ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ – CÔNG NGHỆ HÀN

Đào tạo sơ cấp nghề công nghệ hàn chính là mở ra cơ hội học tập và rèn luyện cho nhiều đối tượng. Trong đó có đối tượng vừa tốt nghiệp THPT nhưng không có nguyện vọng học lên Cao đẳng, Đại học hoặc đối tượng đã đi làm muốn bồi dưỡng thêm chuyên môn nghiệp vụ. Vì vậy mà các bạn sẽ hướng tới việc học nghề thông qua hình thức đào tạo sơ cấp nghề. Công nghệ hàn là một trong các ngành nghề phổ biến được các bạn lựa chọn. Thời gian đào tạo ngắn hạn nên có thể học nhanh và tìm việc ngay.

Đào tạo sơ cấp nghề công nghệ hàn

Safety Care tổ chức khoá đào tạo sơ cấp nghề công nghệ hàn theo quy định tại Thông tư 42/2015/NĐ-CP. Nhằm mục đích huấn luyện và bồi dưỡng các kỹ năng làm việc cho người lao động. Giúp họ có thể vận dụng vào trong công việc một cách hiệu quả. Đối tượng tham gia đào tạo phải đủ 18 tuổi trở lên, trình độ tối thiểu 9/12. Safety Care sẽ trực tiếp cấp chứng chỉ đào tạo sơ cấp nghề theo đúng quy định ngay sau khi đào tạo.

Mục tiêu của khoá đào tạo sơ cấp nghề công nghệ hàn

 • Trình bày được các kiến thức cơ bản về ký hiệu quy ước mối hàn, vật liệu hàn, thiết bị hàn và kỹ thuật hàn điện.
 • Giải thích được các quy định an toàn khi hàn điện.
 • Chuẩn bị được vật liệu hàn, nhận biết được các loại que hàn, khí hàn dùng trong phương pháp hàn điện.
 • Tính toán được chế độ hàn phù hợp với chiều dày, tính chất của vật liệu, vị trí và kiểu liên kết hàn.
 • Hàn được các mối hàn ở các vị trí hàn bằng, hàn đứng, hàn ngang bằng các phương pháp SMAW, GTAW, GMAW.
 • Có ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong học tập.
 • Có tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và ý thức cầu tiến.
 • Sau khi được đào tạo có thể làm việc trong các phân xưởng hàn điện ở các doanh nghiệp.
 • Làm việc theo tổ nhóm hoặc làm việc độc lập trong một số công việc.

Đào tạo sơ cấp nghề công nghệ hàn

Thời gian đào tạo sơ cấp nghề công nghệ hàn

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

 • Thời gian đào tạo: 03 tháng
 • Thời gian học tập: 11 tuần
 • Thời gian thực học tối thiểu: 392 giờ
 • Thời gian ôn và kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 32 giờ (trong đó thi tốt nghiệp: 8 giờ)

2. Phân bố thời gian thực học tối thiểu:

 • Thời gian học hết các môn học và mô đun đào tạo nghề: 392 giờ
 • Thời gian học lý thuyết: 64 giờ
 • Thời gian học thực hành: 328 giờ

Danh mục các môn học và mô đun đào tạo

 • Mô đun 1: Chế tạo phôi hàn có tổng thời gian
 • Mô đun 2: Hàn điện hồ quang tay
 • Mô đun 3: Hàn MAG/MIG cơ bản
 • Mô đun 4: Hàn TIG cơ bản

Danh mục đào tạo sơ cấp nghề công nghệ hàn sẽ được đào tạo trong 392 giờ. Trong đó có 60 giờ học lý thuyết, 300 giờ học thực hành và 32 giờ kiểm tra.

Chương trình môn học mô đun đào tạo

Mô đun 1: Chế tạo phôi hàn

 • Nội quy xưởng hàn – An toàn lao động
 • Cắt phôi bằng máy cắt lưỡi thẳng
 • Cắt phôi bằng ngọn lửa Oxi – khí cháy
 • Khoan kim loại
 • Mài kim loại
 • Kiểm tra kết thúc mô đun

Mô đun 2: Hàn điện hồ quang tay

 • Những kiến thức cơ bản hàn điện hồ quang
 • Vận hành thiết bị hàn hồ quang tay
 • Hàn thép tấm không vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 1G
 • Hàn thép tấm không vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 1G
 • Hàn thép tấm không vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 1F
 • Hàn thép tấm vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 1F
 • Hàn thép tấm không vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 2G
 • Hàn thép tấm vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 2G
 • Hàn thép tấm không vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 2F
 • Hàn thép tấm vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 2F
 • Hàn thép tấm không vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 3G
 • Hàn thép tấm vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 3G
 • Hàn thép tấm không vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 3F
 • Hàn thép tấm vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 3F
 • Kiểm tra kết thúc mô đun

Mô đun 3: Hàn MAG cơ bản

 • Những kiến thức cơ bản khi hàn MAG
 • Vận hành thiết bị hàn MAG
 • Hàn MAG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 1G
 • Hàn MAG thép tấm vát cạnh tư thế hàn 1G
 • Hàn MAG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 1F
 • Hàn MAG thép tấm vát cạnh tư thế hàn 1F
 • Hàn MAG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 2G
 • Hàn MAG thép tấm vát cạnh tư thế hàn 2G
 • Hàn MAG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 3G
 • Hàn MAG thép tấm vát cạnh tư thế hàn 3G
 • Kiểm tra kết thúc mô đun

Mô đun 4: Hàn TIG cơ bản

 • Những kiến thức cơ bản khi hàn TIG
 • Vận hành thiết bị hàn TIG
 • Hàn TIG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn IG
 • Hàn TIG thép tấm vát cạnh tư thế hàn IG
 • Hàn TIG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn IF
 • Hàn TIG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 2G
 • Hàn TIG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 3G
 • Kiểm tra kết thúc mô đun

Nội dung đào tạo công nghệ hàn

Lợi ích khi tham gia đào tạo sơ cấp nghề công nghệ hàn

 • Giúp học viên nắm được các kiến thức cơ bản về quy ước mối hàn, công nghệ hàn, vật liệu hàn, thiết bị hàn;
 • Có kỹ năng nhận biết được các loại que hàn, khí hàn, cách chuẩn bị vật liệu hàn;
 • Thực hiện được các phương pháp hàn, hàn được các mối hàn ở các vị trí;
 • Có một thái độ làm việc tích cực, tác phong nghiêm túc, ý chí cầu tiến;
 • Đảm nhận được các công việc tại các phân xưởng hàn điện của các doanh nghiệp;
 • Được cấp bộ tài liệu biên soạn chi tiết theo đúng chương trình đào tạo;
 • Được hỗ trợ các thiết bị, dụng cụ (nếu có) trong suốt quá trình đào tạo;
 • Đội ngũ nhân viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ trước và sau khoá học;
 • Được cấp chứng chỉ đào tạo sơ cấp nghề công nghệ hàn đúng theo quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH.

Hồ sơ đăng ký tham gia đào tạo sơ cấp nghề công nghệ hàn

Để tham gia lớp đào tạo sơ cấp nghề công nghệ hàn, học viên cần có:

 • Form đăng ký có xác nhận của công ty
 • 01 ảnh 3×4
 • 01 bản sao chứng minh nhân dân

 

 

ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ – KỸ THUẬT LẮP GIÀN GIÁO

Đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật lắp dựng giàn giáo chính là mở ra cơ hội học tập và rèn luyện cho các bạn trẻ. Sau khi tốt nghiệp THPT có nhiều bạn không học lên Cao đẳng, Đại học mà chỉ muốn tìm việc làm ngay. Vì vậy mà các bạn sẽ lựa chọn học một nghề trong thời gian ngắn thông qua hình thức đào tạo sơ cấp nghề.

Kỹ thuật lắp dựng giàn giáo là một trong các ngành nghề được lựa chọn nhiều nhất. Thời gian đào tạo ngắn nên có thể học nhanh và tìm việc ngay. Ngoài ra, các đối tượng đã đi làm cũng có thể tham gia để trau dồi thêm chuyên môn nghiệp vụ.

Đào tạo sơ cấp nghề – Kỹ thuật lắp dựng giàn giáo

Safety Care tổ chức đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật lắp dựng giàn giáo với mục đích truyền đạt kiến thức và huấn luyện kỹ năng cho người lao động trong thi công lắp dựng giàn giáo.

Giàn giáo ở đây chủ yếu là giàn giáo công tác được dùng trong thi công xây dựng. Ngoài ra còn được dùng trong các lĩnh vực công việc khác như: bảo trì, vệ sinh hệ thống vách kính bao quanh các toà nhà cao tầng; lắp đặt và sửa chữa hệ thống chiếu sáng đô thị, cứu hoả…

Giàn giáo công tác có chức năng là tạo một mặt sàn bằng phẳng nhân tạo để công nhân xây dựng làm việc trên cao được an toàn. Do đó việc lắp đặt giàn giáo đòi hỏi phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và tuân thủ đúng quy trình.

Đối tượng tham gia đào tạo là Nam đủ 18 tuổi trở lên, trình độ 9/12. Sau khi đào tạo, Safety Care sẽ trực tiếp cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo đúng quy định. Người lao động được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề sẽ có đầy đủ trình độ chuyên môn để làm việc cho các doanh nghiệp.

Đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật lắp dựng giàn giáo

Mục tiêu đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật lắp dựng giàn giáo

Cung cấp các kiến thức cơ bản về giàn giáo, yêu cầu kỹ thuật, quy trình gia công sản xuất giàn giáo gỗ, cốp pha gỗ…

Hướng dẫn cách lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo gỗ và kim loại phục vụ công tác thi công các công trình…

Hướng dẫn các bước gia công sản xuất cốp pha gỗ, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn gỗ và ván khuôn kim loại định hình cho các cấu kiện bê tông…

Có đủ trình độ kỹ thuật để làm các công việc như gia công sản xuất, lắp dựng, bảo dưỡng, tháo dỡ được giàn giáo gỗ, giàn giáo kim loại, ván khuôn gỗ, ván khuôn kim loại…

Rèn luyện cho người lao động tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác và tiết kiệm vật liệu…

Chú ý an toàn lao động trong khi thi công lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo và thi công cốp pha.

Nội dung đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật lắp dựng giàn giáo

Mô đun 1: Gia công lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo

 • Gia công, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo gỗ.
 • Gia công, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo ống.
 • Gia công, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo lắp ghép.
 • Gia công, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo tổ hợp.

Mô đun 2: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn

 • Nguyên tắc, trình tự, kỹ thuật gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng cột.
 • Nguyên tắc, trình tự, kỹ thuật gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng băng.
 • Nguyên tắc, trình tự, kỹ thuật gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện vuông – chữ nhật.
 • Nguyên tắc, trình tự, kỹ thuật gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tròn.
 • Nguyên tắc, trình tự, kỹ thuật gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn.
 • Nguyên tắc, trình tự, kỹ thuật gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cầu thang hai nhịp.
 • Nguyên tắc, trình tự, kỹ thuật gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn tường.
 • Nguyên tắc, trình tự, kỹ thuật lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn thép định hình cho móng.
 • Nguyên tắc, trình tự, kỹ thuật lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn thép định hình cho cột tiết diện vuông – chữ nhật.
 • Nguyên tắc, trình tự, kỹ thuật lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn thép định hình cho dầm.
 • Nguyên tắc, trình tự, kỹ thuật lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn thép định hình cho sàn.
 • Nguyên tắc, trình tự, kỹ thuật lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn định hình cho tường.

đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật lắp dựng giàn giáo

Thời gian đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật lắp dựng giàn giáo

Mô đun Gia công, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo có 64 giờ đào tạo. Trong đó:

 • Thời gian học lý thuyết: 16 giờ
 • Thời gian thực hành: 42 giờ
 • Thời gian kiểm tra: 6 giờ

Mô đun Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn có 136 giờ đào tạo. Trong đó:

 • Thời gian học lý thuyết: 19 giờ
 • Thời gian thực hành: 103 giờ
 • Thời gian kiểm tra: 14 giờ

Lợi ích khi tham gia đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật lắp dựng giàn giáo

Học viên được cấp chứng chỉ đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật lắp dựng giàn giáo đúng theo quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH.

Nắm được các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm an toàn trong thi công lắp dựng giàn giáo, ván khuôn.

Được cung cấp toàn bộ tài liệu và bài giảng đã được biên soạn đầy đủ theo đúng chương trình đào tạo.

Được hỗ trợ máy móc, thiết bị, dụng cụ (nếu có) trong suốt thời gian đào tạo.

Được đội ngũ nhân viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ trước và sau khoá đào tạo.

Ngoài những lợi ích trên thì khi tham gia đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật lắp dựng giàn giáo học viên sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm. Những công việc có liên quan đến sản xuất, gia công, lắp đặt, tháo dỡ giàn giáo và ván khuôn.

Hồ sơ đăng ký tham gia đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật lắp dựng giàn giáo

Để tham gia lớp đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật lắp dựng giàn giáo, học viên cần có:

 • Form đăng ký có xác nhận của công ty
 • 01 ảnh 3×4
 • 01 bản sao chứng minh nhân dân

 

ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ – VẬN HÀNH XE NÂNG

Đào tạo sơ cấp nghề vận hành xe nâng chính là mở ra cơ hội học tập và rèn luyện cho các bạn trẻ. Những bạn mà không có nguyện vọng học lên Cao đẳng, Đại học sau khi tốt nghiệp THPT mà chỉ muốn đi làm ngay. Vì vậy mà các bạn sẽ lựa chọn học một nghề mà mình mong muốn thông qua hình thức đào tạo sơ cấp nghề.

Vận hành xe nâng là một trong các ngành nghề được nhiều bạn lựa chọn theo học. Thời gian đào tạo ngắn nên có thể học nhanh và tìm việc ngay. Ngoài ra, các đối tượng đã đi làm cũng có thể tham gia khoá đào tạo này để trau dồi thêm kiến thức. Khoá học dành cho cả cá nhân và doanh nghiệp.

Đào tạo sơ cấp nghề vận hành xe nâng

Safety Care tổ chức đào tạo sơ cấp nghề vận hành xe nâng nhằm mục đích giúp các học viên nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp thực tế. Nắm vững được các quy định về an toàn và thành thạo trong việc sử dụng và vận hành xe nâng. Đối tượng đào tạo là Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có trình độ văn hoá tối thiểu 9/12 và có sức khoẻ tốt. Sau khi đào tạo, Safety Care sẽ trực tiếp cấp chứng chỉ đào tạo sơ cấp nghề đúng theo quy định.

Đào tạo sơ cấp nghề vận hành xe nâng

Mục tiêu đào tạo sơ cấp nghề vận hành xe nâng

Mục tiêu đào tạo sơ cấp nghề vận hành xe nâng là đào tạo các học viên đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp. Giúp các học viên:

 • Nắm được các kiến thức cơ bản về cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị nâng
 • Hệ thống các kiến thức về kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa; kỹ thuật an toàn và kỹ thuật điều khiển, sử dụng thiết bị nâng.
 • Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất
 • Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn để tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
 • Có thái độ nghiêm túc tham gia học các môn lý thuyết và thực hành tay nghề đầy đủ trong quá trình đào tạo.
 • Chú ý công tác cho mình và hàng hóa trong lúc vận hành thiết bị nâng.

Thời gian đào tạo sơ cấp nghề vận hành xe nâng

1. Thời gian đào tạo của khóa học

 • Thời gian đào tạo: 03 tháng
 • Thời gian học tập: 12 tuần
 • Thời gian thực học tối thiểu: 300 giờ
 • Thời gian ôn và kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 11 giờ (trong đó thi tốt nghiệp: 08 giờ)

2. Thời gian thực học tối thiểu được phân bổ như sau:

 • Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề là 300 giờ
 • Thời gian học lý thuyết là 85 giờ còn thời gian học thực hành là 215 giờ

Danh mục đào tạo sơ cấp nghề vận hành xe nâng

Mô đun 1: Những khái niệm chung

Mô đun 2: Các chi tiết và cụm chi tiết của thiết bị nâng

Mô đun 3: Các cơ cấu công tác của thiết bị nâng

Mô đun 4: Các dạng thiết bị nâng thông dụng

Mô đun 5: An toàn lao động trong vận hành thiết bị nâng

Mô đun 6: Thực tập vận hành thiết bị nâng

Tất cả danh mục đào tạo sơ cấp nghề vận hành xe nâng sẽ được giảng dạy trong 300 giờ. Trong đó có 85 giờ lý thuyết, 204 giờ thực hành. Cuối cùng là ôn tập và thi tốt nghiệp trong 11 giờ.

Đào tạo sơ cấp nghề vận hành xe nâng

Nội dung đào tạo sơ cấp nghề vận hành xe nâng

Mô đun 1: Khái niệm chung của thiết bị nâng

 • Khái niệm chung của thiết bị nâng
 • Chế độ làm việc của thiết bị nâng

Mô đun 2: Các chi tiết và cụm chi tiết của thiết bị nâng

 • Cáp thép và các chi tiết truyền động của cáp
 • Xích và các chi tiết của truyền động xích
 • Thiết bị mang vật
 • Thiết bị dừng và phanh
 • Bánh xe và ray

Mô đun 3: Các cơ cấu công tác của thiết bị nâng

 • Dẫn và truyền động các cơ cấu thiết bị nâng
 • Cơ cấu nâng
 • Cơ cấp nâng hạ cần
 • Bảo dưỡng sau 250 giờ làm việc (dành cho thợ sửa chữa)
 • Cơ cấu quay

Mô đun 4: Các loại thiết bị nâng thông dụng

 • Thiết bị nâng đơn giản
 • Máy trục dạng cầu ( cấu trục, cổng trục)
 • Cơ cấu nâng hạ cần

Mô đun 5: An toàn lao động trong vận hành thiết bị

 • Mục đích và ý nghĩa của công tác an toàn lao động
 • Biện pháp an toàn lao động
 • Một số kỹ thuật sơ cấp cứu khi xảy ra tai nạn lao động

Mô đun 6: Thực tập vận hành thiết bị nâng

 • Vận hành thiết bị không hàng
 • Vận hành thiết bị khi có hàng

Lợi ích khi tham gia đào tạo sơ cấp nghề vận hành xe nâng

Được cấp chứng chỉ đào tạo sơ cấp nghề vận hành xe nâng đúng theo quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH và có giá trị sử dụng trên toàn quốc.

Hiểu được các kiến thức về xe nâng cũng như cách vận hành xe nâng một cách an toàn.

Có khả năng giải quyết các tình huống nhanh chóng trong quá trình làm việc.

Được cung cấp bộ tài liệu, bài giảng được biên soạn chi tiết theo đúng khung chương trình đào tạo.

Được hỗ trợ máy móc, thiết bị, dụng cụ (nếu có) trong suốt quá trình đào tạo.

Đội ngũ nhân viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ trước và sau khoá đào tạo.

Ngoài những lợi ích trên thì khi tham gia đào tạo sơ cấp nghề vận hành xe nâng học viên sẽ tìm được công việc phù hợp một cách dễ dàng. Đồng thời có thêm nhiều cơ hội việc làm tại các khu công nghiệp, nhà xưởng…Với mức thu nhập tương đối cao và ổn định.

Hồ sơ đăng ký tham gia đào tạo sơ cấp nghề vận hành xe nâng

Để tham gia lớp đào tạo sơ cấp nghề vận hành xe nâng, học viên cần có:

 • Form đăng ký có xác nhận của công ty
 • 01 ảnh 3×4
 • 01 bản sao chứng minh nhân dân

 

 

ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ – KỸ THUẬT ĐIỆN

Đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật điện chính là mở ra cơ hội học tập và rèn luyện cho nhiều bạn trẻ. Trong đó có những bạn sau khi tốt nghiệp THPT không có nguyện vọng học lên cao nữa mà chỉ muốn đi làm ngay. Vì vậy mà các bạn sẽ chọn học nghề thông qua hình thức đào tạo sơ cấp nghề. Đây được xem là bậc đào tạo ở mức cơ bản nhất.

Kỹ thuật điện là một trong các ngành nghề được nhiều bạn lựa chọn theo học. Thời gian đào tạo ngắn nên có thể học nhanh và tìm việc ngay. Ngoài ra, các đối tượng đã đi làm cũng có thể tham gia khoá đào tạo này để trau dồi thêm kiến thức. Khoá học được mở cho cả cá nhân và doanh nghiệp.

Đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật điện

Safety Care tổ chức đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật điện cho người lao động. Với mục đích đào tạo kiến thức và rèn luyện kỹ năng cần thiết trong công việc. Đối tượng tham gia đào tạo phải đủ 18 tuổi trở lên, trình độ học vấn tối thiểu 9/12. Cụ thể là những bạn đã học xong Trung học hoặc là những người đang làm các công việc về điện và các công việc liên quan tới điện. Có đầy đủ sức khoẻ để theo học hết chương trình đào tạo. Safety Care sẽ trực tiếp cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo đúng quy chuẩn sau khi đào tạo.

Đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật điện

Mục tiêu đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật điện

 • Chỉ ra được các ký hiệu quy ước trên sơ đồ mạch điện, trên bản vẽ thiết kế điện;
 • Trình bày được các phương pháp đấu nối dây dẫn, dây cáp điện. Các kiến thức cơ bản về an toàn lao động và các phương pháp sơ cấp cứu người bị tai nạn điện.
 • Trình bày được cách sử dụng của dụng cụ đo, lấy dấu, bộ đồ nghề điện, máy cắt và máy khoan cầm tay, bộ nong loe, mỏ hàn điện;
 • Mô tả được cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc của các khí cụ điện, thiết bị điện thông dụng trong nhà và trong xưởng sản xuất nhỏ;
 • Trình bày được các phương pháp đo bằng đồng hồ vạn năng, ampe kìm, mê gôm mét;
 • Trình bày được quy trình lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các khí cụ điện, thiết bị điện thông dụng trong nhà và trong xưởng sản xuất nhỏ;
 • Đọc được bản vẽ thiết kế điện, sơ đồ mạch điện và lập được phương án thi công khả thi;
 • Lựa chọn được dụng cụ, vật tư, thiết bị đủ số lượng và đúng chủng loại theo thiết kế;
 • Sử dụng được đồng hồ vạn năng, ampe kìm, mê gôm mét để đo các thông số trong mạch điện và mạng điện;
 • Sử dụng được dụng cụ đo, lấy dấu, bộ đồ nghề điện, máy cắt, máy khoan cầm tay, bộ nong loe, mỏ hàn điện…;
 • Lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng được các khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ, thiết bị điện thông dụng trong nhà, trong xưởng sản xuất nhỏ đúng quy trình và kỹ thuật.
 • Vận hành được mạch điện đúng quy trình;
 • Rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp;
 • Nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật;
 • Đảm bảo an toàn và tiết kiệm trong học tập.
 • Có thể làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ về lắp đặt và sửa chữa các khí cụ điện, thiết bị điện trong nhà và trong xưởng sản xuất nhỏ.

Thời gian của khoá đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật điện

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

 • Thời gian đào tạo: 3 tháng (tương ứng 12 tuần)
 • Thời gian thực học: 10 tuần
 • Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ
 • Thời gian cho các hoạt động chung: 40 giờ
 • Thời gian ôn và kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (Trong đó kiểm tra kết thúc khoá học: 08 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

 • Thời gian học các mô đun đào tạo nghề: 400 giờ
 • Thời gian học lý thuyết là 76 giờ;
 • Thời gian học thực hành là 324 giờ

Danh mục các mô đun đào tạo, thời gian đào tạo

1. Các mô đun kỹ thuật cơ sở

 • Mô đun 1: Cách lắp đặt điện nội thất cơ bản.
 • Mô đun 2: Cách sử dụng đồng hồ đo điện, dụng cụ và trang thiết bị.

2. Các mô đun chuyên môn nghề

 • Mô đun 3: Lắp đặt điện trong nhà
 • Mô đun 4: Lắp đặt điện trong xưởng sản xuất nhỏ kiểm tra.
 • Mô đun 5: Sửa chữa khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ
 • Mô đun 6: Sửa chữa thiết bị điện trong nhà
 • Mô đun 7: Cách bảo dưỡng và sửa chữa động cơ không đồng bộ

Danh mục đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật điện có tổng thời gian đào tạo là 400 giờ. Trong đó có 76 giờ học lý thuyết, thực hành trong 312 giờ và 12 giờ làm kiểm tra.

Đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật điện

Nội dung đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật điện

Mô đun 1: Lắp đặt điện nội thất cơ bản

 • An toàn lao động
 • Khí cụ điện hạ thế
 • Đọc bản vẽ thiết kế điện và sơ đồ mạch điện
 • Nội dung bài 4: Đấu nối dây

Mô đun 2: Sử dụng đồng hồ đo điện, dụng cụ và trang thiết bị

 • Sử dụng đồng hồ điện
 • Sử dụng dụng cụ cầm tay
 • Sử dụng trang thiết bị

Mô đun 3: Lắp đặt điện trong nhà

 • Chuẩn bị thi công
 • Lắp đặt ống nổi và luồn dây
 • Lắp đặt ống chìm và luồn dây
 • Lắp đặt đèn chiếu sáng
 • Lắp đặt quạt điện
 • Lắp đặt chuông điện
 • Lắp đặt điện cho máy bơm nước dùng rơ le phao
 • Lắp đặt máy điều hoà nhiệt độ
 • Lắp đặt các thiết bị đóng cắt và bảo vệ
 • Lắp đặt tủ điện tổng
 • Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao

Mô đun 4: Lắp đặt điện trong xưởng sản xuất

 • Chuẩn bị thi công
 • Lắp đặt cáp điện trên puli sứ
 • Lắp đặt cáp điện trong ống
 • Lắp đặt tủ điện động lực
 • Đấu điện cho máy công tác
 • Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao

Mô đun 5: Sửa chữa khí cụ điện

 • Sửa chữa khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ 1 pha
 • Sửa chữa khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ 3 pha
 • Khắc phục sự cố cung cấp điện

Mô đun 6: Sửa chữa thiết bị điện trong nhà

 • Sửa chữa mạch đèn chiếu sáng
 • Bảo dưỡng quạt điện
 • Sửa chữa quạt điện

Mô đun 7: Bảo dưỡng và sửa chữa động cơ không đồng bộ

 • Bảo dưỡng động cơ không đồng bộ
 • Sửa chữa động cơ không đồng bộ xoay chiều 1 pha
 • Bảo dưỡng động cơ bơm nước 1 pha
 • Sửa chữa động cơ bơm nước 1 pha

Lợi ích khi tham gia đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật điện

