng, tiêu chuẩn kiểm tra và loại bỏ
  • Các tính toán cơ bản , phức tạp trong nâng hạ
  • Phương thức thông tin liên lạc trong nâng hạ
  • Các bước kiểm tra, bảo dưỡng cần cẩu
  • Quy tắc vận hành an toàn
  • Nhiệm vụ của Lifting Supervisor
  • Nhiệm vụ của thợ móc cáp
  • Nhiệm vụ của người ra tín hiệu
  • Nhiệm vụ của người vận hành cần cẩu
  • Các bước đánh giá rủi ro trong kế hoạch nâng hạ
  • Các bước cơ bản để xây dựng Lifting Plan
 • Hình ảnh trong buổi huấn luyện:

 

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 – Công ty TNHH TTCL Việt Nam

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1 – CÔNG TY TNHH TTCL VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: 08/10/2019
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty TNHH TTCL Việt Nam
 • Nội dung huấn luyện:
  • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
  • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
  • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
  • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
  • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
 • Hình ảnh trong buổi huấn luyện:

 

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 – Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng RICONS

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1 – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

 • Thời gian huấn luyện: 20/09/2019
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ricons
 • Nội dung huấn luyện:
  • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
  • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
  • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
  • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
  • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
 • Hình ảnh trong buổi huấn luyện

 

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 – Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng RICONS

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 2 – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

 • Thời gian tổ chức: Ngày 06/09/2019
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Ricons
 • Nội dung huấn luyện:
  – Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  – Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
  – Nội dung huấn luyện chuyên ngành
 • Hình ảnh trong buổi huấn luyện

 

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy – Công ty TNHH Câu lạc bộ trẻ em Sài Gòn

HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – CÔNG TY TNHH CLB TRẺ EM SÀI GÒN

 • Thời gian tổ chức: Sáng ngày 27/08/2019
 • Địa điểm: Cơ sở 1_79/7 Phạm Thái Bường, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7
 • Nội dung huấn luyện:
  • Lý thuyết
   • Nguyên nhân gây cháy
   • Tác nhân chữa cháy
   • Các loại bình chữa cháy
   • Kỹ thuật thoát hiểm khi có cháy
   • Các biện pháp phòng cháy
   • Phản ứng khi có tình huống khẩn cấp
   • Những thiết bị/dụng cụ cần trang bị
  • Thực hành

   • Phản ứng khi có tình huống khẩn cấp
   • Tín hiệu báo động
   • Cách sử dụng bình chữa cháy (bình CO2, bình bột)
 • Hình ảnh trong khóa huấn luyện:

 

Huấn luyện kỹ thuật vận hành và an toàn lái xe nâng hàng (Forkflift) – Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh

HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT VẬN HÀNH VÀ AN TOÀN LÁI XE NÂNG HÀNG (FORKFLIFT) – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG FICO TÂY NINH

 • Thời gian huấn luyện: từ ngày 19/08/2019 đến 24/08/2019
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty Cổ Phần Xi Măng Fico Tây Ninh
 • Mục đích huấn luyện:
  • Đánh giá được những rủi ro khi vận hành thiết bị nâng
  • Hiểu được các quy định an toàn khi vận hành thiết bị nâng
 • Hình ảnh trong buổi huấn luyện:

 

 

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy cơ bản – Công ty TNHH TTCL Việt Nam

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CƠ BẢN – CÔNG TY TNHH TTCL VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: ngày 23/08/2019
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty TNHH TTCL Việt Nam
 • Nội dung huấn luyện
  • Lý thuyết:
   • Nguyên nhân gây cháy
   • Tác nhân chữa cháy
   • Các loại bình chữa cháy
   • Kỹ thuật thoát hiểm khi có cháy
   • Các biện pháp phòng cháy
   • Phản ứng khi có tình huống khẩn cấp
   • Những thiết bị/dụng cụ cần trang bị
  • Thực hành

   • Phản ứng khi có tình huống khẩn cấp
   • Tín hiệu báo động
   • Cách sử dụng bình chữa cháy (bình CO2, bình bột)
 • Hình ảnh trong buổi huấn luyện:

 

 

Huấn luyện giám sát an toàn nâng cao – Công ty TNHH TTCL Việt Nam

HUẤN LUYỆN GIÁM SÁT AN TOÀN NÂNG CAO – CÔNG TY TNHH TTCL VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: từ ngày 02/08/2019 đến 04/08/2019
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty TNHH TTCL Việt Nam
 • Mục đích huấn luyện:
  • Hiểu được vai trò và nhiệm vụ của giám sát an toàn
  • Nắm được những quy định pháp luật liên quan đến công tác giám sát an toàn, vệ sinh lao động
  • Hệ thống được các kiến thức cơ bản dành cho Giám sát an toàn
  • Cải thiện các kỹ năng
 • Nội dung huấn luyện: 12 Module huấn luyện được thiết kế theo chương trình nâng cao
  • Module 1: Giám sát an toàn cơ bản
  • Module 2: An toàn làm việc trên cao
  • Module 3: An toàn thiết bị nâng
  • Module 4: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động
  • Module 5: An toàn hàn cắt
  • Module 6: An toàn hoá chất
  • Module 7: An toàn đào đất và xe cơ giới
  • Module 8: An toàn điện
  • Module 9: Kỹ năng an toàn
  • Module 10: Báo cáo, kiểm tra, điều tra sự cố tai nạn
  • Module 11: An toàn trong không gian hạn chế
  • Module 12: Thực tập dự án
 • Hình ảnh trong buổi huấn luyện:

 

 

Huấn luyện An toàn xe nâng hàng (Forklift) – Công ty Cổ Phần Thiết Bị Dầu Khí Việt Mỹ

HUẤN LUYỆN AN TOÀN XE NÂNG HÀNG (FORKLIFT) – CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ DẦU KHÍ VIỆT MỸ

 • Thời gian huấn luyện: 13/07/2019
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty Cổ Phần Thiết Bị Dầu Khí Việt Mỹ
 • Mục đích huấn luyện:
  • Đánh giá được những rủi ro khi vận hành thiết bị nâng
  • Hiểu được các quy định an toàn khi vận hành thiết bị nâng
 • Hình ảnh trong buổi huấn luyện:

 

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 – Công ty TNHH TTCL Việt Nam

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1 – CÔNG TY TNHH TTCL VIỆT NAM

 • Thời gian huấn luyện: 09/07/2019
 • Địa điểm huấn luyện: Tại Công ty TNHH TTCL Việt Nam
 • Nội dung huấn luyện:
  • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
  • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
  • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
  • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
  • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
 • Hình ảnh trong buổi huấn luyện: