Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động

1. Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động có cần thiết không?

Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động là yêu cầu bắt buộc tham gia đối với mỗi cá nhân khi tham gia lĩnh vực an toàn lao động. Nó được quy định rõ tại Điều 51 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, ngày 05/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung 24 nội dung các Điều, Khoản của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng trong đó có Điều 51 quy định về Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng.

2. Đối tượng áp dụng thay đổi về việc cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động.
 • Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.
 • Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Người sử dụng lao động.
 • Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

3. Quy định mới về cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động:

Cụ thể tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP điều chỉnh sửa đổi, không quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng. Thay vào đó các cán bộ phụ trách công tác an toàn lao động hoặc cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định về điều kiện hành nghề của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Như vậy, chỉ cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các hoạt động sau:

 • Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
 • Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng
 • Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng
 • Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

Bên cạnh đó, Nghị định 42 cũng điều chỉnh liên quan về cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình. Nghị định 42 chỉ quy định 06 lĩnh vực cần cấp chứng chỉ hành nghề gồm:

 • Thiết kế kiến trúc công trình
 • Thiết kế kết cấu công trình
 • Thiết kế điện – cơ điện công trình
 • Thiết kế cấp – thoát nước
 • Thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt
 • Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình

Giảm 02 lĩnh vực không bắt buộc có chứng chỉ hành nghề so với Nghị định 59 gồm:

 • Thiết kế nội – ngoại thất công trình, thiết kế cảnh quan
 • Thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng.

Do đó, những cá nhân phụ trách an toàn lao động trong xây dựng chỉ tuân thủ quy định về điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

Vì vậy khi làm công tác an toàn, bạn chỉ cần chứng chỉ an toàn nhóm 2 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018, Safety Care có chức năng huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn theo chuyên môn nghề nghiệp.

Safety Care là đơn vị huấn luyện, đào tạo được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng C đối với các nhóm:

Nhóm 1: Người làm công tác quản lý

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo thông tư số 13-2016/BLĐTBXH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5

Nhóm 5: Người làm công tác y tế

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015

Sau khi kết thúc khóa huấn luyện và thông qua kì sát hạch, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Quý doanh nghiệp, cá nhân có thắc mắc về chứng chỉ hành nghề an toàn lao động cần giải đáp hoặc muốn tư vấn các khóa học an toàn lao động vui lòng liên hệ đường dây nóng để được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

Huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn lao động

I. Huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn nhằm mục đích nâng cao kỹ năng làm việc cho người lao động. Nhằm hạn chế những rủi ro tai nạn không đáng có. Đối với những người lao động làm việc trong môi trường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Bắt buộc phải được huấn luyện an toàn theo quy định của pháp luật. Đặc biệt là những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Doanh nghiệp tổ chức huấn luyện an toàn theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP. Trong đó có quy định một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động. Có liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Nghị định 44/2016 NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Huấn luyện an toàn

II. Nội dung huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn nhóm 1 bao gồm các nội dung:

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn nhóm 2 bao gồm các nội dung:

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Nội dung huấn luyện chuyên ngành

Huấn luyện an toàn nhóm 3 bao gồm các nội dung:

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động
 • Nội dung huấn luyện chuyên ngành

Huấn luyện an toàn nhóm 4 bao gồm các nội dung:

 • Kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động
 • Huấn luyện trực tiếp tại khu vực làm việc

Huấn luyện an toàn nhóm 5 bao gồm các nội dung:

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
 • Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh
 • Huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

Huấn luyện an toàn nhóm 6 bao gồm các nội dung:

 • Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo nhóm 4
 • Các kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn vệ sinh viên

III. Đối tượng phải tham gia huấn luyện an toàn

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách các công việc liên quan đến an toàn vệ sinh lao động;

Nhóm 2: Người đang làm công tác an toàn vệ sinh lao động;

Nhóm 3: Người lao động làm các công việc có những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động;

Nhóm 4: Người lao động không nằm trong các nhóm 1, 2, 3, 5 bao gồm cả người học nghề, thực tập, thử việc;

Nhóm 5: Người đang làm công tác y tế

Nhóm 6: An toàn vệ sinh viên

Đối tượng huấn luyện an toàn

IV. Thời gian huấn luyện lại cho các nhóm đối tượng

Nhóm 1 huấn luyện định kỳ ít nhất là 2 năm một lần;

Nhóm 2 huấn luyện định kỳ lại ít nhất 2 năm một lần;

Nhóm 3 huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần;

Nhóm 4 huấn luyện định kỳ ít nhất mỗi năm một lần;

Nhóm 5 huấn luyện định kỳ ít nhất là 2 năm một lần. Riêng chứng chỉ chuyên môn y tế lao động có thời hạn 5 năm còn giấy chứng nhận chỉ có thời hạn 2 năm;

Nhóm 6 huấn luyện ít nhất là 2 năm một lần và thời hạn của chứng nhận là 2 năm.

 

 

Khóa huấn luyện “Sơ cấp cứu cơ bản” – Tháng 10/2017

khoa-huan-luyen-cap-cuu-co-ban-01

Được quy định tại Điều 9, Thông tư 19/2016/TT-BYT về hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, khóa huấn luyện sơ cấp cứu cần được thực hiện hằng năm cho đối tượng là người lao động hoặc người được phân công tham gia lực lượng sơ cứu, cấp cứu. Hơn thế nữa, giá trị mà Safety Care mang lại trong khóa huấn luyện “Sơ cấp cứu cơ bản” không chỉ là giúp doanh nghiệp, tổ chức thực thi theo quy định pháp luật mà đặc biệt chú trọng đến việc cung cấp đầy đủ cho học viên những kiến thức và kỹ năng để họ có thể tiến hành sơ cấp cứu kịp thời khi xảy một tai nạn hoặc trường hợp cần sự hỗ trợ của y tế trong môi trường làm việc.

khoa-huan-luyen-cap-cuu-co-ban-01

I. Tầm quan trọng của sơ cấp cứu

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016 trên toàn quốc đã xảy ra 7.981 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 8.251 người bị nạn trong đó có 799 vụ TNLĐ chết người với số người chết lên đến 862 người. Đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh là khu vực có nhiều TNLĐ nhất cả nước (112 người chết trên tổng số 1762 người bị nạn). Đứng ngay sau đó là các tỉnh thành đang có tốc độ phát triển đô thị hóa – công nghiệp hóa mạnh mẽ như Bình Dương, Đồng Nai,…

Phân tích cho thấy rằng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến xảy ra tai nạn lao động chết người là do người sử dụng lao động, chiếm tới 52,8% số vụ. Trong đó có hai nguyên nhân trực tiếp liên quan đến trách nhiệm sơ cấp cứu là việc người sử dụng lao động không tổ chức huấn luyện an toàn lao động (9,7%) và không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động (1%). Hai nguyên nhân này cũng là nguyên nhân gián tiếp góp phần gây nên 18,9% số vụ tai nạn chết người do bản thân người lao động gây ra; bởi trong đó có 17,2% do người vi phạm quy trình và 1,7% do người lao động không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân.

II. Nội dung huấn luyện sơ cấp cứu

 • Thời gian đào tạo: 8h30 – 16h30, Thứ bảy ngày 28/10/2017 (bao gồm lý thuyết lẫn thực hành).
 • Địa điểm: 140 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Như đã đề cập ở trên, giá trị mà Safety Care mang đến ở khóa huấn luyện này sẽ được cụ thể hóa thông qua sự huấn luyện chuyên nghiệp và đầy tính tương tác của giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sơ cấp cứu cùng đội ngũ trợ giảng năng động, nhiệt tình. Trong đó các nội dung chính được huấn luyện bao gồm:

 • Nắm được cấu tạo và chức năng cơ bản của một số hệ trên cơ thể.
 • Đánh giá mức độ thương tật và các mối đe dọa đến sự an toàn của chính họ.
 • Biết về các biện pháp để nhanh chóng sơ cấp cứu cho nạn nhân trong trường hợp khẩn cấp bao gồm:

– Tiếp cận nạn nhân

– Áp dụng các kỹ thuật hồi sức

– Cầm máu

– Áp dụng thích hợp các biện pháp xoa bóp tim ngoài lồng ngực

– Áp dụng các biện pháp thích hợp trong trường hợp bị bỏng, bao gồm bị bỏng do điện và bỏng hóa chất

– Áp dụng kỹ thuật cứu hộ & di chuyển nạn nhân

– Kỹ thuật băng bó vết thương và sử dụng các thiết bị sơ cấp cứu

– Kiến thức sơ cấp cứu cơ bản khi gãy xương

khoa-huan-luyen-cap-cuu-co-ban-01-minIV. Kết quả đạt được sau huấn luyện

 • Bổ sung các chứng chỉ Sơ cấp cứu cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc.
 • Được trang bị và cập nhật các kiến thức mới nhất về sơ cấp cứu.
 • Kỹ năng xử lý tình huống thực tế khi xảy ra tai nạn lao động và các kỹ năng sơ cấp cứu cần thiết khác cho từng trường hợp cụ thể.

V. Hình thức đăng ký

Link đăng ký: goo.gl/t9psZw

Lệ phí tham dự: 499,000VNĐ

(Bao gồm cả chi phí huấn luyện, tài liệu, cấp chứng nhận từ Safety Care, teabreak). Đặc biệt, bạn sẽ được giảm 10% nếu đăng ký theo nhóm 3 người trở lên.

khoa-huan-luyen-cap-cuu-co-ban-02-min

Hình thức thanh toán: chuyển khoản hoặc đóng trực tiếp tại Safety Care (120 Vũ Tông Phan, phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh).

Để được tư vấn chi tiết về khóa huấn luyện, vui lòng liên hệ số điện thoại (028 6274 4291 hoặc 0901 353 080) và email (training@safetycare.com.vn).

VI. Một số khóa huấn luyện sơ cấp cứu đã được Safety Care thực hiện:

 • Công ty Molenbergnatie: https://www.youtube.com/watch?v=YZVN90LqfXg
 • Công ty TNHH TTCL: https://www.youtube.com/watch?v=VT6H4msn8QY&t=1s

 

Huấn luyện người canh lửa

nguoi canh lua 1

Safety Care cung cấp đến các học viên khóa huấn luyện người canh lửa. Khóa học này nhằm cung cấp cho học viên sự hiểu biết về các mối nguy về lửa, giảm thiểu nguy cơ cháy và đám cháy có khả năng khống chế sẽ được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả, giảm thiểu nguy hiểm về người và thiệt hại về tài sản.

PHƯƠNG THỨC HUẤN LUYỆN KẾT HỢP LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH ĐỂ ĐẢM BẢO HỌC VIÊN NẮM CHẮC KIẾN THỨC VÀ ÁP DỤNG ĐƯỢC VÀO THỰC TẾ

Nội dung khóa huấn luyện người canh lửa

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ nắm vững các nội dung sau:

 • Trình bày các tính chất hóa học của lửa
 • Nhận biết và loại bỏ mối nguy về lửa và chất dễ nổ.
 • Kế hoạch phòng cháy
 • Vai tròn của người canh lửa
 • Thực hiện giấy phép làm việc cho công việc sinh nhiệt
 • Kiểm tra và sử dụng bình chữa cháy thích hợp đối với mỗi loại đám cháy
 • Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp
 • Kích hoạt hệ thống báo động và cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp
 • Thực hiện biện pháp kỹ thuật để loại bỏ và giảm thiểu khả năng cháy nổ
 • Thực hiện sử dụng các bình chữa cháy.

KHÓA HUẤN LUYỆN NÀY KHÔNG CÓ YÊU CẦU NÀO BẮT BUỘC PHẢI CÓ TRƯỚC KHI THAM GIA

nguoi canh lua 2

Kết quả học viên sẽ đạt được sau khóa huấn luyện người canh lửa

Sau khi kết thúc khóa học, học viên nắm vững các nội dung sau:

 • Trình bày các tính chất hóa học của lửa
 • Nhận biết và loại bỏ mối nguy về lửa và chất dễ nổ.
 • Kế hoạch phòng cháy
 • Vai tròn của người canh lửa
 • Thực hiện giấy phép làm việc cho công việc sinh nhiệt
 • Kiểm tra và sử dụng bình chữa cháy thích hợp đối với mỗi loại đám cháy
 • Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp
 • Kích hoạt hệ thống báo động và cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp
 • Thực hiện biện pháp kỹ thuật để loại bỏ và giảm thiểu khả năng cháy nổ
 • Thực hiện sử dụng các bình chữa cháy.

KHÓA HUẤN LUYỆN NGƯỜI CANH LỬA CÓ THỜI LƯỢNG TRONG 1 NGÀY

Bạn được gì khi tham gia huấn luyện cùng chúng tôi?

 • Bạn được cung cấp “Tài liệu huấn luyện người canh lửa” đạt chuẩn do những giảng viên kinh nghiệm biên soạn
 • Được tham gia huấn luyện theo phương pháp hiệu quả với những giảng viên dày dặn kinh nghiệm
 • Được tham gia thực hành kỹ lưỡng, thực hành đến khi bạn thành thạo
 • Được hỗ trợ tư vấn an toàn vệ sinh lao động miễn phí 100%
 • Được cung cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động theo nghị định 44
 • Được cung cấp sổ “Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động”

SAFETY CARE Tự hào là đơn vị huấn luyện an toàn lao động chuyên nghiệp

 • Huấn luyện đúng luật và phải áp dụng được vào thực tế: Đúng luật là điều cơ bản mà một đơn vị tổ chức uy tín phải đáp ứng được. Tuy nhiên, bạn và nhân viên của bạn cần nhiều hơn thế. Bạn tham gia huấn luyện không chỉ vì luật, mà vì sức khỏe và sinh mạng của chính bạn. Safety Care hiểu điều đó. Thế nên, nội dung huấn luyện phải đi sát vào thực tế và ứng dụng được trong cuộc sống và làm việc của bạn.
 • Hỗ trợ tư vấn an toàn vệ sinh lao động miễn phí 100%: Nếu doanh nghiệp của bạn có bất kỳ thắc mắc nào không chỉ riêng huấn luyện an toàn hóa chất mà còn về những vấn đề an toàn khác,

Huấn luyện an toàn trong không gian hạn chế

huan luyen an toan trong khong gian han che 1

Làm việc trong không gian hạn chế là công việc mang tính nguy hiểm có thể gây thương vong lớn bởi môi trường làm việc trong không gian hạn chế lượng khí lưu chuyển ít, dễ xảy ra rủi ro mất an toàn lao động.

Khóa huấn luyện an toàn trong không gian hạn chế tại Safety Care là khóa học hữu ích cung cấp kiến thức và kỹ năng trong quá trình làm việc để ứng phó khi xảy ra sự cố. Trong quá trình học, giảng viên sẽ có những chia sẻ giúp học viên nâng cao ý thức để đảm bảo an toàn cho bản thân và doanh nghiệp.

Như thế nào là không gian hạn chế?

Không gian hạn chế là những nơi bị giới hạn bởi:

 • Hạn chế khoảng không, vị trí làm việc
 • Thiếu hoặc thừa ôxy trong không khí
 • Có sự xuất hiện của khí độc hoặc chất gây cháy
 • Hạn chế lối thoát hiếm

Không gian hạn chế có thể là: đường ống, hố, các thiết bị chứa,…

Mục tiêu khóa huấn luyện an toàn trong không gian hạn chế

Khóa huấn luyện này giúp các học viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc an toàn và kiểm soát môi trường độc hại trong không gian hạn chế.

