Cấp chứng chỉ an toàn lao động

I. Đối tượng tham gia huấn luyện để được cấp chứng chỉ an toàn lao động

Cấp chứng chỉ an toàn lao động theo quy định của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội. Căn cứ vào Nghị định 44/2016/NĐ-CP, các nhóm đối tượng được cấp chứng chỉ an toàn lao động bao gồm 6 nhóm. 

Nhóm 1: Người làm quản lý, phụ trách những công việc về an toàn, vệ sinh lao động.

Người đứng đầu ở các đơn vị, chính nhánh trực thuộc, các phòng ban, quản đốc phân xưởng;

Cấp phó của người đứng đầu theo quy định, phụ trách các công việc liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

Chuyên trách hoặc bán chuyện trách về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở.

Người trực tiếp giám sát những công việc về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3: Người lao động làm những công việc mà có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Những công việc nằm trong danh mục công việc có yêu cầu cao về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. 

Nhóm 4: Người lao động không nằm trong các nhóm quy định. Bao gồm cả người thực tập, học nghề, thử việc để làm việc cho người lao động.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên căn cứ theo quy định tại Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm đối tượng tham gia huấn luyện

II. Nội dung chương trình huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn lao động

a. Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 1: 

– Chuyên đề 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
– Chuyên đề 2:  Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động ở cơ sở;
– Chuyên đề 3: Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và các biện pháp khắc phục, phòng ngừa;
– Chuyên đề 4: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện.

b. Nội dung học an toàn lao động nhóm 2:

– Chuyên đề 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
– Chuyên đề 2:  Nghiệp vụ tổ chức công tác an toàn lao động,vệ sinh lao động ở cơ sở;
– Chuyên đề 3: Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phổ biến phát sinh các nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn;
– Chuyên đề 4: Huấn luyện tùy thuộc vào tính đặc thù của từng ngành nghề riêng biệt theo quy định;
– Chuyên đề 5: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện;

c. Nội dung học an toàn lao động nhóm 3: 

– Chuyên đề 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
– Chuyên đề 2: Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
– Chuyên đề 3:  Các yếu tố nguy hiểm, gây hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và vệ sinh lao động;
– Chuyên đề 4: Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc. Hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
– Chuyên đề 5: Đối phó và xử lý những trường hợp sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động;
– Chuyên đề 6: Việc huấn luyện còn phải tùy thuộc vào tính đặc thù của từng công việc hoặc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
– Chuyên đề 7: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện

Nội dung huấn luyện an toàn lao động

III. Hồ sơ đăng ký tham gia khóa học để được cấp chứng chỉ an toàn

Hồ sơ đăng ký tham gia huấn luyện tại Safety Care bao gồm:

  • 02 ảnh 3×4
  • Họ và tên
  • Ngày tháng năm sinh
  • 01 bản sao chứng minh thư nhân dân

 

logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Bình luận của học viên:

Viết một bình luận

error: Alert: Content is protected !!