Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động

Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động

Safety Care tổ chức huấn luyện và cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động theo đúng tiêu chuẩn. Các khóa học tại Safety Care được xây dựng chi tiết sát với thực tế công việc. Nhằm giúp các học viên dễ dàng nắm được vấn đề. Qua đó ứng dụng vào thực tiễn công việc một cách hiệu quả.

Safety Care cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động căn cứ theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP. Trong đó có quy định một số Điều của Luật an toàn vệ sinh lao động. Có liên quan đến kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Các khóa học huấn luyện an toàn lao động

 • Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
 • Khóa huấn luyện sơ cấp cứu
 • Khóa huấn luyện an toàn hóa chất
 • Khóa huấn luyện an toàn điện
 • Khóa huấn luyện an toàn thiết bị nâng
 • Khóa huấn luyện an toàn thiết bị áp lực
 • Khóa huấn luyện an toàn làm việc trên cao
 • Khóa huấn luyện an toàn phòng cháy chữa cháy
 • Khóa huấn luyện an toàn thoát hiểm nhà cao tầng
 • Khóa huấn luyện an toàn làm việc trong văn phòng
 • Khóa huấn luyện an toàn phòng vệ lái xe
 • Khóa huấn luyện an toàn trong không gian hạn chế

Khoá huấn luyện an toàn lao động

Đối tượng được cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động

Safety Care huấn luyện an toàn lao động cho các nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4 và nhóm 6. Các nhóm đối tượng này sau khi huấn luyện sẽ được cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động. Các nhóm đối tượng đó là:

Nhóm 1: Người làm công tác quản lý doanh nghiệp như giám đốc, quản đốc…Trưởng các bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, nhân sự…

Nhóm 2: Người phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc vừa làm công tác vừa làm quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Nhóm 3: Người lao động đang làm công việc thuộc danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Nhóm 4: Người lao động không thuộc cái nhóm 1, 2, 3, 5. Bao gồm cả người học việc, thử việc, học nghề để làm việc cho chủ doanh nghiệp

Nhóm 5: Người làm công tác y tế, cứu thương

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên được quy định tại Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Đối tượng huấn luyện an toàn lao động

Thời hạn của chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động

Sau khi huấn luyện, người lao động sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện. Thời hạn của giấy chứng nhận là 2 năm. Sau 2 năm, người lao động phải được huấn luyện lại theo quy định của pháp luật. Còn đối với chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động thì sẽ có thời hạn là 5 năm. Căn cứ theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP, các nhóm đối tượng sẽ có thời gian huấn luyện định kỳ khác nhau. Trong đó:

 • Nhóm 1 huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần
 • Nhóm 2 huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần
 • Nhóm 3 huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần
 • Nhóm 4 huấn luyện định kỳ ít nhất mỗi năm một lần
 • Nhóm 5 huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần
 • Nhóm 6 huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần

 

logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Bình luận của học viên:

error: Alert: Content is protected !!