Đào tạo an toàn bức xạ

Đào tạo an toàn bức xạ là hoạt động nhằm phòng chống những tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả của chiếu xạ đối với con người, môi trường. Bên cạnh đó, khóa đào tạo cung cấp kiến thức, kỹ năng về an toàn bức xạ cho các cá nhân và doanh nghiệp có hoạt động về bức xạ

1. Đối tượng tham gia đào tạo an toàn bức xạ

Các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ; nhân viên bức xạ; người phụ trách an toàn; tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Cụ thể:

 • Các nhân viên bức xạ mới, người phụ trách an toàn mới chưa qua đào tạo hoặc nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn có giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (giấy chứng nhận đào tạo chỉ có giá trị trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp).
 • Cán bộ quản lý và nhân viên, kỹ thuật viên làm việc trong các ngành công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải,… có sử dụng kỹ thuật phân tích, chụp NDT bằng nguồn phóng xạ và máy phát tia X (X-ray, XRF, Sky-Ray, máy kiểm tra bo mạch điện tử, máy phân tích huỳnh quang tia X,..)
 • Cán bộ quản lý, bác sĩ và kỹ thuật viên làm việc tại các cơ sở ý tế có thiết bị X-quang chuẩn đoán, y học hạt nhân, xạ trị và ung bướu…

2. Quy định về thời gian đào tạo an toàn bức xạ:

– Đối với nhân viên bức xạ

 • Nhân viên bức xạ phải được đào tạo theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành. Được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ theo quy định và chỉ được tiến hành công việc bức xạ sau khi được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ.
 • Đào tạo định kỳ 03 năm một lần nhằm bổ sung kiến thức chuyên sau, cập nhật thông tin mới về an toàn bức xạ.
 • Hàng năm nhân viên bức xạ phải được huấn luyện các quy định của cơ sở về các nội dung liên quan đến bảo đảm an toàn bức xạ, quy trình ứng phó sự cố bức xạ, được phổ biến các quy định mới, các thông tin mới về bảo đảm an toàn bức xạ.

– Đối với người phụ trách an toàn

 • Người phụ trách an toàn phải được đào tạo theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn.
 • Định kỳ 03 năm một lần người phụ trách an toàn phải được đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức chuyên sâu, thông tin mới về an toàn bức xạ.

3. Nội dung chương trình đào tạo an toàn bức xạ

Chương trình đào tạo an toàn bức xạ được xây dựng phù hợp với công việc đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ theo quy định của Thông tư 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và công nghệ quy định về đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

a) Nội dung đào tạo cho nhân viên bức xạ (trong X-quang chuẩn đoán y tế; trong xạ trị; trong y học hạt nhân; trong chiếu xạ công nghiệp; trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp; trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ; trong sử dụng nguồn phóng xạ kín) gồm những nội dung:

 • Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa
 • Tương tác của bức xạ với vật chất
 • Ghi đo bức xạ
 • Hiệu ứng sinh học của bức xạ (tương tác với cơ thể con người)
 • Nguyên lý làm việc của các thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan
 • Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
 • Hướng dẫn đảm bảo an toàn bức xạ đối với việc sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ
 • Hướng dẫn đảm bảo an toàn bức xạ trong vận chuyển
 • Hệ thống các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn bức xạ
 • Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
 • Yêu cần đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ
 • Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ

b) Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ

 • Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa
 • Tương tác của bức xạ với vật chất
 • Ghi đo bức xạ
 • Hiệu ứng sinh học của bức xạ
 • Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài
 • Bảo vệ chống chiếu xạ trong và hướng dẫn tẩy xạ
 • Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ
 • Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
 • Công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ
 • Các giai đoạn trong ứng phó sự cố bức xạ
 • Thực hành một số kịch bản ứng phó sự cố bức xạ điển hình

c) Chương trình đào bức xạ cho người phụ trách an toàn

– Tổ chức quản lý an toàn bức xạ tại cơ sở:

 • Hướng dẫn xây dựng chính sách quản lý an toàn bức xạ, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong công tác bảo đảm an toàn bức xạ tại cơ sở;
 • Hướng dẫn xây dựng nội quy an toàn bức xạ tại cơ sở;
 • Hướng dẫn lập và lưu giữ hồ sơ về an toàn bức xạ.

– Hướng dẫn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở:

 • Phân tích nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ;
 • Phân công trách nhiệm trong ứng phó sự cố;
 • Hướng dẫn lập một số kịch bản ứng phó sự cố điển hình.

– Hướng dẫn khai báo, cấp phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ:

 • Hướng dẫn yêu cầu, trình tự thủ tục khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;
 • Hướng dẫn xây dựng bản báo cáo đánh giá an toàn/báo cáo phân tích an toàn.

– Hệ thống quản lý chất lượng đối với công việc bức xạ, cơ sở tiến hành công việc bức xạ và cơ sở hạt nhân, cụ thể:

 • Cơ sở X-quang chẩn đoán y tế;
 • Cơ sở xạ trị;
 • Cơ sở y học hạt nhân;
 • Cơ sở chiếu xạ công nghiệp;
 • Cơ sở chụp ảnh bức xạ công nghiệp;
 • Cơ sở thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ;
 • Cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ;
 • Cơ sở địa vật lý phóng xạ;
 • Cơ sở sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ;
 • Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ kín khác;
 • Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ hở khác;
 • Cơ sở hạt nhân.

Tùy theo đối tượng tham dự khóa học, chúng tôi sẽ thiết kế nội dung chương trình đào tạo chuyên biệt theo yêu cầu, mục đích và lĩnh vực nghề nghiệp của từng đối tượng và doanh nghiệp

4. Vì sao chọn Safety Care là đơn vị đào tạo an toàn bức xạ

 • Đội ngũ chuyên gia có trình độ cao và nhiều năm kinh nghiệm ở lĩnh vực an toàn bức xạ sẽ chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế trong công việc đem lại nhiều thông tin bổ ích cho học viên.
 • Giáo án được biên soạn, xây dựng theo hướng cải tiến, không ngừng cập nhật kiến thức mới nhưng vẫn đảm bảo nội dung theo chuẩn do Bộ Khoa học công nghệ quy định.
 • Mức cho phí hợp lí; thời gian đào tạo linh hoạt phù hợp cho học viên và doanh nghiệp
 • Chúng tôi hỗ trợ trước và sau chương trình đào tạo hoàn toàn miễn phí, nhiệt tình
 • Sau khóa đào tạo, học viên được cấp giấy chứng nhận an toàn bức xạ theo tiêu chuẩn của Sở khoa học Công nghệ
 • Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo cho nhiều đối tượng an toàn bức xạ phù hợp với từng loại hình công việc bức xạ khác nhau.
logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Bình luận của học viên:

error: Alert: Content is protected !!