Chứng chỉ huấn luyện an toàn

Chứng chỉ huấn luyện an toàn

Safety Care là một trong những công ty huấn luyện an toàn uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi luôn cam kết với khách hàng và đảm bảo về chất lượng giảng dạy. Căn cứ theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP quy định một số Điều của Luật an toàn vệ sinh lao động. Liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Học viên sau khi được huấn luyện sẽ được cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn đúng theo quy định.

Các nhóm đối tượng huấn luyện

Theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP thì các nhóm đối tượng được tham gia huấn luyện và được cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn bao gồm:

Nhóm 1: Các đối tượng làm công tác quản lý và phụ trách an toàn vệ sinh lao động. Bao gồm người đứng đầu đơn vị, chi nhánh như giám đốc, quản đốc…Trưởng các phòng ban, bộ phận kinh doanh, sản xuất, kỹ thuật. Ngoài ra còn có cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Những người làm nhiệm vụ chuyên trách hay bán chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, người làm công tác giám sát an toàn vệ sinh lao động cũng được xếp vào nhóm 2.

Nhóm 3: Những đối tượng đang làm các công việc thuộc danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 2, 3, và 5 bao gồm cả những người học nghề, thử việc, thực tập để làm việc cho doanh nghiệp.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế

Nhóm 6: An toàn vệ sinh viên

Nội dung huấn luyện an toàn lao động

Nội dung huấn luyện và cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn

Nhóm 1

 • Hệ thống các chính sách, quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động

Nhóm 2

 • Hệ thống các chính sách, quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Những nội dung huấn luyện chuyên ngành

Nhóm 3

 • Hệ thống các chính sách, quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Những nội dung huấn luyện chuyên ngành

Nhóm 4

 • Kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động
 • Huấn luyện trực tiếp tại chỗ làm việc

Nhóm 5

 • Hệ thống các chính sách, quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Huấn luyện và cấp chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn y tế lao động

Nhóm 6

 • Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 4
 • Kỹ năng và các phương pháp hoạt động của an toàn vệ sinh viên
logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Bình luận của học viên:

error: Alert: Content is protected !!