Ai là người nên tham gia khóa huấn luyện này?

 • Công nhân, kỹ sư làm việc trong không gian hạn chế, không gian kín
 • Các cán bộ quản lý, giám sát an toàn

huan luyen an toan trong khong gian han che 2

Nội dung khóa huấn luyện an toàn trong không gian hạn chế

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện an toàn này, học viên sẽ có kiến thức & kỹ năng về lý thuyết và thực hành những điều sau đây:

 • Nhận biết được một không gian hạn chế
 • Xác định nguy cơ & rủi to trong không gian hạn chế
 • Hiểu rõ về hệ thống giấy phép làm việc trong không gian hạn chế
 • Hiểu rõ các thao tác làm việc an toàn trong không gian hạn chế
 • Các thiết bị kiểm tra khí & yêu cầu
 • Thông gió
 • Thiết bị cấp khí
 • Hiễu rõ quy trình sử dụng thẻ & khóa (LOTO)

Thời lượng khóa huấn luyện an toàn trong không gian hạn chế là 1 ngày

Phương pháp huấn luyện

Đến với Safety Care, các bạn sẽ được trải nghiệm phương pháp huấn luyện an toàn kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thực tế để giúp các học viên nắm rõ kiến thức hơn và quan trọng nhất là có thể áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế.

Bạn được gì khi tham gia huấn luyện cùng chúng tôi?

 • Bạn được cung cấp “Tài liệu huấn luyện an toàn trong không gian hạn chế” đạt chuẩn do những giảng viên kinh nghiệm biên soạn
 • Được tham gia huấn luyện theo phương pháp hiệu quả với những giảng viên dày dặn kinh nghiệm
 • Được tham gia thực hành kỹ lưỡng, thực hành đến khi bạn thành thạo
 • Được hỗ trợ tư vấn an toàn vệ sinh lao động miễn phí 100%
 • Được cung cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động theo nghị định 44
 • Được cung cấp sổ “Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động”

SAFETY CARE Tự hào là đơn vị huấn luyện an toàn lao động chuyên nghiệp

 • Huấn luyện đúng luật và phải áp dụng được vào thực tế: Đúng luật là điều cơ bản mà một đơn vị tổ chức uy tín phải đáp ứng được. Tuy nhiên, bạn và nhân viên của bạn cần nhiều hơn thế. Bạn tham gia huấn luyện không chỉ vì luật, mà vì sức khỏe và sinh mạng của chính bạn. Safety Care hiểu điều đó. Thế nên, nội dung huấn luyện phải đi sát vào thực tế và ứng dụng được trong cuộc sống và làm việc của bạn.
 • Hỗ trợ tư vấn an toàn vệ sinh lao động miễn phí 100%: Nếu doanh nghiệp của bạn có bất kỳ thắc mắc nào không chỉ riêng huấn luyện an toàn hóa chất mà còn về những vấn đề an toàn khác.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là điều không quá xa lạ nếu bạn là một người chủ lao động giỏi. Chúng ta không thể từ chối những lợi ích cơ bản mà công tác huấn luyện an toàn có thể đem lại như:

 • Nhận biết được các nguy cơ tiềm ẩn của tai nạn
 • Thiết lập những biện pháp phòng ngừa tai nạn trong quy trình sản xuất, vận hành thiết bị
 • Giảm thiểu chi phí cho các sự cố về con người lẫn máy móc
 • Giúp tăng năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm đầu cuối.
 • Tuân thủ đúng quy định, tránh rủi ro về pháp luật

Vì bạn hiểu được những lợi ích đó nên việc tổ chức huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những việc được bạn quan tâm rất nhiều. Như bạn cũng biết, trước đây, công tác huấn luyện được tuân thủ theo thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH, nhưng kể từ ngày 15/05/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Nghị định 44 này có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 với tổng số 6 chương, 47 điều, và 04 phụ lục.

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về sự thay đổi này, chúng ta hãy tìm hiểu xem nghị định 44 này có điều gì mới nhé.

Đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn lao động:

Theo nghị định 44, đối tượng tham dự khóa huấn luyện được chia thành 6 nhóm như sau:

 • Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)
 • Nhóm 2: Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ
 • Nhóm 4: Người lao động không thuộc nhóm 1, 2,3 và 5 bao gồm cả người học nghề và người thử việc
 • Nhóm 5: Người làm công tác y tế
 • Nhóm 6: An toàn vệ sinh viên

Nội dung huấn luyện an toàn lao động:

Nội dung huấn luyện an toàn lao động trong nghị định 44 được pháp luật quy định chặt chẽ và cụ thể hơn rất nhiều so với trước đây. Về cơ bản thì nhóm 1 và 3 không có thay đổi nhiều, trong khi các nhóm còn lại thì có những sự thay đổi như sau:

 • Đối với nhóm 2: Đối tượng thuộc nhóm này không cần phải học những kiến thức chung như nhóm 1 nữa. Thay vào đó, họ sẽ được đào tạo về Hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ, những nghiệp vụ công tác ATVSLĐ; và những nội dung huấn luyện chuyên ngành.
 • Đối với nhóm 4: Ngoài những kiến thức cơ bản về ATVSLĐ thì nhóm này phải được huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc về: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về ATVSLĐ tại nơi làm việc.
 • Đối với nhóm 5: Học viên cũng sẽ được đào tạo về Hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ; những nghiệp vụ công tác ATVSLĐ.Thêm vào đó, họ còn phải được huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động.
 • Đối với nhóm 6: Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của nhóm 6 giống như nhóm 4. Ngoài ra, học viên còn được huấn luyện kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn vệ sinh viên.

Thời gian huấn luyện an toàn lao động:

Đối với nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 4, thời gian huấn luyện không có thay đổi so với thông tư 27.

 • Nhóm 1 và nhóm 4 là 2 ngày (16 tiếng)
 • Nhóm 2 là 6 ngày (48 tiếng)
 • Trong đó, thời gian huấn luyện nhóm 3 được giảm 1 ngày so với trước đây, chỉ còn 3 ngày (24 tiếng).
 • Thời gian huấn luyện của nhóm 5 là dài nhất – 7 ngày (56 tiếng).
 • Trong khi, thời gian huấn luyện của nhóm 6 chỉ có 0,5 ngày (4 tiếng)

Chứng chỉ và chứng nhận huấn luyện an toàn lao động:

Người lao động sau khi tham gia huấn luyện đều có giấy xác nhận, nhưng giấy xác nhận này khác nhiều giữa nghị định 44 và thông tư 27.

So sánh mẫu chứng chỉ và chứng nhận:

Thời hạn và huấn luyện định kỳ:

Theo nghị định 44,  chứng chỉ, và chứng nhận có thời hạn và huấn luyện định kỳ như sau:

 • Nhóm 1: Thời hạn 2 năm, huấn luyện định kỳ 2 năm 1 lần
 • Nhóm 2: Thời hạn 2 năm, huấn luyện định kỳ 2 năm 1 lần
 • Nhóm 3: Thời hạn 2 năm, huấn luyện định kỳ 2 năm 1 lần
 • Nhóm 4: Huấn luyện định kỳ mỗi năm 1 lần
 • Nhóm 5: Giấy chứng nhận, thời hạn 2 năm; Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, thời hạn 5 năm; huấn luyện định kỳ 2 năm 1 lần
 • Nhóm 6: Giấy chứng nhận, thời hạn 2 năm, huấn luyện định kỳ 2 năm 1 lần

KẾT:

Thông qua những thông tin ở trên, phần nào bạn cũng nhận thấy sự khác nhau giữa thông tư 27 và nghị định 44 trong công tác huấn luyện an toàn lao động. Nếu bạn vẫn còn chưa rõ, và cần tư vấn cụ thể hơn trước khi quyết định tổ chức huấn luyện cho người lao động. Hãy liên hệ ngay với Safety Care.

error: Alert: Content is protected !!