Các nguyên tắc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường

An toàn lao động và vệ sinh môi trường là hai khía cạnh không thể tách rời nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và hạn chế tác hại đối với môi trường. Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về ý nghĩa và các nguyên tắc của an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Ý nghĩa của việc quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường

Việc quy định vấn đề an toàn lao động và vệ sinh môi trường thành một chế độ trong luật lao động có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn.

  • Nó biểu hiện sự quan tâm của nhà nước đối với vấn đề đảm bảo sức khỏe làm việc lâu dài cho người lao động.
  • Các quy định về đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường phản ánh nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động trong vấn đề đảm bảo sức khỏe cho người lao động và vấn đề môi trường.
  • Nhằm đảo bảo các điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ lao động. Cụ thể, việc tuân theo các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường đòi hỏi người sử dụng lao động trong quá trình sử dụng lao động phải đảm bảo các điều kiện này.

Các nguyên tắc của an toàn lao động, vệ sinh môi trường

an-toan-ve-sinh-lao-dong 2
Người lao động cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn lao động

Nhà nước quy định nghiêm ngặt chế độ an toàn lao động, vệ sinh môi trường

An toàn lao động, vệ sinh môi trường có liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người lao động. Nhà nước quy định nghiêm ngặt chế độ bảo hộ lao động từ khâu ban hành văn bản pháp luật đến tổ chức thực hiện và xử lí vi phạm.

Thực hiện toàn diện và đồng bộ an toàn lao động, vê sinh môi trường

Nguyên tắc thực hiện toàn diện và đồng bộ an toàn lao động, vệ sinh môi trường thể hiện trên các măt sau:

  • An toàn lao động và vê sinh môi trường là bộ phận không thể tách tời khỏi các khâu lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
  • An toàn lao động và vệ sinh môi trường là trách nhiệm của không chỉ người sử dụng lao động mà còn của cả người lao động nhằm đảm bảo sức khỏe tính mạng của bản than và môi trường lao động.

Đề cao và đảm bảo quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong viêc thực hiện an toàn lao động, vệ sinh môi trường

Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường mang tính quần chúng rộng rãi, do vậy chúng là một nội dung quan trọng thuộc chức năng của bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động của tổ chức công đoàn.

Người sử dụng lao động tuyên truyền giáo dục người lao động tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Công đoàn tham gia thực hiện quyền kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Trên đây là một số thông tin về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Bạn đọc thấy có ích, có thể chia sẻ thông tin để mọi người cùng biết nhé.

logo-safetycare

Công ty TNHH Safety Care
phone-safetycare 0286 2861 257
gmail-safetycare training@safetycare.com.vn
home-safetycare
120 Vũ Tông Phan, Khu Phố 5, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Bình luận của học viên:

Viết một bình luận

error: Alert: Content is protected !!