 • Được cấp chứng chỉ đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật điện đúng theo quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH.
 • Nắm được các kiến thức về điện, cách sử dụng các thiết bị điện, quy trình lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các dụng cụ và thiết bị điện…
 • Được cung cấp bộ tài liệu được biên soạn đầy đủ, chi tiết phù hợp chương trình đào tạo.
 • Được hỗ trợ đầy đủ các dụng cụ, thiết bị (nếu có) trong thời gian đào tạo.
 • Đội ngũ nhân viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ trước và sau khoá học;
 • Có thể đảm nhận các công việc lắp đặt sửa chữa các thiết bị điện, mạch điện tại các doanh nghiệp, nhà xưởng nhỏ…

Hồ sơ đăng ký tham gia đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật điện

Để tham gia lớp đào tạo sơ cấp nghề, học viên cần có:

 • Form đăng ký có xác nhận của công ty
 • 01 ảnh 3×4
 • 01 bản sao chứng minh nhân dân

 

 

ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ – KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật xây dựng chính là mở ra cơ hội học tập và rèn luyện cho nhiều bạn trẻ. Sau khi tốt nghiệp THPT có nhiều bạn không học lên Cao đẳng, Đại học mà chỉ muốn đi làm ngay. Vì vậy các bạn sẽ chọn học một nghề mà mình mong muốn thông qua hình thức đào tạo sơ cấp nghề. Đây được xem là bậc đào tạo ở mức cơ bản nhất và chủ yếu là đào tạo kỹ năng làm việc.

Kỹ thuật xây dựng là một trong các ngành nghề được nhiều người chọn theo học. Thời gian đào tạo ngắn nên có thể học nhanh và tìm việc ngay. Ngoài ra, các đối tượng đã đi làm cũng có thể tham gia khoá học này để trau dồi thêm kiến thức. Khoá học được tổ chức cho cả cá nhân và doanh nghiệp.

Đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật xây dựng

Safety Care tổ chức các khoá đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật xây dựng với mục đích bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, trình độ học vấn tối thiểu 9/12. Cụ thể là các đối tượng vừa hoàn tất việc học hoặc đang công tác và làm việc trong ngành xây dựng hoặc ngành nghề liên quan. Có sức khoẻ tốt và trình độ học vấn chuyên môn phù hợp ngành nghề cần đào tạo. Safety Care sẽ trực tiếp cấp chứng chỉ đào tạo sơ cấp nghề theo đúng quy định sau khi đào tạo.

Đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật xây dựng

Mục tiêu đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật xây dựng

 • Người lao động sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về kỹ thuật xây dựng. Đồng thời biết cách tính toán cấp phối vữa xây, vữa bê tông.
 • Đọc được bản vẽ xây dựng, tiên lượng và lập được dự toán xây dựng một số hạng mục của công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Thực hiện được các công việc như xây, tô, trát, trộn bê tông, đổ bê tông, định vị một ngôi nhà. Cách gia công ghép cốp pha, ván khuôn, đà giáo, cột chống; gia công được các thanh thép và bố trí thép theo yêu cầu bản vẽ.
 • Thi công được các hạng mục trong công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Có thái độ ham học hỏi, say mê nghề nghiệp, sáng tạo trong lao động. Có tác phong lao động công nghiệp, có kỹ luật và tuân thủ an toàn lao động.
 • Có cơ hội làm việc tại các công ty, xí nghiệp xây dựng, xuất khẩu lao động nghề xây dựng…
 • Tự thành lập được các đội xây dựng riêng lẻ…

Công tác đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật xây dựng ngoài mục đích trang bị cho người lao động những kiến thức ngành nghề cần thiết. Còn giúp các học viên nâng cao cơ hội việc làm, cải thiện mức lương và điều kiện sống.

Thời gian đào tạo của khoá học

1. Thời gian đào tạo của khóa học:

 • Thời gian đào tạo: 03 tháng
 • Thời gian học tập: 11 tuần
 • Thời gian thực học bao gồm cả ôn kiểm tra và thi tốt nghiệp là 300 giờ
 • Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp là 20 giờ trong đó thi tốt nghiệp 2 giờ.

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

 • Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề tối thiểu: 300 giờ.
 • Thời gian học lý thuyết: 60 giờ.
 • Thời gian học thực hành: 220 giờ.
 • Hoạt động đánh giá: 20 giờ.

Danh mục đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật xây dựng

 • Mô học 1: Môn Vật liệu xây dựng
 • Mô học 2: Môn Vẽ kỹ thuật
 • Mô học 3: Môn Dự toán xây dựng
 • Mô đun 4: An toàn lao động
 • Mô đun 5: Giác móng công trình
 • Mô đun 6: Kỹ thuật xây
 • Mô đun 7: Kỹ thuật cốt thép
 • Mô đun 8: Kỹ thuật ván khuôn
 • Mô đun 9: Kỹ thuật đổ bê tông
 • Mô đun 10: Kỹ thuật hoàn thiện

Toàn bộ danh mục đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật xây dựng được đào tạo trong vòng 300 giờ. Bao gồm 60 giờ lý thuyết, 220 giờ thực hành và 20 giờ làm kiểm tra.

Đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật xây dựng

Nội dung đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật xây dựng

Nội dung đào tạo môn học Vật liệu xây dựng

 • Giới thiệu chung về vật liệu xây dựng
 • Vật liệu gốm xây dựng
 • Chất kết dính vô cơ
 • Bê tông
 • Vữa xây dựng
 • Thép xây dựng
 • Kiểm tra hết môn

Nội dung đào tạo môn học Vẽ kỹ thuật

 • Giới thiệu chung về Vẽ xây dựng
 • Các tiêu chuẩn và biểu diễn bản vẽ kỹ thuật
 • Các bản vẽ
 • Kiểm tra hết môn

Nội dung đào tạo môn học Dự toán xây dựng

 • Giới thiệu chung về môn học
 • Khái niệm dự toán xây dựng cơ bản
 • Tiên lượng và đơn giá xây dựng cơ bản
 • Kiểm tra hết môn

Nội dung đào tạo mô đun An toàn lao động

 • Bài mở đầu
 • Vệ sinh và bảo hộ lao động trong sản xuất
 • An toàn trong thi công
 • Sơ cấp cứu khi gặp tai nạn lao động

Nội dung đào tạo mô đun Giác móng công trình

 • Bài mở đầu
 • Đọc bản vẽ
 • Giác vị công trình
 • Căng dây tim trục công trình

Nội dung đào tạo mô đun Kỹ thuật xây dựng

 • Bài mở đầu
 • Chuẩn bị
 • Kỹ thuật xây
 • Nghiệm thu khối xây

Nội dung đào tạo mô đun Kỹ thuật cốt thép

 • Bài mở đầu
 • Chuẩn bị
 • Kỹ thuật gia công và LDCT
 • Nghiệm thu cốt thép

Nội dung đào tạo mô đun Kỹ thuật ván khuôn

 • Bài mở đầu
 • Chuẩn bị
 • Kỹ thuật gia công, lắp dựng ván khuôn
 • Nghiệm thu ván khuôn

Nội dung đào tạo mô đun Kỹ thuật bê tông

 • Bài mở đầu
 • Chuẩn bị
 • Kỹ thuật đổ bê tông
 • Nghiệm thu bê tông

Nội dung đào tạo mô đun Kỹ thuật hoàn thiện

 • Bài mở đầu
 • Chuẩn bị
 • Kỹ thuật hoàn thiện
 • Nghiệm thu hoàn thiện

Đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật xây dựng

Lợi ích khi tham gia đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật xây dựng

Nắm vững được các kỹ năng và kiến thức về kỹ thuật xây dựng;

Biết cách tính toán cấp phối vữa xây, vữa bê tông, đọc được bản vẽ xây dựng;

Tiên lượng và lập được dự toán xây dựng một số hạng mục công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;

Được cung cấp toàn bộ tài liệu, bài giảng được biên soạn đầy đủ chi tiết;

Được hỗ trợ các thiết bị, dụng cụ (nếu có) trong suốt khoá đào tạo;

Được cấp chứng chỉ đào tạo sơ cấp nghề kỹ thuật xây dựng đúng theo quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH.

Đội ngũ nhân viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ trước và sau khoá học;

Mở rộng cơ hội nghề nghiệp tại các công ty, doanh nghiệp lớn, đảm nhận các vị trí liên quan đến xây dựng…

Hồ sơ đăng ký tham gia đào tạo sơ cấp nghề

Để tham gia lớp đào tạo sơ cấp nghề, học viên cần có:

 • Form đăng ký có xác nhận của công ty
 • 01 ảnh 3×4
 • 01 bản sao chứng minh nhân dân

 

 

ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ – VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG

Đào tạo sơ cấp nghề vận hành máy xây dựng chính là mở ra cơ hội học tập và rèn luyện cho các bạn trẻ. Bởi sau khi tốt nghiệp THPT có nhiều bạn không có nguyện vọng học lên Cao đẳng, Đại học mà chỉ muốn tìm việc làm ngay. Vì vậy các bạn sẽ lựa chọn học một ngành nghề mà mình mong muốn thông qua hình thức đào tạo sơ cấp nghề. Nghề vận hành máy xây dựng là một trong các ngành nghề được lựa chọn nhiều nhất. Thời gian đào tạo ngắn hạn nên có thể học nhanh và tìm việc ngay. Ngoài ra, các đối tượng đã đi làm cũng có thể tham gia khoá học này để bổ sung thêm kiến thức.

Đào tạo sơ cấp nghề vận hành máy xây dựng

Safety Care tổ chức đào tạo sơ cấp nghề vận hành máy xây dựng với mục đích truyền đạt kiến thức và bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động. Những người đang làm các công việc có liên quan đến vận hành máy móc, thiết bị nâng hạ, xe ủi, xe đào đất…Sau khi đào tạo sẽ trực tiếp cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo quy định.

Đối tượng tuyển sinh: Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, trình độ văn hóa tối thiểu 9/12 và có sức khỏe tốt.

Thời gian đào tạo: 300 giờ, trong lý thuyết 104 giờ, thực hành và kiểm tra 196 giờ.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo sơ cấp nghề – Vận hành máy xây dựng

Đào tạo sơ cấp nghề vận hành máy xây dựng

Mục tiêu của khoá đào tạo sơ cấp nghề vận hành máy xây dựng

 • Tổng hợp các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy xây dựng và các thiết bị phụ trợ của nồi hơi.
 • Kiến thức về các yếu tố nguy hiểm khi vận hành máy xây dựng.
 • Chính sách, quy định của Nhà nước Việt Nam về thiết kế, chế tạo, mua bán, quản lý, sử dụng, sửa chữa máy xây dựng.
 • Cách vận hành các loại máy (ủi, đào, xúc, san, đầm lèn). Đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, chăm sóc bảo dưỡng, bảo quản, chuẩn đoán, phát hiện hư hỏng thông thường và tiến hành sửa chữa đúng kỹ thuật.
 • Tính toán được hiệu quả kinh tế trong quá trình sản xuất. Biết khai tác đến mức cao nhất khả năng phục vụ của phương tiện, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
 • Vận dụng một cách hiệu quả kiến thức đã học vào thực tế sản xuất tại địa phương.
 • Có ý thức tự giác, tích cực tìm hiểu kiến thức nghề nghiệp. Tích cực tham gia học tập nghiêm túc các môn lý thuyết và thực hành tay nghề đầy đủ trong quá trình đào tạo.
 • Có thể làm việc tại các vị trí như nhân viên kỹ thuật hoặc công nhân vận hành các loại máy (ủi, đào, xúc, san, đầm lèn). Có thể tham gia tổ chức, điều hành hoạt động của một tổ, một nhóm thi công…
 • Có thể tự kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến máy công trình này.

Thời gian đào tạo và thời gian thực học tối thiểu

1. Thời gian đào tạo của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

 •  Thời gian đào tạo: 03 tháng
 • Thời gian học tập: 12 tuần
 • Thời gian thực học tối thiểu: 300 giờ
 • Thời gian ôn và kiểm tra hết môn học, mô đun và làm bài thi tốt nghiệp: 20 giờ (trong đó thi tốt nghiệp: 10 giờ)

2. Phân bố thời gian thực học tối thiểu:

 • Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 300 giờ
 • Thời gian học lý thuyết: 104 giờ
 • Thời gian học thực hành: 196 giờ
 • Thời gian kiểm tra: 25 giờ

Danh mục đào tạo sơ cấp nghề vận hành máy xây dựng

Mô đun 1: Giới thiệu chung về máy chuyên dùng

Mô đun 2: Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc chung của các loại máy

Mô đun 3: Cách thức bảo dưỡng và sửa chữa

Mô đun 4: Hướng dẫn kỹ thuật lái máy và phương pháp thi công

Mô đun 5: An toàn lao động và an toàn giao thông đường bộ

Mô đun 6: Thực tập lái máy chuyên dùng

Vậy danh mục đào tạo sơ cấp nghề vận hành máy xây dựng có tổng cộng 104 giờ giảng dạy lý thuyết và 186 giờ thực hành. Cuối cùng là Ôn tập và thi tốt nghiệp với 4 giờ lý thuyết, 6 giờ thực hành và 10 giờ làm kiểm tra.

Chương trình môn học trong từng Mô đun đào tạo

Các bài trong Mô đun 1

 • Tình hình sử dụng máy chuyên dùng ở Việt Nam
 • Công dụng và cách phân loại tổng thể các máy chuyên dùng
 • Tìm hiểu các thông số cơ bản của máy chuyên dùng
 • Các hệ thống cơ bản của máy chuyên dùng
 • Các bộ phận chính của máy chuyên dùng
 • Đặc tính kỹ thuật của máy chuyên dùng

Các bài trong Mô đun 2

 • Cơ cấu giảm tốc hành tinh
 • Hệ thống quay máy
 • Hệ thống di chuyển
 • Hộp số máy chuyên dùng
 • Cơ cấu các đăng
 • Hệ thống lái
 • Hệ thống thủy lực
 • Hệ thống khí ép
 • Hệ thống phanh
 • Hệ thống điều khiển
 • Hệ thống điện

Các bài trong Mô đun 3

 • Bảo dưỡng
 • Bảo dưỡng sau 50 giờ làm việc
 • Bảo dưỡng sau 100 giờ làm việc
 • Bảo dưỡng sau 250 giờ làm việc
 • Bảo dưỡng sau 500 giờ làm việc
 • Bảo dưỡng sau 100 giờ làm việc
 • Bảo dưỡng sau 2000 giờ làm việc

Các bài trong Mô đun 4

 • Kỹ thuật lái máy
 • Phương pháp thi công

Các bài trong Mô đun 5

 • An toàn lao động
 • Luật giao thông đường bộ

Các bài trong Mô đun 6

 • Thực tập lái máy chuyên dùng cơ bản
 • Thực tập lái máy chuyên dùng tổng hợp

Đào tạo sơ cấp nghề vận hành máy xây dựng

Lợi ích khi được đào tạo sơ cấp nghề vận hành máy xây dựng

 1. Nắm vững được các kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy xây dựng…Các kỹ năng an toàn khi vận hành máy xây dựng.
 2. Biết cách chăm sóc, bảo dưỡng, phát hiện được hư hỏng để sửa chữa…
 3. Vận dụng được kiến thức đã học vào trong thực tiễn một cách hiệu quả.
 4. Được cung cấp đầy đủ tài liệu được biên soạn chi tiết đầy đủ theo đúng chương trình đào tạo;
 5. Được hỗ trợ thiết bị, dụng cụ thực hành (nếu có) trong suốt chương trình đào tạo;
 6. Được cấp chứng chỉ đào tạo sơ cấp nghề vận hành máy xây dựng đúng theo quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH.
 7. Được hỗ trợ tư vấn miễn phí trước và sau khi đào tạo.

Trên đây là một số lợi ích mà người lao động nhận được khi tham gia khoá đào tạo sơ cấp nghề vận hành máy xây dựng tại Safety Care. Ngoài ra, học viên còn được nâng cao cơ hội việc làm, đảm nhận được các công việc có liên quan đến vận hành các loại máy…Tổ chức điều hành các nhóm thi công…

Hồ sơ đăng ký tham gia đào tạo sơ cấp nghề vận hành máy xây dựng

Để tham gia lớp đào tạo sơ cấp nghề, học viên cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

 • Form đăng ký có xác nhận của công ty
 • 01 ảnh 3×4
 • 01 bản sao chứng minh nhân dân

 

error: Alert: Content is protected !!
Content Protection by DMCA.com